číslo 3,  ročník 20, pôst 2019 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Dar blízkosti
Ježiš viedol moje srdce počas najtemnejších bojov môjho syna
Judy Wetzelová


 

Keď matka privedie na svet malého chlapca, nepredstavuje si, že z jej syna vyrastie viacnásobne väznený človek žijúci na ulici a závislý od drog. No presne to sa stalo môjmu synovi. V priebehu rokov sa Billove problémy začali kopiť a vyžiadali si veľkú daň – na ňom i na celej našej rodine. Napokon mi jednej noci ktosi zavolal a oznámil: „William zomrel.“
Dokázala som vtedy len skríknuť: „Bill nie je mŕtvy – klamete! Odvolajte to, prosím. Prosím, nech to nie je pravda.“ Šokovaná som celé hodiny ležala na dlážke a plakala som, až mi vyschli slzy. Otriasol sa mi celý svet; zdalo sa mi, že zastal čas. Ešte celé mesiace potom som mala pocit, že mi niekto z tela vytrhol srdce. Môj milovaný syn zomrel ako tridsaťštyriročný a ja som netušila, ako budem môcť ďalej žiť.
Možno vám zíde na um, že som sa určite nahnevala na Boha, ku ktorému som sa za Billa toľké roky modlila. No ja som sa nehnevala. Vedela som, že Boh nerobí chyby a že mu musím dôverovať. No potrebovala som aj čas na spracovanie Billovej smrti a vyrovnanie sa s ňou.

Môj zložitý syn
Keď Bill vyrastal, často navonok pôsobil ako dvaja úplne odlišní ľudia. Bol to tínedžer, ktorý potajomky fajčil marihuanu, chodil poza školu a opakovane mával ťažkosti so zákonom. No bol to zároveň mladík, ktorý chodieval na sväté omše a svojím humorom obveseľoval rodinné stretnutia – a ktorý sa ako tridsaťročný presťahoval po smrti svojho otca ku mne, aby mi bol oporou. Bill ma často držal za ruku a vravieval mi, že mám dôverovať Bohu, hoci on sám zvádzal boj s alkoholom a inými démonmi.
Členovia našej rodiny sa Billovi počas jeho života snažili pomôcť a nájsť mu prácu. Priviedli sme ho k viacerým terapeutom a zahrnuli sme ho láskou a podporou. No napriek všetkým našim snahám Billove problémy len rástli. Nevideli sme uňho žiadne zlepšenie alebo pokrok; neustále bojoval so závislosťami a my sme vedeli, že je na pokraji ešte väčších problémov.
Možno teraz uvažujete nad tým, akú úlohu v tomto všetkom zohral Boh. Na to by som vám odpovedala takto: Ježiš bol s nami od chvíle Billovho narodenia. Ježiš mi pomohol prísť na to, ako mám milovať svojho syna aj vtedy, keď ma jeho skutky miatli alebo keď mňa i celú našu rodinu bolelo, ako žije. Keď mi už nikto nemohol pomôcť a keď sa mi zdalo, že už umrela všetka nádej, obrátila som sa k Bohu. Nič iné mi totiž nezostávalo.

Modlitba za zázrak
Roky som Ježiša prosila o to, aby Billa uzdravil a vyslobodil ho z jeho závislostí. Deň čo deň som sa modlila za svojho syna a vrúcne som volala na Pána. Môj obľúbený verš z Písma znel: „Proste a dostanete... Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria“ (Mt 7, 7 – 8).
Pevne som verila, že Boh pre mňa urobí podobný zázrak, aký urobil pre svätú Moniku. Monikine modlitby vyprosili jej synovi Augustínovi uzdravenie a obrátenie. No Boh mal vlastný a lepší plán. Urobil zázrak, no iný, ako som si predstavovala. Vlastne sprvoti som ani neuvedomila, že sa nejaký zázrak stal.
V Billovom živote dochádzalo k čoraz horším situáciám, a tak boli vážnejšie aj následky, ktoré z nich plynuli. Pre mnohé priestupky a prečiny trávil dosť veľa času vo väzbe a vo väzení; v roku 2017 napokon skončil až na „samotke“. Tie chvíle opísal ako peklo na zemi – ako čosi, čo ho konečne priviedlo na kolená.

Celý článok bude prístupný od 29.3.2019

  

 

 

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt