číslo 10,  ročník 19, advent 2018  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Mária, môj vzor viery
Keby ste sa ma opýtali, ktorý svätec mal na môj život najväčší vplyv, bez váhania by som vám odpovedal: „Panna Mária.“ Som presvedčený, že mi jej orodovanie pomohlo v živote mnohokrát – počnúc chvíľou, keď som ako jednoročný chlapec vážne ochorel a hrozilo, že zomriem. No Pannu Máriu si neuctievam len preto, že mi v živote veľmi pomohla, ale najmä preto, aká je: láskavá, súcitná, pokojná, pokorná, poslušná a nábožná.
Mária patrí medzi najuctievanejších ľudí v dejinách. Naozaj ju „blahoslavia všetky pokolenia“ (porov. Lk 1, 48). Ba aj v dnešnom svete, v ktorom sa množia rôzne rozdelenia, túto mladú ženu z Nazareta uctievajú ľudia pochádzajúci z celkom rôznych prostredí. Akoby o nej nikto nedokázal povedať nič zlé!
V prvých dvoch článkoch tohto adventného čísla sa chceme pozrieť na to, ako Mária žila svoju vieru. Pozrieme sa na to, ako veľmi musela dôverovať Pánovi, keď anjelovi povedala „nech sa stane“. Budeme premýšľať o tom, ako si uchovávala vo svojom srdci to, čo Boh konal v jej živote, a ako o tom uvažovala. A pozrieme sa aj na to, ako si dokázala uchovať pokoj v dobrých aj v zlých časoch. No a v poslednom článku sa s vami podelím o to, aký veľký vplyv mala Mária na môj život.
Každé Vianoce oslavujeme „zvesť veľkej radosti“ – to, že sa narodil Ježiš, náš Spasiteľ (porov. Lk 2, 10). Žiaden človek si však túto radostnú zvesť nevážil viac ako Mária. Kiež sa od nej všetci naučíme nosiť Ježiša vo svojom srdci s rovnakou láskou a pokorou, s akou ho ona ho nosila vo svojom lone.

Vrúcne zbohom
V decembri 1981 sme vytlačili a rozoslali tisíc kusov prvého čísla tohto časopisu. Dnes o 37 rokov neskôr tlačíme mesačne viac než 700 000 výtlačkov pre čitateľov vo viac než 100 krajinách sveta. Každé Adventné a Pôstne obdobie navyše tlačíme milión ďalších výtlačkov. Je jasné, že Boh nás v priebehu tých rokov požehnával – a verím, že skrze tento časopis požehnával aj vás všetkých. Aj preto mám teraz – pri tomto mojom poslednom čísle Slova medzi nami – trochu zmiešané pocity.
Chcem sa vám poďakovať za všetky modlitby v priebehu tých rokov, ako aj za tisícky listov a e-mailov, ktoré ste mi poslali. Nepodarilo sa mi na všetky odpovedať, ale všetky som si prečítal a každý jeden z nich sa ma osobitným spôsobom dotkol.
Taktiež vás chcem uistiť, že časopis je v dobrých rukách. Keďže odchádzam, zodpovednosť za časopis zverujem Jeffovi Smithovi, prezidentovi našej spoločnosti, Leovi Zanchettinovi, nášmu hlavnému editorovi, Susan Heuverovej, našej výkonnej redaktorke, a Patricii Mitchelovej, našej obsahovej redaktorke. Každý z nich pracoval so mnou na časopise viac než dvadsať rokov. A každý jeden z nich má v láske poslanie Slova medzi nami rovnako ako ja. Preto som pevne presvedčený, že budú aj naďalej verne napĺňať povolanie Pána, ktorý ich pozval pracovať na tomto časopise.
V mene všetkých v Slove medzi nami vám želám požehnané a veselé Vianoce. Nech vám Boh daruje hojnosť pokoja a radosti a k tomu plnosť svojej lásky!

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt