číslo 3,  ročník 20, pôst 2019 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Ak pšeničné zrno neodumrie...
Svätý Óscar Romero žil pre svoj ľud a zomrel pri jeho obrane
Todd Walatka


 

„Dnes v tejto katedrále krv jedného kňaza volá: Rafael Palacios!“

Slzami pokryté tváre v sansalvadorskej katedrále pozorne počúvali zaznievajúce slová. Arcibiskup Óscar Romero kázal na pohrebnej svätej omši otca Rafaela, katolíckeho kňaza, ktorého 20. júna 1979 zabili vojenské vládne zložky.
„Svojím hlbokým mlčaním otec Rafael odmieta hriech sveta; no, pri všetkej úcte, odmieta ním aj hriechy Cirkvi,“ povedal Romero svojim poslucháčom.
Salvádor bol v tom čase na pokraji vypuknutia občianskej vojny, keďže moc nad vládou i armádou malo niekoľko bohatých rodín, ktoré ovplyvňovali dokonca aj Katolícku cirkev. Násilnou smrťou zomrelo päť kňazov a stovky laických katechétov, ktorí sa proti tomuto režimu vzopreli. A milióny ďalších Salvádorčanov sa obracali na svojho arcibiskupa s prosbou o pomoc a usmernenie: Prečo zabili otca Rafaela? Ako máme žiť kresťanskú svätosť v tak veľmi rozdelenej krajine? Ako máme nasledovať Ježiša, keď politické a ekonomické rozdiely vytvárajú nejednotu aj v samotnej Cirkvi?
Arcibiskup Romero sa veriacim snažil dať na tieto otázky odpovede vo svojich kázňach. Odpovede, ktoré nezľahčovali vykonané krivdy, no ktoré zároveň vyzývali obrátiť sa v srdci.

Vidieť tvár nespravodlivosti
Óscar Arnulfo Romero y Galdámez sa narodil 15. augusta 1917 v jednej malej salvádorskej dedine. Už v detstve bol usilovný a zbožný. Ako trinásťročný vstúpil do seminára. Po teologických štúdiách v Ríme sa počas 40. rokov vrátil do salvádorského hlavného mesta San Salvador, aby tam vykonával svoju kňazskú službu. Počas nasledujúcich dvadsiatich piatich rokov mal na starosti rôzne služby vo farnosti pri katedrále. Stal sa tiež rektorom seminára a šéfredaktorom diecéznych novín.
Romero bol známy ako kňaz zastávajúci tradície. Občas však bol cieľom kritiky svojich spolubratov, ktorí pracovali s chudobnými. Svoj pohľad zmenil po tom, čo bol v roku 1974 vymenovaný za biskupa vidieckej diecézy Santiago de María. Neskôr toto vymenovanie nazval „návratom domov“, návratom k svojim koreňom. Aby sa naučil viac o živote svojho ľudu, putoval na koni po celej diecéze. Raz stretol migrujúcich robotníkov, ktorí nemali kde spať, a tak otvoril kostoly, kam sa mohli uchýliť. Keď uvidel chudobných sedliakov, takzvaných campesinos, pracujúcich dlhé hodiny, slávil s nimi svätú omšu uprostred kávových plantáží. Stretol i robotníkov, ktorí pracovali za mzdu, ktorá im nestačila na živobytie, deti, ktoré umierali pre nedostatok liekov, a katolíkov, ktorí boli vraždení, lebo proti takémuto nespravodlivému zaobchádzaniu protestovali. No napriek tomuto všetkému tento ľud stále prichádzal počúvať vyučovanie o Svätom písme a sociálnej náuke Cirkvi. Romerovo srdce bolo dojaté; v jeho vnútri sa začalo čosi meniť.
Dňa 21. júna 1975 vojenské zložky brutálne zavraždili päť nevinných campesinos v malej dedinke Tres Calles. Romero tak rýchlo, ako len mohol, prišiel utešiť rodiny zosnulých. Smútil spolu s nimi, no šiel proti tomuto skutku aj protestovať k miestnemu vojenskému veliteľovi. Čakal, že si ho vypočuje; veď bol predsa biskup. No namiesto toho dostal len varovanie: „Ornáty nie sú nepriestrelné.“

Vedenie rozdeleného národa
V roku 1977 sa Romero stal novým arcibiskupom San Salvadora, čím sa však zároveň dostal do takmer neriešiteľnej situácie. Spory v krajine neustále rástli. Tisícky chudobných roľníkov volali po pozemkovej a pracovnej reforme. Ďalší vyzývali k ozbrojenej revolúcii. V reakcii na to začali rôzne vojenské a polovojenské organizácie napojené na vládu viesť násilný boj. Pritom sa mnohí – na oboch znepriatelených stranách – považovali za dobrých katolíkov.
Čo mal Romero robiť? Za arcibiskupa bol vymenovaný sčasti i preto, lebo mal podporu bohatých politických lídrov krajiny, ktorí si mysleli, že Romero sa bude snažiť udržať status quo. No už čoskoro sa ukázalo, že sa v ňom „sklamali“.
Dňa 12. marca 1977 bol spolu s dvomi sedliakmi zavraždený Romerov priateľ jezuita Rutilio Grande počas cesty na svätú omšu, ktorú mal sláviť v malej dedinke Aguilares. Páter Grande sa oddane venoval službe chudobným a zastával sa ich práv – no práve pre túto jeho „podvratnú“ činnosť ho dala vláda odstrániť. Opäť na miesto tragickej vraždy zavolali Romera. Keď Romero v ten večer prišiel k trom telám zosnulých, bol zdrvený.
Pátra Grandeho poznal. Vedel, že to bol veľmi zbožný kňaz. Veľmi dlho tam Romero stál celkom bez slova. Nevedel, čo má povedať alebo urobiť. Chudobní roľníci z tejto dediny mu rozprávali o tom, čo všetko páter Grande vykonal, a vraveli mu, že veria, že Ježiš bude i naďalej s nimi. Romero ich pozorne počúval. Potom nejaký čas strávil v kaplnke pred Najsvätejšou sviatosťou. A ešte v ten istý týždeň prekvapivo zrušil všetky nedeľné sväté omše vo farnostiach. Mala byť len jedna omša v katedrále, jediná omša – la Misa Unica – pre celú diecézu. Chcel, aby sa miestna cirkev zjednotila a tak vydala svedectvo o pátrovi Grandem.

Celý článok bude prístupný od 29.3.2019

  

 

 

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt