číslo 3,  ročník 20, pôst 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
musím sa vám s niečím priznať: Pôst doteraz nebol mojím najobľúbenejším liturgickým obdobím. Vlastne bol až na piatom mieste: po Advente, Vianociach, Veľkej noci a Období cez rok. To, že sa na Pôstne obdobie veľmi neteším a že sa mi spája najmä so slovkom ponuré, som s prekvapením zistil už minulý rok. Intenzívnejšie som však nad tým začal uvažovať až pri práci na tomto čísle Slova medzi nami.

Naozaj je Pôstne obdobie ponuré? Je možné, aby bolo Pôstne obdobie aj radostné? A ak áno, čo má byť dôvodom mojej radosti v Pôstnom období?
Odpoveď som našiel práve v článkoch časopisu, ktorý držíte vo svojich rukách. Áno, počas Pôstneho obdobia sa môžem radovať. A prečo? Pretože Boh je dobrý. Pretože Boh, v ktorého verím, je Dobrota sama, Dobrota v tej najkoncentrovanejšej podobe, akú si len viem predstaviť, a ešte nekonečne viac.
V čom sa táto Božia dobrota voči mne a všetkým ľuďom prejavuje? Predovšetkým v troch veciach: v našom stvorení, vykúpení a posvätení. A práve nad týmito tromi vecami uvažujeme v Pôstnom a Veľkonočnom období. Boh mňa i teba – len preto, že je dobrý – láskavo stvoril, vo veľkých bolestiach vykúpil a horlivo pracuje na mojom posvätení. Stvoril nás z prachu zeme, potom nás z neho pozdvihol a napokon nám dáva miesto medzi anjelmi, ba na svojom tróne.
A to je dôvod na večnú radosť, do ktorej sa môžeme ponárať už počas tohto Pôstneho obdobia. Je teda Pôst radostné obdobie? Určite; a je to tak vďaka Božej láske a dobrote. Ako by sme sa vlastne mohli neradovať, keď je Boh k nám taký dobrý?

V mene celej redakcie Slova medzi nami vám želám Pôstne obdobie plné radosti z Božej dobroty!

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt