číslo 10,  ročník 19, advent 2018  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Ona je v mojom zozname na prvom mieste
Mária mala v mojom srdci vždy zvláštne miesto
Joe Difato


 

Len čo sa začne približovať Adventné obdobie, začnem viac uvažovať o Panne Márii. Žasnem nad jej otvorenosťou Bohu. Žasnem nad tým, ako počas celého života odporovala hriechu. Žasnem nad tým, ako dokázala zostať blízko pri Bohu aj vtedy, keď stála pri svojom synovi visiacom na kríži.
Pravdupovediac, Mária mala v mojom srdci vždy zvláštne miesto. Predtým než som v roku 1971 prežil krst v Duchu, myslím, že som mal Máriu vyššie než Ježiša – teraz však viem, že niečo také Mária nikdy nechcela.
V tomto poslednom článku sa chcem s vami trochu podeliť so svojím vzťahom s Pannou Máriou – vrátane toho, akými dôležitými spôsobmi zasiahla do môjho života.

Mariánsky zázrak
Narodil som sa s hydrocefáliou, chorobou, ktorá sa ľudovo nazýva „voda na mozgu“, hoci sa pri nej v hlave nehromadí voda, ale mozgovomiechový mok. Táto tekutina tlačí na mozgové tkanivo a môže spôsobiť poškodenie mozgu. Aby lekári zmenšili tento tlak, vyvŕtali mi do lebky štyri dierky, no nepomohlo to. Nedávali mi viac než dva roky života. Mohli mi jedine dávať lieky, ktoré mali daný stav zmierniť, nie však vyliečiť.
Počas tohto ťažkého obdobia moja mama Edith neustále prosila Pannu Máriu o moje uzdravenie. Lieky mi veľmi nepomáhali, len som z nich ešte častejšie vracal. Nakoniec mama povedala Panne Márii: „Ak Joe vyvracia tento liek ešte raz, budem to považovať za znamenie od teba a už mu ho nebudem dávať.“ Povedala mi, že v tom okamihu som sa povracal – a tak mi ten liek prestala dávať.
V priebehu dvadsiatich štyroch hodín sa moje malé telíčko začalo vysporadúvať s tlakom tekutiny úplne samo. Lekári si to nevedeli vysvetliť. „To je úplne iné dieťa,“ povedali mame, keď ma priniesla na ďalšiu kontrolu. Bol to zázrak? Zaniesla Panna Mária mamine modlitby Ježišovi a požiadala ho, aby ma uzdravil? Alebo to bola len náhoda? S určitosťou sa to nedá povedať, ale my naozaj veríme, že to bol dar od Márie.

Rodina, ktorá sa spoločne modlí...
S mojou manželkou Feliciou sme vždy chceli, aby naše deti poznali Pannu Máriu ako svoju milujúcu Matku. Každú nedeľu po svätej omši sme spievali piesne a modlili sa ruženec. A potom sme si dali neskoré raňajky. Deti sa veľmi rady modlievali ruženec – pravdepodobne preto, lebo na jeho konci dostali sladké šišky!
Keď sa rozprávame o týchto prvých dňoch našej rodiny, nepamätajú si nič z mojich úžasne múdrych slov, ale pamätajú si ruženec. Všetky si spomínajú na to, ako sme spoločne rozjímali o jednotlivých tajomstvách a ako si vďaka tomu osvojili lásku k Panne Márii. Ba jedno z našich vnúčat považuje Pannu Máriu za svoj najväčší vzor.
Vďaka spoločnej modlitbe ruženca si naše deti osvojili evanjeliové posolstvo. V tajomstvách radostného ruženca sa dozvedali o tom, ako Ježiš prišiel na zem. Z tajomstiev ruženca svetla sa dozvedali, ako Ježiš kázal, učil a uzdravoval ľudí. V tajomstvách bolestného ruženca hľadeli na Ježišovo utrpenie a jeho smrť. A tajomstvá slávnostného ruženca im zas rozprávali o nádeji na spoločný život v nebi s Ježišom a Máriou.
Niektoré z týchto modlitieb boli príjemné, iné nie. Deti sú deti. Sú neposedné, zvlášť keď vedia, že už o chvíľu ich čaká jedlo. Bojujú. Nie vždy sa chcú modliť. Ale jedna vec je jasná. Tieto ružence pomohli mojim deťom rásť vo viere. Všetky tieto modlitby v nich upevnili lásku k Ježišovi – a jeho Matke.

Mária zdieľa naše utrpenie
Mária sa o nás stará – tak, ako sa stará každá matka o svoje deti. Teší sa, keď sa nám darí. Predstav si, ako sa musela radovať, keď videla, ako sa jej syn priúča od Jozefa tesárstvu. Predstav si, ako sa usmievala, keď videla, ako Ježiš niekoho uzdravil, alebo keď ho počula krásne kázať. A predstav si, ako sa musela tešiť, keď sa jej zjavil vzkriesený Ježiš vo Veľkonočnú nedeľu.
Všetky matky vedia, že tak ako majú účasť na radostiach svojich detí, tak majú aj podiel na ich ťažkostiach a skúškach. Najradšej by sa k nim rozbehli a ponúkli im slová útechy a povzbudenia. Robia všetko možné, aby svojim deťom priniesli úľavu v ich utrpení. A presne takto nás miluje aj Panna Mária. Nielenže sa spolu s nami raduje, ona spolu s nami aj trpí. Niežeby to isté nerobil aj Ježiš – a vôbec si nemyslím, že mu teraz prekáža, že píšem o jeho mame –, no myslím, že jej nežná materinská láska je v čomsi zvláštna a dokáže osobitným spôsobom uzdraviť zranenia spôsobené utrpením.
To môžem dosvedčiť sám, pretože som to zažil na vlastnej koži. Mojej najmladšej dcére Christine ako trojročnej diagnostikovali zriedkavú rakovinu očí. Kryt zo sadry, ktorý musela používať pri ožarovaniach, premenila moja manželka Felicia na „Máriin závoj“. Táto výnimočná „sadra“ pomohla Christine zostať v pokoji – páčilo sa jej totiž, že počas tohto desivého ožarovania je ako Panna Mária.
Nanešťastie, liečba nezabrala a Kristína ako päťročná úplne stratila zrak. Boli to jedny z najbolestnejších rokov môjho života. Nespočetné hodiny som Ježiša a Máriu prosil, aby uzdravili moju dcéru – a robím to dodnes.
Moja viera vtedy prechádzala krízou. „Ako mohol milujúci Boh dopustiť, že sa môjmu dievčatku stalo toto? Ako môže odo mňa teraz čakať, že budem ľuďom hovoriť, ako ich miluje a má dokonalý plán s ich životom, keď sa mi jeho plán s Christine nezdá vôbec dokonalý?“
Vďaka modlitbám mojich bratov a sestier v Pánovi a vďaka Božej milosti som napokon svoju krízu vo viere prekonal. No veľmi dôležitú úlohu v tom zohrala aj Panna Mária. Vždy, keď som sa na ňu obrátil v modlitbe, cítil som, ako mi hovorí: „Joe, viem, čím prechádzaš. Viem, že to bolí. Aj moju dušu prenikol meč bolesti. Som s tebou.“

Vzor v modlitbe príhovoru
Všetci dobre poznáme príbeh o svadbe v Káne, na ktorej Ježiš premenil vodu na víno (pozri Jn 2, 1 – 11). To bol Ježišov prvý zázrak. A tento zázrak sa stal práve na príhovor jeho matky, Panny Márie. Tento prekrásny príbeh nám ukazuje, že Mária sa za nás neprestajne prihovára. Panna Mária sa nevystrašila, keď sa jej Ježiš opýtal: „Čo mňa a teba do toho, žena?“ Jednoducho sluhom povedala: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 4 – 5). Vedela, že Ježiš ju bude počúvať.
Svätý Ľudovít Grignion z Montfortu (1673 – 1716) napísal, že Mária prijíma naše modlitby a zdokonaľuje ich – veľmi podobným spôsobom, akým Ježiš premenil vodu na víno. Svätý Ľudovít napísal, že Mária z našich modlitieb „vytŕha burinu“ sebectva a potom ich predkladá Ježišovi. Taktiež naše modlitby okrášľuje svojimi modlitbami. Keď teda Ježišovi prednáša naše modlitby, pripája k nim aj svoj príhovor. A kto má na Ježiša väčší vplyv než Mária?
Každý deň si vyhradím istý čas na modlitbu príhovoru. Prosím Máriu, aby Ježiša požiadala o uzdravenie zraku mojej dcéry. (Prosím Ježiša aj priamo, no viem, že určite nie je na škodu, keď o to poprosím aj jeho mamu.) Potom túto Pannu milosti prosím, aby Ježiša požiadal o nové vyliatie milosti na Cirkev, milosti, ktorá by priniesla hlbšie obrátenia. A napokon ju, Kráľovnú pokoja, prosím o ukončenie všetkých vojen aj za odstránenie chudoby a zastavenie vykonávania potratov.

Na prvom mieste v mojom zozname
Ak počítam svoju mamu, manželku a svoje dcéry, nevesty a vnučky, je v mojom živote dvanásť žien. Mária je však na prvom mieste a na ňom vždy aj ostane. Mária si zaslúži túto poctu nielen preto, ako zasiahla do môjho života, ale predovšetkým preto, akým spôsobom sa dokázala vzdať svojich plánov pre Božie plány. A preto vás všetkých chcem teraz, tesne pred Vianocami, poprosiť, aby ste sa pripojili ku mne a zvláštnym spôsobom vzdali Márii úctu. Prosím, ďakujte jej spolu so mnou za jej materinskú starostlivosť, za jej dokonalý príhovor a jej neochvejnú lásku ku každému jednému z nás.

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt