číslo 3,  ročník 20, pôst 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
prajem vám radostné Pôstne obdobie! O Pôste zvyčajne neuvažujeme ako o radostnom období, no mali by sme. Toto obdobie je po Veľkonočnom trojdní azda najdôležitejším obdobím liturgického roka Cirkvi, počas ktorého nás Boh pozýva väčšmi sa k nemu priblížiť. Keď na toto Božie pozvanie odpovedáme, prichádzame na to, aké máme šťastie, že on je naším útočišťom a našou pevnosťou. A naše opravdivé šťastie spočíva práve v Božom požehnaní. Takže radostné a šťastné Pôstne obdobie!
Rád by som privítal tých, ktorí čítajú Slovo medzi nami po prvýkrát. Keď si vyhradíte na modlitbu a rozjímanie o liturgických čítaniach desať či pätnásť minút denne, pripojíte sa tak k viac než miliónu katolíkov v stovke krajín po celom svete, ktorí robia to isté. Kiež spoločne väčšmi spoznávame dobrotu a lásku nášho nebeského Otca!

Stretnutie s Božou dobrotou
Prvé tri články v tomto čísle hlbšie rozoberajú, aký dobrý je Boh. Rozpomeňte sa na všemožné veci, ktoré Boh vykonal už od stvorenia sveta, a pochopíte, že on je Otec, ktorý nás od vekov miluje a stará sa o nás. Predstavte si, že vždy, keď Boh stvorí nového človeka, dá si záležať na tom, aby mu dal celkom nové a neopakovateľné odtlačky prstov. Tie sú akoby jeho osobným podpisom, ktorý hovorí: „Toto je moje dieťa.“ A aj keď sme zblúdili, Boh bol taký dobrý, že sa nás nikdy nevzdal – ani na jediný okamih.
A keď prišla plnosť času, náš dobrý Otec z nesmiernej lásky k svetu „dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Vlož do tejto vety svoje meno! „Boh ma miloval tak veľmi, že poslal svojho Syna, Ježiša, aby som nezahynul, ale aby som s ním naveky žil.“ A keď uvidíš v kostole iných veriacich, pripomeň si, že „Boh miloval tohto brata či sestru v Kristovi tak veľmi“, že ich považoval za hodných najvyššej obety – obety vlastného Syna. Takto hlboko miluje Boh každého jedného z nás – a takto hlboko miluje celý svet!
Bratia a sestry, máme dobrého, naozaj dobrého Boha. Čím sa teda odvďačíme Pánovi za všetko, čo nám dal a čo pre nás urobil (porov. Ž 116, 12)? Áno, nikdy sa mu nedokážeme úplne odvďačiť za jeho nesmiernu lásku, ktorou nás zahrnul. Pár vecí však spraviť môžeme.
V prvom rade sa môžeme zaviazať ku každodennej modlitbe. Môžeme Ježišovi povedať: „Milujem ťa, Pane, viac než čokoľvek iné v mojom živote, viac než všetky dobré veci v ňom.“ Môžeme prijímať Ježiša v Eucharistii a ďakovať mu za to, že opustil svoj nebeský trón len preto, aby nás vykúpil. A niekedy počas Pôstneho obdobia sa môžeme stretnúť s Ježišom vo sviatosti zmierenia a vypočuť si jeho slová útechy a odpustenia: „Ani ja ťa neodsudzujem“ (Jn 8, 11).
Náš Otec v nebi vie dávať dobré dary svojim deťom. Kiež sme my všetci ochotní prijať ich. A kiež všetci prežívame Pôst plný radosti!

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt