číslo 7,  ročník 20, september 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
asi každý z nás pozná príbeh o Narnii. Hoci sme ho mnohí spoznali až v dospelosti, predsa v kútiku duše nejeden z nás túži mať doma čarovnú skriňu, cez ktorú by sa dalo prechádzať do zázračnej krajiny, v ktorej vládne taká nekonečne dobrá a zároveň majestátna bytosť, akou je Aslan. Možno mi neuveríte, ale ja doma takúto skriňu mám. No pravdepodobne ju niekde doma máte aj vy. O čom hovorím? Hovorím o Božom slove – o tom, všetkom, čo Boh povedal. Keď totiž veríme Božiemu slovu a žijeme ho, vstupujeme do úplne novej ríše – do Božieho kráľovstva.

V aktuálnom čísle Slova medzi nami budete čítať o blahoslavenstvách. Dalo by sa povedať, že celá Ježišova Reč na hore (Mt 5 – 7) je jednou veľkou skriňou, skrze ktorú sa dá vstúpiť do Božieho kráľovstva. A práve blahoslavenstvá sú akoby kľúčmi od tejto skrine.
Keď človek prijme za svoje blahoslavenstvá, teda hodnoty Božieho kráľovstva, prechádza z tohto sveta, v ktorom vládnu opačné hodnoty, do sveta Božieho kráľovstva. A v tomto kráľovstve sa dejú veci, o akých sa svetským ľuďom ani len nesníva.
Nebojme sa teda vstúpiť do tejto novej ríše. Buďme milosrdní, buďme tvorcami pokoja, buďme chudobní v duchu, majme čisté srdce. Ak sa nám to s Božou pomocou podarí, uvedomíme si, že sme sa ocitli v inom svete. Začneme vidieť, vnímať a chápať veci, ktoré sme až dovtedy nevideli. A častejšie a ľahšie stretneme aj tú najmajestátnejšiu a najláskavejšiu bytosť – Ježiša Krista, Božieho Syna.
Ježiš má pre nás pripravené mnohé dobrodružstvá. Treba len vykročiť za ním, žiť jeho slová a nechať sa ním viesť. Povedzte: Nie je to vari to najväčšie dobrodružstvo, aké môže človek počas svojho pozemského života zažiť?

P.S.: Pretože Slovenská pošta a. s. tento rok už dvakrát zvýšila poštovné, musíme od 8. čísla (októbrového) zvýšiť predajnú cenu nášho časopisu na 1,50 €. Výška predplatného sa nemení, ostáva 13,- €, ale od 15. septembra bude toto predplatné platiť na desať čísel, nie na jedenásť ako doteraz. Tým sa zároveň odstráni naša „anomália“, keďže sme predplatné nemali na rok, ale na rok a jedno číslo :-).

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt