číslo 10,  ročník 19, advent 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Uchovávala si všetky tieto slová vo svojom srdci
Rozjímajme nad tajomstvami Vianoc spolu s Máriou


 

Po celom svete si ju ľudia uctievajú na rôznych pútnických miestach. Jej obrazy visia v mnohých domácnostiach. Azda ani niet kostola, v ktorom by nebola jej socha. Je zachytená na toľkých maľbách ako asi žiadny iný človek v dejinách západného umenia. Piesne a hymny o nej sa skladajú oddávna a povesti a legendy o jej živote vznikali už niekoľko desaťročí po jej odchode do večnosti. Hovoríme o Márii, Panne a Božej Matke, vzore dokonalosti a najsvätejšej ľudskej bytosti.
Mária má veľmi dôležité miesto v našej mysli a zohráva kľúčovú úlohu v dejinách spásy. No práve preto môžeme veľmi ľahko zabudnúť na to, že aj ona bola po mnohých stránkach obyčajná žena žijúca na konkrétnom mieste a v konkrétnom období dejín. A z rovnakého dôvodu uvažujeme veľmi málo nad tým, aký asi bol jej každodenný život.
Počas tohto Adventného obdobia sa teda chceme zamerať na to, v čom si môžeme my, Ježišovi učeníci, vziať z Márie príklad. V tomto prvom článku sa chceme pozrieť na Máriin zvyk rozjímať o Božích skutkoch v jej živote a na to, ako si vďaka tomuto zvyku stále viac vážila svojho syna.

Uchovávať v srdci a rozjímať
V tú noc, keď sa narodil Ježiš, sa pastieri ponáhľali do Betlehema, aby sami uzreli Dieťa, o ktorom počuli. Keď prišli k jasličkám, rozpovedali Márii, čo im oznámil anjel: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“ Povedali jej aj o tom, ako videli a počuli anjelov spievať: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 10. 14).
Mária sa asi čudovala, keď videla ich tváre žiariace radosťou a keď ich počula chváliť Boha a ďakovať mu. Písmo hovorí, že Mária si tieto sväté okamihy nenechala prekĺznuť pomedzi prsty, ale uchovávala ich hlboko vo svojom vnútri a rozjímala o nich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19).
Evanjelista Lukáš nám dáva opäť nahliadnuť do Máriinho srdca, keď rozpráva o tom, ako dvanásťročný Ježiš zostal v chráme diskutovať so staršími o Mojžišovom zákone. Je možné, že to bolo vôbec prvý raz, čo sa Ježiš na dlhší čas odlúčil od svojich rodičov. Tri dni sa oňho báli a hľadali ho. Keď ho napokon našli, Mária sa ho opýtala: „Syn môj, čo si nám to urobil?“ Ježiš jej odpovedal otázkou: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 48 – 49).
Márie sa pravdepodobne táto Ježišova zdanlivá ľahostajnosť dotkla. Ak to však tak aj bolo, nedovolila, aby v nej osteň týchto slov zapustil korene. Možno presne nevedela, čo Ježiš týmito slovami myslel, no vnímala, že sa deje niečo dôležité. Nebola nahnevaná ani urazená. Povedala si: „Musí tu ísť ešte o čosi hlbšie a ja to chcem pochopiť.“ Aj tu nám Lukáš opäť hovorí, že Mária „zachovávala všetky slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 51). Naďalej si uchovávala v srdci všetko, čo sa dialo okolo jej syna, a rozjímala o tom.

Rozjímanie
Tieto príbehy o pastieroch pri jasličkách a o nájdení Ježiša v chráme nám z viacerých strán poodhaľujú Máriin vnútorný život. Prostredníctvom nich môžeme nakrátko zahliadnuť, ako Mária žila. Zvykla rozjímať o Božích činoch a uchovávala si v srdci to, čo videla Ježiša robiť a čo ho počula hovoriť – a to aj vtedy, keď všetkému nerozumela, ba aj vtedy, keď jej to spočiatku spôsobovalo bolesť alebo to v nej vyvolávalo zmätok.
Mária si dala tú námahu a nad týmito udalosťami uvažovala stále znova a znova. Rozjímala o nich v modlitbe a prosila Boha, aby jej dal svetlo a ukázal jej, čo znamenajú. Chápala, že Boží plán sa odvíja a napĺňa každý jeden deň. A nechcela, aby jej unikol preto, že ho včas nespoznala.
Matematici a vedci robia niečo podobné. Celý život uvažujú o rôznych vzorcoch a rovniciach v nádeji, že prídu na niečo nové. To isté robia aj podnikatelia. Spolu so svojimi manažérmi neustále uvažujú o tom, ako zvýšiť predaj, znížiť náklady a vyriešiť problémy. A to isté robia aj tímy pracujúce v medicínskom výskume, keď sa snažia prísť na nejaký prelomový objav.

Celý článok bude prístupný od 16.12.2018

  

 

 

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt