číslo 10,  ročník 19, advent 2018  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
Pri uvažovaní nad témou tohto čísla Slova medzi nami som si spomenul na jedno prirovnanie svätého Ľudovíta Mária Grigniona. Tento svätec a horlivý rozširovateľ úcty k Panne Márii hovorí, že Kristov obraz v sebe môžeme vyformovať dvomi spôsobmi.

Stať sa podobnými Kristovi môžeme akoby namáhavým otesávaním kameňa svojej povahy. Pri tejto metóde však stačí jeden zlý pohyb (alebo mylná predstava o Kristovi) a naše úsilie vyjde nazmar. Svätý Ľudovít preto navrhuje ešte iný spôsob: roztaviť sa a vliať sa do formy, ktorou je Mária. Veď ak sa staneme podobnými Márii, tak sa určite „plodom aj nášho života“ stane Ježiš. Musíme sa teda roztaviť – zbaviť sa hriechov i starého spôsobu zmýšľania a konať pokánie. A potom sa vliať do Márie: uctievať si ju, žiť s ňou každý deň a učiť sa od nej. A tým, čo nás Mária učí ako prvé, je rozjímať nad Božím slovom a Božími činmi (porov. Lk 2, 19. 51).
V tomto rozjímaní nám môžu pomôcť aj knihy. Pred Vianocami vyjdú v našom vydavateľstve ešte dve. Pri čítaní knihy Putovanie s Jonášom škótskeho redemptoristu Dennisa McBridea budete možno prekvapení, ako veľmi sa táto biblická postava podobá nielen dnešným ľuďom vo všeobecnosti, ale práve vám samým. A podobný pocit budete pravdepodobne mať aj pri čítaní knihy Hrniec strachu od poľského dominikána Adama Szustaka. Páter Szustak totiž Gedeona z Knihy Sudcov predstavuje ako muža plného strachu, ktorý musí so svojimi obavami zápasiť a poraziť ho. Viac o týchto knihách nájdete v tomto článku.
Pre mladých (ale nielen ich), ktorí hľadajú povzbudenie do Adventu a ďalší materiál na rozjímanie, náš mediálny tím pripravil slovenské titulky k videám otca Mika Schmitza. Môžete ich nájsť na stránke redemptoristov, konkrétne tu.
V mene celej redakcie Slova medzi nami želám všetkým našim čitateľom tichý a pokojný Advent s Pannou Máriou a Božím slovom a radostné prežívanie sviatku Narodenia nášho Spasiteľa!

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt