číslo 9,  ročník 19, november 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Najťažšie prikázania
Svätá Katarína Sienská sa naučila milovať bez očakávania opätovania lásky
Christopher Bellito


 

Mesto hnilo zvnútra. Mor s názvom čierna smrť ničil ľuďom v Siene telo i dušu, kým skorumpovaní politici a duchovní spôsobovali zasa skazu morálnu. Uprostred toho všetkého žila mladá žena menom Katarína, ktorá sa venovala konaniu skutkov lásky. Mala pritom jednu výnimočnú schopnosť: dokázala obmäkčiť aj tie najtvrdšie srdcia – dokonca aj srdcia tých, ktorí sa stavali proti nej.
Svätá Katarína Sienská (1347 – 1380) je veľmi známa stredoveká svätica, ktorá sa vo svojej dobe nebála postaviť zoči-voči kráľom aj pápežom. No sväticou sa stala dávno predtým, než začala vstupovať do takýchto vysokých kruhov – starostlivosťou o svojich blížnych. Takýmto spôsobom pomohla obyvateľom Sieny nájsť opäť svoje srdce – a vďaka tomu našla aj svoju vlastnú identitu.

Jedinečné manželstvo a výnimočná rodina
Katarína Benincasa už od detstva horlivo hľadala Boha – aj keď sa pritom stretala s ťažkosťami. Táto jej vlastnosť vychádzala z túžby plniť Božiu vôľu, no často sa protivila očakávaniam jej rodiny a vzbudzovala nevôľu u jej rodičov Giacoma a Lapy.
Katarína sa napríklad opakovane odmietala vydať za istého muža zo Sieny. Už od siedmich rokov, keď vo vízii videla, ako ju Ježiš z neba žehná, sa chcela zasvätiť Bohu. O jedenásť rokov neskôr sa jej podarilo rodičov presvedčiť, aby jej dovolili prijať závoj dominikánok tretieho rádu. Nasledujúce tri roky žila ako pustovníčka v dome svojich rodičov. Všetko sa však zmenilo v roku 1368. Vtedy mala ďalšiu víziu, v ktorej prežila mystický sobáš s Ježišom.
Krátko nato sa jej tichý život zmenil. Katarína cítila, že Boh od nej chce, aby ju bolo v Siene „viac vidieť“. Začala konať rôzne dobročinné skutky, medzi ktoré patrila aj starostlivosť o ľudí postihnutých morom. Katarínin jedinečný štýl života a charizmatická svätosť začínali pútať pozornosť. Chceli sa od nej učiť ženy i muži, laici aj klerici, bohatí aj chudobní. Z tých, ktorí prišli, sa stala skupinka jej nasledovníkov: duchovná rodina, ktorá ju napriek jej mladému veku volala „mama“.
Vystrojená „nie autoritou, ale vrúcnou láskou k Bohu“, ako píše jeden jej životopisec, začala Katarína svoje „verejné účinkovanie“. Nemala pozemského manžela, ktorý by ju podporil a ochránil, ale Boh jej dal skupinku apoštolov-spolupracovníkov a v osobe Rajmunda z Capuy, neskoršieho generálneho predstaveného dominikánskeho rádu, aj múdreho duchovného vodcu.

Bez toho, aby bola milovaná
Katarínina služba, naplnená starostlivosťou o rodné mesto, bola často náročná a ako odmenu za ňu dostávala skôr hlboké duchovné vedomosti od Pána než slová chvály alebo pochopenia od ľudí. Mnohé z týchto vedomostí sa dostali do jej Dialógov, ktoré nadiktovala vo forme rozhovorov s Bohom. V jednej časti zachytila to, ako ju Boh učil slúžiť všetkým núdznym – bez ohľadu na ich povahu či postoj, aký mali voči nej. Povedal jej, že ona mu „nijako nemôže odplatiť“ čistú lásku, ktorú jej preukázal on – jedine tým, že bude „milovať svojho blížneho bez toho, aby bola aj ona milovaná ním, a tiež bez toho, aby pritom uvažovala nad vlastnými výhodami, či už duchovnými, alebo časnými“. Ona na túto výzvu odpovedala tým, že začala vo svojom meste vyhľadávať chorých a umierajúcich.
Dlhé týždne sa napríklad starala o ženu s rakovinou prsníka, ktorá sa volala Andrea. Ona však namiesto toho, aby bola Kataríne vďačná, začala na ňu žiarliť a hnevať sa na ňu. Sťažovala sa ňu a roznášala za jej chrbtom klebety o jej panenstve. Katarína to vnímala ako príležitosť uviesť do praxe to, o čo ju žiadal Boh. Pravidelne sa teda k Andrei vracala a preväzovala jej rany – bez toho, aby sa na ňu sťažovala alebo sa pred ňou bránila.
Iná žena menom Palmerina Katarínu očierňovala verejne. Keď však Palmerina ochorela, práve Katarína sa o ňu starala, modlila sa za jej uzdravenie a zostávala pri nej. Palmeriny sa dotkla Katarína láskavosť a pred smrťou napokon svoje hriechy oľutovala.
Nebolo to však pre ňu ľahké a Katarína často Boha prosila, aby jej pomohol s náročnými úlohami, ktoré si táto služba so sebou niesla. Prosila ho, aby jej pomáhal s odpúšťaním urážok a tiež so zvládaním nevoľností, ktoré ju zachvacovali pri ošetrovaní hnisajúcich a zapáchajúcich rán. Uvedomila si, že ľudia ako Andrea a Palmerina často útočia na druhých preto, že sami cítia strach a bolesť. Postupom času Katarínine skutky lásky, konané bez očakávania odplaty vo forme opätovanej lásky, obmäkčili mnohé srdcia ľudí v Siene, ktorí ju následne chválili.

Sienská rozsievateľka pokoja
Siena bola plná znepriatelených rodín a politických skupín. Katarína sa vďaka svojej prístupnosti dokázala nad všetky tieto veci povzniesť a tak priviesť veľké množstvo ľudí na cestu k Bohu. Podľa jedného z jej životopiscov Katarína vôbec nebola plachá. S rovnakou kombináciou úprimnosti a láskavosti sa dokázala správať tak k bezdomovcovi, ako aj k boháčovi. Nekládla si servítku pred ústa, no napriek tomu si ľudia, ktorí sa s ňou stretli, odnášali spomienku na jej láskavosť.
Katarína sa napríklad pohybovala medzi šľachtou, ktorá v Siene utláčala pracujúcich. No slúžila aj prostitútkam, remeselníkom, väzňom, rehoľným sestrám či kňazom, ktorí nežili podľa morálnych noriem. Mala priateľov vo Florencii aj v Pise, hoci tieto mestá boli odvekými rivalmi a nepriateľmi Sieny, jej rodného mesta. Keďže sa Božie milosrdenstvo rozprestiera na všetkých ľudí, tak sa na nich všetkých rozprestierala aj jej láskavá starostlivosť.
Možno práve vďaka jej otvorenosti voči rôznym skupinám ľudí Katarínu volávali urovnať rôzne rodinné spory. Raz bola príčinou takéhoto sporu ona sama. Všetko sa začalo tým, že pomohla k obráteniu dvom mladým ženám: Ghinucchia a Franciosa svoj nemorálny a márny život zamenili za život naplnený vierou a službou. Ich brata Jacqua rozzúrilo, ako ich Katarína ovplyvnila, a tak ju vyhľadal. No keď sa s ňou stretol, jeho srdce obmäkčil súcit, ktorý mala Katarína s jeho bolesťou a utrpením. Podľa Rajmunda z Capuy „vlk sa premenil na baránka, divoký lev sa stal poddajným ako dieťa, a všetkých svedkov naplnil údiv“.

Prekvapenie pokory
Zvesť o Kataríne sa šírila a postupne si ju začali do služby volávať aj šľachtici. Tí ňou však pohŕdali pre jej nešľachtický pôvod. Obviňovali ju, že je neprimerané, aby mladšia žena duchovne viedla mužov. Katarína namiesto toho, aby na svojich žalobcov zaútočila, púšťala sa s nimi do rozhovoru, počúvala ich námietky a odpovedala na ne a napokon niektorých z nich aj prijala do svojej duchovnej rodiny.
Pri jednej príležitosti františkánsky biblický učenec menom Lazarini de Pisa vyjadril pochybnosť nad tým, ako môže taká nevzdelaná žena rozumieť Písmu a kázať o ňom. Po tom, čo verejne slovne napadol nielen Katarínu, ale aj jej nasledovníkov, rozhodol sa, že sa s ňou stretne a poníži ju možno aj osobne. Katarína si po jeho príchode sadla v pokore na zem a uznala, že skutočne nie je žiadnym učencom v oblasti Písma a že potrebuje vedenie a vyučovanie. Po tom, čo jej tento františkán vysvetlil svoje názory a chystal sa odísť, Katarína ho požiadala o požehnanie. Na druhý deň sa odrazu rozplakal. Vrátil sa ku Kataríne, poprosil ju o odpustenie a napokon sa spolu rozprávali ako dvaja seberovní partneri v diskusii.

Účinnosť lásky
Roky, ktoré Katarína strávila s hašterivými obyvateľmi Sieny, predchádzali roky, v ktorých karhala kráľov a pápežov. Jej pokorný súcit zoči-voči nedorozumeniam a napätiu vo vzťahoch svetu ukázal, že Boh ju vedie. Naučil ju dôležitosti hľadania a plnenia Božej vôle – no i tomu, že ju treba vždy plniť s milosrdnou láskou. Katarína svojou metódou trpezlivej lásky, nie odplaty, stále znova a znova premáhala zlú vôľu druhých. Ich srdcia mäkli, zanechávali krutosť a dokázali sa pripraviť na Boží dotyk. Hoci je teda toto obdobie jej života menej známe, je dôležité, pretože práve z neho si každý z nás môže vziať príklad.

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt