číslo 9,  ročník 19, november 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Poď, postav sa do trhliny!
Nájsť miesta v Písme hovoriace o modlitbe príhovoru nie je ťažké. Abrahám sa napríklad prihovára za obyvateľov Sodomy (porov. Gn 18, 23 – 33). Apoštol Jakub nás povzbudzuje, aby sme sa za seba navzájom modlili a prosili Boha aj o zázračné uzdravenie (porov. Jak 5, 16). Pavol zas efezskú cirkev prosí, aby sa modlili za to, aby mu Duch Svätý neustále dával odvahu kázať evanjelium (porov. Ef 6, 18 – 20). A Ježiš modlitbu príhovoru pozdvihuje na novú úroveň, keď nám prikazuje modliť sa za svojich nepriateľov (porov. Mt 5, 44).
Prečo by sme sa však mali modliť za iných ľudí? Ako odpoveď nám takmer automaticky napadne to, že mnohí ľudia naše modlitby potrebujú. No s modlitbou príhovoru je spojená aj iná milosť. Keď sa modlíme za iných, niekedy sa udeje niečo v našom vnútri. Príhovor nás totiž plnšie premieňa na obraz Krista. Prihováranie sa za druhých nám pomáha prehlbovať v sebe jeho vlastnosti – lásku, milosrdenstvo a súcit.
Keď sa modlíme za druhých ľudí, prestávame myslieť len na seba. A presne takto sa správa aj náš nebeský Otec. Tým, že sa modlíme za iných, hovoríme: „Otče, už sa netrápim nad sebou. Teraz chcem venovať celú svoju pozornosť tomuto človeku. Ďakujem ti, že mi týmto spôsobom dovoľuješ pomôcť ti budovať Cirkev.“
S rastúcim vplyvom internetu a iných médií sa nám svet zmenšuje priamo pred očami. Viac než kedykoľvek predtým môžeme vidieť, ako svet sužujú vojny, chudoba, rozdelenia a strata blízkych. Akoby nebolo konca-kraja príbehom o ľuďoch, ktorí si nesú bremeno nevyliečiteľnej choroby, nezamestnanosti, zneužívania, hladovania alebo osamelosti.
Tento zoznam beznádeje by mohol pokračovať takmer donekonečna. Nemali by sme však strácať nádej. Náš Boh je nad všetkým. On vie, čo sa deje – a prosí nás o pomoc. Prosí nás, aby sme si každý deň vyhradili trochu času, otvorili si srdce a za všetky tieto potreby sa modlili.

Postaviť sa do trhliny
Písmo hovorí, že Boh všade hľadá ľudí, ktorí by „vybudovali múr“ alebo sa „postavili do trhliny“ medzi ľud a jeho biedy (porov. Ez 22, 30). V Starom zákone našiel ľudí, akými boli prorok Daniel a kňaz Ezdráš (porov. Dan 9, 1 – 19; Ezd 9, 6 – 15). Napokon „našiel“ svojho Syna Ježiša, ktorý „žije stále, aby sa za nás prihováral“ (porov. Hebr 7, 25).
Vybudovať múr a postaviť sa do trhliny dnes žiada Boh od nás. Vždy, keď slávime svätú omšu, staráme sa o svoju rodinu alebo podávame ruku ľuďom v núdzi, pomáhame budovať múr svätosti a lásky. Vieme však, že napriek tomu tento múr nie je úplný. Správy nám dennodenne pripomínajú, že sú v ňom stále nejaké trhliny. Svojím príhovorom teda môžeme Boha prosiť, aby ochránil svoj ľud až do dňa, keď bude tento múr úplný – až do dňa, keď Ježiš opäť príde v sláve.
Budujme teda dnes tento múr a postavme sa do tejto trhliny. Modlime sa: „Tu som, Otče! Chcem sa modliť za potreby Cirkvi a sveta. Pane, vypočuj moju modlitbu.“

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt