číslo 5,  ročník 20, jún 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Ježiš zvíťazil
Učenie Katechizmu o diablovi


 

„Cirkev učí, že spočiatku bol [diabol] dobrý anjel, stvorený Bohom. ,Boh síce stvoril diabla a ostatných zlých duchov podľa prirodzenosti dobrých, ale oni sami sa stali zlými‘“ (KKC 391).

„Písmo hovorí o hriechu týchto padlých anjelov. Ich ,pád‘ spočíva v slobodnej voľbe týchto stvorených duchov, ktorí zásadne a neodvolateľne odmietli Boha... Ozvenu ich vzbury nachádzame v slovách, ktorými sa Pokušiteľ obracia na našich prarodičov: ,Budete ako Boh‘ (Gn 3, 5)(KKC 392).

„Príchod Božieho kráľovstva je porážkou satanovho kráľovstva: ,Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo‘ (Mt 12, 28)(KKC 550).

„Víťazstvo nad ,kniežaťom tohto sveta‘ (Jn 14, 30) Ježiš raz navždy dosiahol v hodine, v ktorej sa dobrovoľne vydal na smrť, aby nám daroval svoj život... Knieža tohto sveta je ,vyhodené von‘ (Jn 12, 31)(KKC 2853).

„Hoci satan pôsobí vo svete z nenávisti voči Bohu..., my ,vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré‘ (Rim 8, 28)(KKC 395).

  

 

 

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt