číslo 5,  ročník 20, jún 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
niekedy si uvedomím, že sa mi do mysle vkrádajú úzkostlivé myšlienky ohľadom mojej práce alebo rodiny. Inokedy sa uprostred noci budím s obavou o niektoré zo svojich detí. Alebo ma počas dňa gniavi pocit viny pre slová, ktoré som ráno povedal manželke. Často sa mi podarí takéto myšlienky a pocity odohnať, no občas jednoducho nechcú odísť. „Jeff, táto situácia nedopadne dobre. Priprav sa na zlé správy.“ Alebo: „Neurobil si predsa nič zlé. Vyprovokovala ťa. Ak by mal niekto požiadať o odpustenie, tak by to mala byť ona!“ Až keď trochu spomalím a začnem sa modliť, uvedomím si, že tieto myšlienky sa nepodobajú na hlas Ducha Svätého. Znejú skôr ako hlas diabla, ktorého Písmo nazýva „luhárom“ a „žalobcom“ (porov. Jn 8, 44; Zjv 12, 10).
O tomto všetkom som premýšľal pri čítaní hlavných článkov tohto čísla. Ich autorom je diakon Keith Strohm z Chicagskej arcidiecézy. Diakon Keith je známy prednášateľ a niekdajší riaditeľ tamojšieho Arcidiecézneho úradu pre novú evanjelizáciu. Pracuje na obnove farností a pomáha ľuďom po celom svete zakúsiť slobodu plynúcu z osobného stretnutia s Ježišom.
Tieto články, prevzaté z jeho nedávno vydanej knihy Desať najväčších lží nepriateľa (The Ten Biggest Lies of the Enemy), vrhajú svetlo na rafinované lži, ktoré nám diabol podsúva v snahe okradnúť nás o našu nádej v Krista. Diabol sa napríklad snaží nahovoriť nám, že pre Boha nie sme až takí dôležití. Alebo nás môže presviedčať, že Boh len chce, aby sme zaťali zuby a všetky problémy svojho života zvládli sami.

Pevne ver tejto pravde!
No diakon Keith nerozpráva len o diablových lžiach. Zvestuje nám aj pravdy, ktorými sa môžeme proti týmto lžiam postaviť. Nabáda nás pevne im uveriť a pripomínať si ich vždy, keď sme v pokušení pochybovať, či nás Boh miluje alebo sa o nás stará.
Čo sú to za pravdy? Prvá a najdôležitejšia je táto: Boh nás miluje – Boh miluje teba – tak veľmi, že poslal svojho Syna na svet, aby premohol diabla a každú lož, ktorú sa nám snaží našepkať. Ďalšou pravdou je, že Boh nám ponúka každý deň svoju milosť, vďaka ktorej môžeme rozpoznať taktiky Zlého a pevne sa držať Pána a jeho lásky. Jedným si môžeme byť istí: „Pán je verný; on nás bude posilňovať a chrániť pred Zlým“ (porov. 2 Sol 3, 3).
V týchto článkoch diakon Keith ponúka vyvážený a rozumný prístup, ako diablove taktiky odhaliť a zdolať: „Vidieť diabla za všetkým a žiť v strachu znamená uveriť lži. Prehliadať diabla a veriť, že nie je skutočný... je takisto lož. Rozpoznávať svojho nepriateľa a pritom vedieť, kto si a čí si, to je múdrosť. Nie si bezbranný. Pán pre teba pripravil cestu a prostredníctvom svojej Cirkvi ti dáva zbrane potrebné na víťazstvo.“
Kiež sa všetci započúvame do hlasu Ducha Svätého, ktorý nás uisťuje, že Ježiš na kríži porazil diabla, hriech a smrť a že „v tomto všetkom môžeme slávne víťaziť skrze toho, ktorý nás miluje“ (porov. Rim 8, 37)!

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt