číslo 2,  ročník 20, február 2019 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
hoci je toto číslo hlavne o službe, mne osobne pri uvažovaní nad jeho článkami rezonovala najmä myšlienka „zbavovania sa zodpovednosti“. Okolo seba to totiž vidíme čoraz viac: napríklad rodičia čakajú od učiteľov, že vychovajú ich deti; keď to akosi nevyjde alebo sa niečo stane, tak jedni aj druhí čakajú, že problematické a nesprávne vychované deti napravia psychológovia. A takýchto príkladov by sme našli v každej oblasti veľmi veľa. Našťastie, v Cirkvi sa už od koncilu usilujeme tento trend zvrátiť, keď najmä svätí pápeži Pavol VI. a Ján Pavol II. veľmi zdôrazňovali úlohu laikov pri ohlasovaní evanjelia. Dnes už dobre vieme, že privádzanie ľudí ku Kristovi je úlohou nás všetkých.
Niekedy však na základe nesprávnych – a dosť zakorenených – názorov, inokedy skôr z lenivosti kladieme Bohu otázku: „Či som ja strážcom svojho brata?“ (Gn 4, 9). Odpoveď je však jednoduchá: „Áno, som!“ Aj ja som totiž učeníkom Učiteľa a sluhom Majstra a Služobníka. Som povolaný slúžiť ako on a privádzať k nemu aj druhých. Mám výsadu, že môžem niekomu navždy zmeniť život – tým, že sa mojím prostredníctvom stretne s Kristom. A to je tá najväčšia a najvýznamnejšia vec, aká sa dá na tomto svete vykonať.
Ak premýšľate, akým spôsobom by ste to mohli robiť vy, môžete sa inšpirovať tromi článkami vzadu. Sú o laikoch, ktorí ohlasovali alebo ohlasujú Krista – každý podľa toho, ako ho Boh volá a vedie. Prvý článok je o Jánovi Tyranowskom, mužovi, ktorý formoval Karola Wojtyłu. Druhý je o Jasonovi Simonovi, ktorý v USA vedie organizáciu Evanjeliový katolík. A tretí je úryvkom z knihy Matthewa Kellyho Neodporuj šťastiu, v ktorej opisuje svoju cestu ku Kristovi a zároveň spôsob, ako možno niekoho veľmi jednoducho viesť na ceste dozrievania v Kristovi. Matthew založil organizáciu Dynamický katolík. Obaja títo muži, sformovaní zrelými kresťanmi, dnes oslovujú a privádzajú k hlbokej viere tisíce katolíkov, ktorí nežili svoju vieru...
Modlime sa za seba navzájom, aby nám nebol ani jeden človek ľahostajný. A tiež za to, aby sme boli vnímaví na Ducha a ochotne využívali možnosti, ktoré nám ukazuje pri službe bratom a sestrám.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

 



 

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt