číslo 5,  ročník 20, jún 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Boh milosrdenstva a vernosti
Vzoprieť sa lžiam o Bohu
diakon Keith Strohm


 

Skús sa zamyslieť nad rôznymi predstavami o Bohu. Niektorí vnímajú Boha ako pedantského účtovníka, ktorý počíta všetky hriechy a porovná ich s našimi dobrými skutkami. Ďalší ho vnímajú ako prchkého sudcu, ktorý je v momente pripravený uznať nás za vinných. A niektorí ho zasa vnímajú ako dobráckeho deduška, ktorý sa len usmieva a necháva nás robiť, čo sa nám zachce.
Tieto skreslené pohľady na Boha spočiatku nemusia spôsobovať veľkú škodu, no diabol ich dokáže veľmi dobre využiť. Chopí sa jedného alebo aj viacerých týchto obrazov, zveličí ich a presvedčí nás, že Boh nám vo svojom srdci nechce to najlepšie. Vie, že ak sa mu podarí zatemniť náš obraz Boha, dokáže oslabiť našu dôveru v Pána a postupne nás od neho odvádzať čoraz ďalej.
V tomto článku diakon Keith Strohm rozoberá diablove najčastejšie lži o Bohu: že Boh nie je dobrý, že mi nemôže pomôcť a že nie je mocnejší ako diabol. Podobne ako v predchádzajúcom článku, aj v tomto nám pomáha pochopiť pravdu, konkrétne pravdu o Bohu – pravdu, že Boh má moc oslobodiť nás.

Prvá lož: Boh nie je dobrý Otec
Jedna z tradičných taktík Nepriateľa – vlastne jedna z prvých, ktoré vidíme v Písme – spočíva v snahe presvedčiť nás, že Boh nie je dobrý Otec. Ak začneme Boha vnímať ako toho, ktorý je proti nám, alebo toho, ktorému je celkom jedno, čo prežívame, potom s veľkou pravdepodobnosťou začneme prežívať strach: strach z Boha, strach z druhých ľudí, ba dokonca aj strach zo života.
Navyše, keď začneme veriť, že Boh nie je dobrý, začneme posudzovať Božie slovo a Božie konanie zo svojho pohľadu. Napríklad Otec, ktorý nechá trpieť svojho Syna, je netvor, a ja určite nedám svoje srdce netvorovi.
Táto lož sa potom stane vstupnou bránou pre ďalšie lži a vnútorné boje: hnev na Boha pre utrpenie vo svete, úzkosť vyvolaná nezmyselnosťou života alebo strach, že nám Boh môže urobiť niečo zlé.
Niektorí z nás vyrastali v rozvrátených alebo nesúdržných rodinách alebo s rodičmi, ktorí nás týrali. Naša skúsenosť s pozemskými rodičmi môže ovplyvniť naše chápanie a vnímanie Boha Otca. Áno, naša skúsenosť neklame. Naši pozemskí otcovia a mamy naozaj nemuseli byť dobrými rodičmi. No táto lož o Bohu Otcovi sa často neprávom opiera o naše skúsenosti s pozemskými otcami.

Pravda: Boh ti chce len dobre
V Knihe Genezis čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu. No had zviedol našich prarodičov, keď im povedal, že nezomrú, keď budú jesť zo zakázaného ovocia. Adam a Eva sa rozhodli neprijať úlohu, ktorú v ich živote mal mať Boh. Týmto svojím rozhodnutím odmietli závislosť od Boha a oddelili sa od neho. Paradoxne, tým, že sa rozhodli oslobodiť od Boha, stali sa otrokmi hriechu a podrobili sa diablovej vláde temnoty.
Týmto sa však tento príbeh neskončil. Boh nás vo svojej láske nenechal napospas nášmu utrpeniu. Urobil niečo mimoriadne. Doprostred tejto tragédie a utrpenia spôsobeného stavom človeka vyslovil jediné slovo, Božie Slovo, Ježiša.
Boh je dobrý Otec. Vo svojom Synovi Ježišovi zlomil moc smrti a nášmu životu dal celkom nový rozmer.
Ako by sa zmenil prístup k tvojmu životu, k tvojim vzťahom a k tvojej modlitbe, keby si prijal túto základnú pravdu: že Boh je dobrý Otec, ktorý túži po tvojom šťastí? Práve k tomuto ťa totiž Pán pozýva!

Druhá lož: „Boh mi nemôže pomôcť“
Beznádej je vákuum. Vysáva vzduch zo života a bráni nám dýchať. Necháva z nás vykrvácať silu našej vôle, zožiera naše odhodlanie a napáda nákazou naše myslenie. Ak si sa už niekedy cítil akoby uväznený v nejakej situácii alebo premožený a zdrvený okolnosťami svojho života, vieš, aké to je. Ak sa Nepriateľovi podarí presvedčiť nás, že nejaká situácia – alebo náš život vo všeobecnosti – presahuje Božiu moc tak, že on danú vec nedokáže zmeniť, začneme sa pred Bohom a jeho milosťou uzatvárať.
Keď sa nachádzame uprostred nejakej ťažkej situácie, Nepriateľ nám začne našepkávať, že s tým nemôžeme nič urobiť a že sa nemáme na koho obrátiť s prosbou o pomoc – zvlášť nie na Boha. Konkrétne detaily našej situácie sa nám potom začnú javiť ako horšie a zdrvujúcejšie, než v skutočnosti sú, až začíname strácať zdravý úsudok. Ak sa proti tomuto vyčítavému hlasu nepostavíme, môže napokon celkom prehlušiť Boží hlas. Bude sa nám ťažko modliť a v tomto Božom „mlčaní“ náš pocit odcudzenia a osamelosti ešte vzrastie.
Niekedy beznádej stojaca za touto lžou nezačne zveličovať situáciu, v ktorej sa nachádzame, ale závažnosť našich hriechov. Začne nás presviedčať, že to, čo sme spravili, presahuje moc Božieho odpustenia, alebo že z hriešneho správania či závislosti, v ktorej sme sa ocitli, nás Boh nedokáže vyslobodiť a uzdraviť. Jednoducho, že tento hriech je príliš veľký a ťažký na to, aby si s ním Boh poradil.

Pravda: Pre Boha nie je žiaden problém priveľký
Našťastie, na našom obzore je v skutočnosti nádej – aj keď ju možno práve nevidíme. Táto nádej sa nezakladá len na Božej dobrote, ale aj na jeho moci „stvoriť“ zo smrti život. Najjasnejšie to vidíme v Ježišovom vzkriesení. Boh z toho najohavnejšieho skutku v dejinách ľudstva (z ukrižovania Krista) urobil nástroj našej spásy.
Všade, kam Ježiš šiel, menil srdcia a životy ľudí – a to aj stále robí. Nejestvuje hriech, myslenie či závislosť, z ktorých by nás Boh nemohol vyslobodiť. On nás len žiada, aby sme otvorili svoje srdce, dali mu svoje problémy, a spolupracovali s mocou, ktorá nám v ňom už patrí. Nieto takého problému, tragédie alebo traumy, ktorú by Boh nedokázal premeniť. On môže premeniť dokonca aj smrť.
To však neznamená, že k tejto premenene alebo k uzdraveniu dôjde jednoducho a ľahko, alebo že zmiznú všetky naše problémy. Znamená to, že aj v tej najtemnejšej doline Niekto vždy kráča s spolu s nami. Na tejto ceste môžeme prežívať ťažkosti, no nádej a vedomie, že sme zachránení, na ne vrhá celkom nové svetlo.
Dosvedčujú to aj dejiny Cirkvi. Slabí tohto sveta sa v ňom stali silnými. Najhorší hriešnici našli v Ježišovi nový život a lásku. A teraz, premenení, sú pre nás príkladom.
Pochop to! Nič z toho, čo si prežil, žiaden stav, v akom si bol, nič, čo si vykonal, nepresahuje spásnu Božiu moc.

Tretia lož: Diabol je taký mocný ako Boh
Diabol má moc – to je isté. Boh stvoril anjelov ako čistých duchov a dal im inteligenciu a rôzne iné dary. Satanovi a ďalším spurným anjelom tieto dary ostali aj po tom, čo sa oddelili od Boha. Ak popierame, že Nepriateľ má moc, sme slepí voči jeho účinkovaniu vo svete.
No môžeme upadnúť aj do opačného extrému a pripisovať diablovi oveľa väčšiu moc, než v skutočnosti má. V súčasnosti, keď ľudia čoraz menej vnímajú Božiu moc, môže sa nám ľahko stať, že začneme zveličovať moc Nepriateľa. Vidíme to v niektorých súčasných knihách, filmoch a hrách. Keď sa ukáže zlo, Boží poslovia sú často vykresľovaní ako slabí a nemohúci zahnať tieto mocnosti preč.
Táto lož sa môže prejaviť aj vtedy, keď niekomu alebo niečomu dáme vo svojom živote väčšiu autoritu ako Bohu. V biblických časoch sa toto konanie nazývalo modloslužba. Modly nemuseli byť len nejaké negatívne veci. Našimi modlami sa môžu stať aj pozitívne veci ako rodina, práca, ba aj služba Bohu. Modlami sa tieto veci stávajú vtedy, keď ich položíme nad Boha. Keď si z niečoho urobíme modlu, zároveň zmeníme svoje zmýšľanie, konanie a životný štýl. Okolo danej veci alebo človeka sa začne točiť celý náš život a my sa budeme báť, že by sme o danú vec mohli prísť. Tak sa môže zdať, že daná modla má na náš život väčší vplyv než Boh.

Pravda: Nič nemôže premôcť Božiu lásku
Diabol síce má moc, no táto moc sa nedá ani porovnať s Božou mocou. Naša náchylnosť prijať lož o tom, že satan je všemocný, čiastočne pramení z nášho nepochopenia toho, kto je Boh. Boh nie je len nejaké najmocnejšie bytie vo vesmíre. Nie je len akési „superbytie“ medzi ostatnými bytiami. On je úplne Iný a je mimo stvorenej reality. Niekedy si myslíme, že ak by sme Božiu moc ohodnotili číslom desať, diabol by mal číslo deväť, a tak výsledok akéhokoľvek konfliktu medzi nimi nie je vopred celkom jasný.
Pravda je však taká, že diabol – keďže má nesmierne ďaleko k tomu, aby bol taký mocný ako Boh – už prehral. Víťazstvo patrí Ježišovi a jeho kráľovstvu. Ak zostaneme blízko pri Kristovi, ak budeme verní sviatostnému životu Cirkvi a budeme pozývať do svojho života Božiu pravdu, nemáme sa čoho báť. „Podriaďte sa teda Bohu,“ napísal Jakub, „diablovi sa vzoprite a ujde od vás“ (Jak 4, 7). Boh je všemocný a dáva svojim deťom podiel na svojej moci. A tak namiesto toho, aby sme sa báli Nepriateľa, mali by sme sa mu vzoprieť s pevnou istotou, že sme milovaní Boží synovia a dcéry.
Nikdy nezabudnime na Ježišovo prisľúbenie: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí“ (Lk 10, 18 – 19).

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt