číslo 1,  ročník 20, január 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
nedávno som si uvedomil, že niekedy mi viac utrpenia spôsobuje strach z neho než samotné utrpenie. Bál som sa istej veci, lebo som mal obavy, že pri nej budem trpieť. No keď som túto skutočnosť prijal ako holý fakt, keď som si „zatvrdil tvár“ (pozri Iz 50, 7 a pozn. k Lk 9, 51), odrazu zo mňa veľká časť strachu spadla.
Neskôr som si uvedomil, že znášanie chorôb a utrpenia sa podobá prechodu špinavým a škaredým podchodom, vedúcim na stanicu. Trvá krátko a vedie k nášmu vytúženému cieľu.
No aj keď nás prijatie utrpenia môže oslobodiť od strachu z neho, nezmenší utrpenie samotné. Naša dôvera v Boha nám však môže pomôcť lepšie ho znášať. Vieme totiž, že Boh je nekonečne múdry, miluje nás a má s naším utrpením – či už spôsobeným chorobou alebo nejakou ťažkou situáciou – ten najlepší plán.
Niekedy nám však Boh dovolí „prejsť koľaje“ fyzikálnych zákonov – nejakým nadprirodzeným spôsobom nás vyslobodí z bolesti, utrpenia alebo hroziacej smrti. Toto sa stalo aj pánovi Milošovi z Liptova, ktorého svedectvo si môžete prečítať na stranách v tomto článku.
To, prečo Boh jedného uzdraví a druhého nie, je tajomstvo. No je to tajomstvo plné lásky.
Možno poznáte dielo Clive Staple Lewisa Čarodejníkov synovec zo série Kroniky Narnie. Na jeho konci – po tom, čo chlapec menom Digory odolá pokušeniu vziať jablko, ktorým by mohol uzdraviť svoju chorú mamu – mu Aslan, symbolizujúci Ježiša, hovorí: „Mal by si vedieť, že by ju to jablko naozaj vyliečilo, nie však pre tvoje ani jej potešenie. Raz by nadišiel deň, keď by ste pri pohľade do minulosti so žiaľom pripustili, že by bolo bývalo lepšie, keby na tú chorobu radšej zomrela.“
Modlitba za uzdravenie a vyslobodenie je teda určite správnou reakciou pri akejkoľvek chorobe a v akejkoľvek situácii – no táto modlitba má byť zároveň naplnená odovzdanosťou do Božej múdrosti a vôle.
Všetkým nám prajem, aby bol pre nás rok 2019 rokom, v ktorom sa viac než počas všetkých predchádzajúcich rokov budeme „načahovať k Ježišovi“ a prijímať jeho lásku, uzdravenie, múdrosť a silu!
Na tému uzdravenia sme vydali niekoľko kníh, o niektorých z nich viac TU.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt