číslo 2,  ročník 20, február 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
hoci je toto číslo hlavne o službe, mne osobne pri uvažovaní nad jeho článkami rezonovala najmä myšlienka „zbavovania sa zodpovednosti“. Okolo seba to totiž vidíme čoraz viac: napríklad rodičia čakajú od učiteľov, že vychovajú ich deti; keď to akosi nevyjde alebo sa niečo stane, tak jedni aj druhí čakajú, že problematické a nesprávne vychované deti napravia psychológovia. A takýchto príkladov by sme našli v každej oblasti veľmi veľa. Našťastie, v Cirkvi sa už od koncilu usilujeme tento trend zvrátiť, keď najmä svätí pápeži Pavol VI. a Ján Pavol II. veľmi zdôrazňovali úlohu laikov pri ohlasovaní evanjelia. Dnes už dobre vieme, že privádzanie ľudí ku Kristovi je úlohou nás všetkých.
Niekedy však na základe nesprávnych – a dosť zakorenených – názorov, inokedy skôr z lenivosti kladieme Bohu otázku: „Či som ja strážcom svojho brata?“ (Gn 4, 9). Odpoveď je však jednoduchá: „Áno, som!“ Aj ja som totiž učeníkom Učiteľa a sluhom Majstra a Služobníka. Som povolaný slúžiť ako on a privádzať k nemu aj druhých. Mám výsadu, že môžem niekomu navždy zmeniť život – tým, že sa mojím prostredníctvom stretne s Kristom. A to je tá najväčšia a najvýznamnejšia vec, aká sa dá na tomto svete vykonať.
Ak premýšľate, akým spôsobom by ste to mohli robiť vy, môžete sa inšpirovať tromi článkami vzadu. Sú o laikoch, ktorí ohlasovali alebo ohlasujú Krista – každý podľa toho, ako ho Boh volá a vedie. Prvý článok je o Jánovi Tyranowskom, mužovi, ktorý formoval Karola Wojtyłu. Druhý je o Jasonovi Simonovi, ktorý v USA vedie organizáciu Evanjeliový katolík. A tretí je úryvkom z knihy Matthewa Kellyho Neodporuj šťastiu, v ktorej opisuje svoju cestu ku Kristovi a zároveň spôsob, ako možno niekoho veľmi jednoducho viesť na ceste dozrievania v Kristovi. Matthew založil organizáciu Dynamický katolík. Obaja títo muži, sformovaní zrelými kresťanmi, dnes oslovujú a privádzajú k hlbokej viere tisíce katolíkov, ktorí nežili svoju vieru...
Modlime sa za seba navzájom, aby nám nebol ani jeden človek ľahostajný. A tiež za to, aby sme boli vnímaví na Ducha a ochotne využívali možnosti, ktoré nám ukazuje pri službe bratom a sestrám.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt