číslo 5,  ročník 20, jún 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Ježiš zvíťazil
Učenie Katechizmu o diablovi


 

„Cirkev učí, že spočiatku bol [diabol] dobrý anjel, stvorený Bohom. ,Boh síce stvoril diabla a ostatných zlých duchov podľa prirodzenosti dobrých, ale oni sami sa stali zlými‘“ (KKC 391).

„Písmo hovorí o hriechu týchto padlých anjelov. Ich ,pád‘ spočíva v slobodnej voľbe týchto stvorených duchov, ktorí zásadne a neodvolateľne odmietli Boha... Ozvenu ich vzbury nachádzame v slovách, ktorými sa Pokušiteľ obracia na našich prarodičov: ,Budete ako Boh‘ (Gn 3, 5)(KKC 392).

„Príchod Božieho kráľovstva je porážkou satanovho kráľovstva: ,Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo‘ (Mt 12, 28)(KKC 550).

„Víťazstvo nad ,kniežaťom tohto sveta‘ (Jn 14, 30) Ježiš raz navždy dosiahol v hodine, v ktorej sa dobrovoľne vydal na smrť, aby nám daroval svoj život... Knieža tohto sveta je ,vyhodené von‘ (Jn 12, 31)(KKC 2853).

„Hoci satan pôsobí vo svete z nenávisti voči Bohu..., my ,vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré‘ (Rim 8, 28)(KKC 395).

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt