číslo 4,  ročník 20, Veľká noc 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
prajem vám radostnú a milosťami nabitú Veľkú noc – vlastne celé, päťdesiat dní trvajúce Veľkonočné obdobie.
Tento čas je obdobím plným radosti. Veď platí: „Koniec dobrý, všetko dobré.“ Ježiš otvoril nebo a s jeho pomocou sa tam môžeme dostať aj my. A v ňom už budeme naveky – čiže navždy, bez toho, žeby to niekedy prestalo – šťastní. Nie je to vari dôvod na radosť?
No prišiel Ježiš „len“ preto? Samozrejme, to, že sa raz všetko zlo naveky pominie, je tá najúžasnejšia správa na svete. Ježiš porazil satana, svet, hriech i smrť. No čo dovtedy?
Vari je tento dynamit, ktorý rozmetá všetky sily zla, určený na použitie len na konci vekov, a tak ho dal Boh Cirkvi potajomky a prikázal jej ho strážiť dovtedy, kým nepríde Ježiš v sláve?
Kdeže! Boh nám tento dynamit – túto obrovskú silu posolstva o ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi – dáva do rúk a chce, aby sme ňou rozvrátili a „rozbúrili celý svet“ (Sk 17, 6).
Každá výbušnina však potrebuje rozbušku alebo zápalný knôt. A tou je naša viera. No nie je hocijaká viera, ale viera živá, naplnená silnou dôverou v Božiu moc a očakávaním, že Boh bude naozaj konať. Povedané slovami svätého Ján z Kríža, „z Božej dobroty si naberieme podľa toho, aká veľká je nádoba našej dôvery“.
Očakávajme teda, že Boh bude v našom živote konať! Majme vieru, že zasiahne. Ak ju totiž nemáme, nedávame Bohu priestor, aby zasiahol (pozri Mt 13, 58). Ako hovorila blahoslavená Maria Romero Meneses, „nie zázraky vyvolávajú vieru, to viera vyvoláva zázraky“.
Nám teda všetkým dá Pán takúto vieru plnú očakávania a dôvery!

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt