číslo 3,  ročník 20, pôst 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Vráť sa ku mne
Spytovanie svedomia na Pôstne obdobie


 

Počas Pôstneho obdobia počúvame takúto výzvu: „Teraz však obráťte sa ku mne celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12). Prečo? Pretože, pokračuje Joel, Pán je „dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí“ (Joel 2, 13). Články v tomto čísle Slova medzi nami sa zaoberajú Božou dobrotou. Boh to s nami nikdy nevzdáva; vždy je pripravený odpustiť nám, uzdraviť nás a zaceliť nám rany.
Sviatosť zmierenia poskytuje jedinečnú príležitosť na zakúsenie tejto Božej dobroty a Božieho milosrdenstva. Osobitne to platí počas Pôstneho obdobia. Bývaš pred spoveďou nervózny? Skús si predstaviť Boha ako milujúceho Otca, ktorý ťa víta späť vo svojom dome. Predstav si, ako vrúcne ťa objíma a pomáha ti vyznať svoje hriechy. Keď to urobíš, začneš prežívať Ježišovo víťazstvo nad hriechom ako svoje osobné víťazstvo!
Nasledujúce spytovanie svedomia, opierajúce sa o články v tomto čísle časopisu (1, 2, 3), ti môže pomôcť pripraviť sa na slávenie tejto sviatosti. Nižšie uvedené otázky ťa môžu podnietiť k vykonaniu si vlastného, osobného spytovania svedomia. Keď si budeš tieto otázky čítať a v modlitbe nad nimi uvažovať, pros Ducha Svätého, aby ti pomohol spoznať, v ktorej oblasti potrebuješ Boží dotyk prinášajúci odpustenie a uzdravenie. A potom sa vo svätej spovedi obráť na Pána a dovoľ mu prijať ťa späť.

Strata jednoty s Bohom
  • Je v mojom živote na prvom mieste Boh alebo som uprednostnil iné záujmy či povinnosti, ktoré mi zaberajú všetok čas a pozornosť?
  • Ako som sa usiloval upevňovať svoj vzťah s Bohom? Modlím sa každý deň? Prijímam sviatosti pravidelne?
  • Preukazoval som Bohu náležitú úctu? Nevyslovoval som Božie meno nadarmo?
„Vráť sa ku mne,“ hovorí Boh. „Dovoľ mi voviesť ťa do môjho Srdca plného lásky.“

Strata jednoty s druhými
  • Uvedomujem si, že každý jeden človek má svoju dôstojnosť a hodnotu? Ako sa správam k ľuďom, ktorí so mnou nesúhlasia alebo so mnou zle zaobchádzajú?
  • Skúsil som si uzurpovať pozornosť, ktorá patrila niekomu inému, alebo si pripísať niečie zásluhy?
  • Prepadám hnevu a frustrácii pri komunikácii so svojimi blízkymi? Strácam trpezlivosť a urážam druhých?
„Vráť sa ku mne,“ hovorí Boh. „Dovoľ mi učiť ťa milosrdenstvu.“

Zatemnená myseľ
  • Dôverujem v Božiu dobrotu? Alebo sa snažím vlastnými silami uspokojiť všetky svoje potreby?
  • Čakám, že ma urobia šťastnými hmotné majetky? Dokážem byť štedrý, keď ide o môj čas alebo peniaze?
  • Zaoberám sa nečistými myšlienkami alebo predstavami? Nechávam sa nimi viesť?
  • Je moja myseľ naplnená trpkými myšlienkami, vyvolanými zraneniami z minulosti?
„Vráť sa ku mne,“ hovorí Boh. „Dovoľ mi uzdraviť tvoje rozdelené srdce a tvoju nepokojnú myseľ.“

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt