číslo 10,  ročník 19, advent 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Zdravas’, milosti plná
Mária nás učí žiť v Kristovom pokoji


 

V januári 1858 zbieralo jedno mladé dievča pri rieke Gave de Pau v juhozápadnom Francúzsku drevo. Keď si sadlo na kamenný výčnelok, aby si položilo na zem nazbierané halúzky, uvidelo tajomnú paniu „oblečenú v bielom s modrým pásom a jednou žltou ružou na každom chodidle“. Vtedy sa táto mladá pani zjavila dievčaťu prvý raz. Potom sa jej zjavila ešte sedemnásťkrát. Tak sa začal príbeh svätej Bernadety a Panny Márie Lurdskej.
Dogma, že Panna Mária bola počatá bez poškvrny, je pre Cirkev nesmierne dôležitá. Znamená totiž, že Mária bola uchránená od poškvrny dedičného hriechu. Neznamená to však, že Mária bola zázračne uchránená od všetkých pokušení. Každý deň bola pokúšaná podobne ako my. Každý deň stála pred rovnakými problémami, pred akými stojíme denne aj my. Každý deň sa musela rozhodnúť, či zostane verná Pánovi, alebo upadne do hriechu.
Ľahko si možno predstaviť jeden z nasledujúcich scenárov: Každodenná záťaž povinností v domácnosti ju mohla vyčerpať a mohla sa ocitnúť v pokušení byť na svoju rodinu mrzutá. Vo svojej chudobe mohla byť pokúšaná k závisti susedom, ktorí sa mali lepšie ako ona. Mohla sa pripojiť k skupine klebetných žien na námestí. Mohla spáchať rôzne hriechy. No ona nedovolila, aby ju tieto ťažkosti premohli. Zostala čistá po celý svoj život.
Pozrime sa teda na to, ako k týmto problémom pristupovala Mária. Pozrime sa na to, aby sme sa mohli od nej učiť, keď budeme bojovať proti vlastným pokušeniam a protivenstvám.

Pozvanie
Mária na anjelovu otázku, či sa stane Božou Matkou, odpovedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
Vieš si predstaviť, čo všetko muselo Márii víriť hlavou, keď počúvala slová anjela? Určite premýšľala: „Ako to všetko vysvetlím Jozefovi? Vyhlásia ma za smilnicu alebo cudzoložnicu? A ktovie, čo všetko ma čaká, keď mi Boh kladie na plecia takú zodpovednosť?“ Zároveň sa však určite „nevedela dočkať“ príchodu Pána a musela mať z toho veľkú radosť: Boh si ju vyvolil a dal jej zvláštne poslanie! Chvíľa zvestovania musela byť pre Máriu okamihom neuveriteľnej radosti, ale aj chvíľou neistoty a váhania.
Musíme si uvedomiť, že keby Mária odmietla anjelovu ponuku, nezhrešila by. Pri zvestovaní išlo skôr o pozvanie než o príkaz. Keby Mária odmietla, Boh by ju neodvrhol. Bola by napriek tomu požehnaná, ale nejakým obyčajnejším spôsobom.
No Mária povedala „áno“. Lukáš hovorí, že sa pri anjelových slovách „zarazila“ (Lk 1, 29). Grécke slovo diatarasso, ktoré je tu použité, naznačuje veľký zmätok. V mysli jej muselo víriť množstvo otázok a obáv. Snažila sa to všetko pochopiť. V dôsledku tohto nepokoja mohla toto pozvanie odmietnuť. Mohla sa vydať po ceste strachu, nedôvery a pudu sebazáchovy. No ona nedovolila, aby sa to stalo. Namiesto toho sa pevne držala svojho pokoja a zostávala otvorená Pánovi a jeho plánom – a toto musela robiť stále znova a znova, keď jej syn vyrástol a začal vystupovať a konať ako Mesiáš.

Meč
Jedného dňa, keď išli rodičia predstaviť Ježiša v chráme, pristúpil k nim starec menom Simeon, vzal toto dieťa do rúk a povedal: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu“ (Lk 2, 29 – 30). Bola to prekrásna udalosť – no potom celá atmosféra akosi spochmúrnela. Simeon sa totiž obrátil k Márii a povedal, že jej „vlastnú dušu prenikne meč“ (v. 35).
Simeonove slová naznačujú, že Mária už od prvých dní Ježišovho života tušila, že ju čaká utrpenie. Znamenia tohto „meča“ vidíme v rôznych okamihoch jej života: keď musela s Jozefom a malým Ježiškom pred Herodesovým hnevom utekať do Egypta (pozri Mt 2, 13 – 15), keď sa jej a Jozefovi stratil Ježiš v chráme (pozri Lk 2, 41 – 52), keď ju a jej rodinu Ježiš zdanlivo pokarhal, keď sa o neho báli (pozri Mk 2, 21. 31 – 35). No nič z toho nebolo také hrozné ako to, keď videla Ježiša visieť na kríži.

Celý článok bude prístupný od 16.12.2018

  

 

 

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt