číslo 5,  ročník 20, jún 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
niekedy si uvedomím, že sa mi do mysle vkrádajú úzkostlivé myšlienky ohľadom mojej práce alebo rodiny. Inokedy sa uprostred noci budím s obavou o niektoré zo svojich detí. Alebo ma počas dňa gniavi pocit viny pre slová, ktoré som ráno povedal manželke. Často sa mi podarí takéto myšlienky a pocity odohnať, no občas jednoducho nechcú odísť. „Jeff, táto situácia nedopadne dobre. Priprav sa na zlé správy.“ Alebo: „Neurobil si predsa nič zlé. Vyprovokovala ťa. Ak by mal niekto požiadať o odpustenie, tak by to mala byť ona!“ Až keď trochu spomalím a začnem sa modliť, uvedomím si, že tieto myšlienky sa nepodobajú na hlas Ducha Svätého. Znejú skôr ako hlas diabla, ktorého Písmo nazýva „luhárom“ a „žalobcom“ (porov. Jn 8, 44; Zjv 12, 10).
O tomto všetkom som premýšľal pri čítaní hlavných článkov tohto čísla. Ich autorom je diakon Keith Strohm z Chicagskej arcidiecézy. Diakon Keith je známy prednášateľ a niekdajší riaditeľ tamojšieho Arcidiecézneho úradu pre novú evanjelizáciu. Pracuje na obnove farností a pomáha ľuďom po celom svete zakúsiť slobodu plynúcu z osobného stretnutia s Ježišom.
Tieto články, prevzaté z jeho nedávno vydanej knihy Desať najväčších lží nepriateľa (The Ten Biggest Lies of the Enemy), vrhajú svetlo na rafinované lži, ktoré nám diabol podsúva v snahe okradnúť nás o našu nádej v Krista. Diabol sa napríklad snaží nahovoriť nám, že pre Boha nie sme až takí dôležití. Alebo nás môže presviedčať, že Boh len chce, aby sme zaťali zuby a všetky problémy svojho života zvládli sami.

Pevne ver tejto pravde!
No diakon Keith nerozpráva len o diablových lžiach. Zvestuje nám aj pravdy, ktorými sa môžeme proti týmto lžiam postaviť. Nabáda nás pevne im uveriť a pripomínať si ich vždy, keď sme v pokušení pochybovať, či nás Boh miluje alebo sa o nás stará.
Čo sú to za pravdy? Prvá a najdôležitejšia je táto: Boh nás miluje – Boh miluje teba – tak veľmi, že poslal svojho Syna na svet, aby premohol diabla a každú lož, ktorú sa nám snaží našepkať. Ďalšou pravdou je, že Boh nám ponúka každý deň svoju milosť, vďaka ktorej môžeme rozpoznať taktiky Zlého a pevne sa držať Pána a jeho lásky. Jedným si môžeme byť istí: „Pán je verný; on nás bude posilňovať a chrániť pred Zlým“ (porov. 2 Sol 3, 3).
V týchto článkoch diakon Keith ponúka vyvážený a rozumný prístup, ako diablove taktiky odhaliť a zdolať: „Vidieť diabla za všetkým a žiť v strachu znamená uveriť lži. Prehliadať diabla a veriť, že nie je skutočný... je takisto lož. Rozpoznávať svojho nepriateľa a pritom vedieť, kto si a čí si, to je múdrosť. Nie si bezbranný. Pán pre teba pripravil cestu a prostredníctvom svojej Cirkvi ti dáva zbrane potrebné na víťazstvo.“
Kiež sa všetci započúvame do hlasu Ducha Svätého, ktorý nás uisťuje, že Ježiš na kríži porazil diabla, hriech a smrť a že „v tomto všetkom môžeme slávne víťaziť skrze toho, ktorý nás miluje“ (porov. Rim 8, 37)!

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt