číslo 9,  ročník 19, november 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Privilégium byť ženou
Alice von Hildebrand


 

Nasledujúci text je z knihy Privilégium byť ženou, ktorá práve vychádza v našom vydavateľstve. Autorka, profesorka filozofie a teológie Alice von Hildebrand, ako erudovaná žena dlhé roky bojuje proti názoru, že v Cirkvi a v kresťanskej viere sa žena považuje za menejcennú, a dokazuje, že pravdou je pravý opak: ukazuje, že práve v kresťanstve zažiarila dôstojnosť ženy tým najkrajším a najplnším spôsobom.
Kniha má 144 strán formátu A6 a brožovanú väzbu. Bežná cena je 6 €, u nás si ju môžete objednať s 15% zľavou.

O kráse ženy
Poslaniu ženy veľmi pomáha jej krása, ktorú však, ako sme videli, môže využiť aj na svoj vlastný pád. Ženin pôvab (so všetkou jeho jemnosťou) môže muža tak očariť, že ho táto jej krehkosť zrazí na kolená. Táto pravda je dojemne opísaná v Starom zákone, keď krásna kráľovná Ester – aby zachránila svoj ľud ohrozený krutosťou kráľovho ministra – odvážne prestupuje nariadenie zakazujúce komukoľvek bez dovolenia predstúpiť pred kráľa Asuera. Keď kráľ uvidel Ester vstupujúcu do jeho domu, „blčiacimi očami prezrádzal rozhnevanú myseľ. Kráľovná sa zrútila, jej farba sa zmenila na bledosť a svoju omdletú hlavu oprela o služobnicu. Tu zmenil Boh kráľovu myseľ na prívetivú, takže rýchlo a s obavou zoskočil z trónu, vzal ju do náručia, až prišla zasa k sebe, a upokojoval ju láskavými slovami: ,Čo sa ti stalo, Ester? Ja som tvoj brat, neboj sa! Neumrieš, lebo tento zákon neustanovili pre teba, ale pre všetkých ostatných. Pristúp teda bližšie a dotkni sa berly!‘ A keďže ani tak neprehovorila, vzal zlatú berlu a vložil jej ju na šiju. Potom ju pobozkal a spýtal sa jej: ,Prečo mi neodpovedáš?‘“ (Est 15, 10 – 15). Vďaka Božej pomoci premohla kráľa jej slabosť. Jej krehkosť sa stala tromfom, vďaka ktorému zvíťazila. Pozvala kráľa na hostinu, na ktorej ho požiadala, aby zachránil jej život i život jej ľudu. Svojmu manželovi odhalila plány ministra Amana, ktorý si zaumienil vyhladiť Židov. Koniec toho príbehu všetci dobre poznáme: Zlomyseľný Aman zomrel na tej šibenici, ktorú sám postavil pre Židov.
Podobný – aj keď zároveň odlišný – dojemný príbeh zdôrazňujúci krásu, krehkosť a moc sĺz zároveň možno nájsť v živote svätej Školastiky, sestry svätého Benedikta, otca západného mníšstva. Pripomeňme si ten dojímavý príbeh o Školastikinej poslednej návšteve Benedikta: Podľa regule sa mohli Benedikt a Školastika vídať len raz ročne. Počas toho dňa sa s radosťou spoločne rozprávali o Bohu a spoločne spievali Bohu chvály. Školastika svojho brata úpenlivo prosila, aby tento svoj svätý rozhovor mohli predĺžiť, ale on to stroho odmietol: podľa regule mal stráviť noc vo svojom kláštore. Jeho láskavá sestra sa začala modliť, pričom rukami zakrývala prúd sĺz stekajúci z jej očí. Nebo, ktoré bolo dovtedy úplne jasné, sa odrazu hrozivo zatiahlo a prudký lejak sprevádzaný bleskami a hromami prinútil Benedikta zostať aj počas noci. Tento príbeh vyrozprával svätý Gregor a svoje rozprávanie o tejto dojemnej scéne (uvedené v Posvätnom čítaní na spomienku svätej Školastiky) uzatvára slovami: „Plus potuit, quia plus amavit“ (Ona viac dosiahla, lebo viac milovala). Táto jemná panna zaplakala: ale jej slzy boli požehnanými slzami, slzami nehy, slzami lásky, slzami, ktoré pohli srdcom Krista – fons ardens charitatis, horiacim ohniskom dobročinnej lásky, aby nebesia vytvorili búrku takú silnú, že svätý Benedikt musel priznať porážku. Silný sa musel podvoliť, pretože Boh bol na strane krehkého.
Boh vlastne stvoril ženy, aby boli krásne. „Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné…“ (Gn 6, 1). Ich šarm, roztomilosť a krása mužské pohlavie veľmi priťahujú a tak by to aj malo byť. Je pozoruhodné, že ženský pôvab protirečí bežnému biologickému pravidlu: vo zvieracej ríši sú zvyčajne krajší samčekovia než samičky. Lev je krajší než levica, kohút je krajší než sliepka. Kačice sú ukrátené o káčerove pestrofarebné pierka. Toto je jeden znak z mnohých, ktorý dokazuje, že sexualita u zvierat a ľudí sa radikálne odlišuje. Preto nikto (okrem Arthura Schopenhauera) nepoprie, že ženy sú alebo môžu byť krásne. Naozaj nie náhodou sú nazvané „krajším pohlavím“.
Malé nevinné dievčatká majú v sebe sladkosť a šarm, ktorým väčšina otcov nedokáže odolať. Poznám pár otcov, ktorí dokážu byť veľmi prísni na svojich synov, no svojim dievčatkám, ktoré ešte nevedia, aké sú pôvabné, nedokážu odmietnuť nič. Vekom (zvlášť po puberte) si väčšina dievčat začne uvedomovať, akú moc môžu mať nad mužmi. Tie, ktoré majú šľachetné srdce, či tie, ktorých srdce bolo očistené milosťou, nikdy svoj šarm nezneužijú na to, aby sa zahrávali so silnejším pohlavím, alebo, čo je ešte horšie, „zviedli“ ho tak, aby dosiahli svoje vlastné ciele. Ony svoje dary využijú v službe dobru a nie v službe zlu. Tak to bolo aj v prípade Ester. Ona sa nesnažila získať niečo pre seba. Chcela zachrániť svoj ľud a prijala riziko toho, že sa obetuje, len aby dosiahla svoj vznešený cieľ. Neusilovala sa dosiahnuť smrť Amana (aj keď bol napokon popravený); ona chcela oslobodiť svoj ľud.
Všetci vieme, že sú aj také ženy, ktoré – vedomé si moci, ktorú majú ženy nad mužmi – neváhajú použiť ju na dosiahnutie svojich sebeckých cieľov. Keď muž pácha smilstvo alebo cudzoložstvo, hovorí sa, že „chodí za milenkou“. To, že muž chodí za milenkou (a nie naopak) naznačuje, kto je nadradený. Moc, ktorou môžu ženy disponovať nad mužmi, je skutočne veľká. Ak však pri jej používaní sledujú vlastné sebecké záujmy, sú otrokyňami satana. No ak svoj šarm vložia do Božej služby, stanú sa veľkými Božími spojencami. Ako často počujeme mužov hovoriť: „To moja žena ma priviedla naspäť k Bohu.“ Práve prostredníctvom ženy sa zbožnosť prebudila a šíri svoj tajomný vplyv nad spoločnosťou… Žena je jedným z veľkých nástrojov, ktorý Prozreteľnosť používa na prípravu cesty pre civilizáciu… Ak by sa spreneverila tomuto svojmu vznešenému poslaniu, spoločnosť by zanikla.“ „V celých dejinách evanjelizácie,“ hovorí Joseph de Maistre, „žena zohrávala a zohráva veľmi významnú úlohu; a pri všetkých oslavovaných misijných úspechoch kresťanstva – či už individuálnych alebo národných – bol prítomný nejaký vplyv ženy.“

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt