číslo 9,  ročník 19, november 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
nedávno som dostal správu od jedného kaplána pôsobiaceho v nemocnici. Prosil v nej o modlitbu za mamu troch detí, ktorej pre vážnu chorobu zlyhávali orgány. Hoci som túto pani vôbec nepoznal, v ten deň som sa za ňu modlil.

Neskôr som premýšľal nad tým, čo nás vedie k tomu, že sa modlíme za druhých. Vari sme už takí dokonalí, že sa už nemusíme modliť za seba samých? To určite nie. Myslím, že nás k tomu vedie súcit a nezištná láska. A práve preto sú podobné modlitby Bohu také milé – nežiadame totiž pri nich nič pre seba, ale pre druhých. Prajeme svojim blížnym dobro a prosíme oň Toho, ktorý im ho môže dať.
No je ešte jeden dôvod, prečo sa modliť a prihovárať za druhých. Je ním vďačnosť – vďačnosť voči tým, ktorí sa niekedy prihovárali za nás. Niektorých z nich poznáme, no o mnohých z nich ani len netušíme. Tu na zemi nevidíme, koľko Mojžišov za nás držalo zdvihnuté ruky s prosbou za naše víťazstvo (porov. Ex 17, 11 – 13).
Asi niet jednoduchšieho skutku lásky, ako je modlitba za druhých. Modliť sa môžeme kdekoľvek – či sme v kostole, vo vlaku, na prechádzke v prírode alebo pre chorobu pripútaní k posteli. Svojou modlitbou však môžeme robiť dobro i na miestach vzdialených tisícky kilometrov, na miestach, na ktoré nevedú cesty, ba aj na takých, kde nie je ani telefónny signál. Modlitba sa na všetky tieto miesta dostane.
Toto číslo Slova medzi nami nás teda vyzýva k tomu, aby sa my sami stali takýmito Mojžišmi pre druhých. Kiež medzi nami, v našich rodinách, farnostiach a diecézach povstane celá armáda nových Mojžišov, armáda nových orodovníkov, modliacich sa za víťazstvá svojich bratov a sestier.
P.S.: V tomto čísle vám predstavujeme aj novú knihu, ktorá vychádza v našom vydavateľstve pod titulom Privilégium byť ženou. Jej autorka Alice von Hildenbrand osvetľuje dôstojnosť ženy a jej poslanie vo svete a v Cirkvi, ktoré je síce iné, no rovnako dôležité ako poslanie muža. Úryvok z tejto knihy nájdete v aktuálnom čísle v tomto článku.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt