číslo 7,  ročník 20, september 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Sprevádzanie odchádzajúcich
Marián Kováčik


 

Myšlienky, ktoré sme vložili do Modlitbového denníka na rok 2020, sú odozvou dlhého obdobia, ktoré prežívali ich autori pri sprevádzaní človeka, o ktorom bolo vzhľadom na vek a zdravotný stav jasné, že jeho odchod do večnosti sa blíži, hoci pomalými krokmi.
Naša babka jedno októbrové ráno v roku 2017 nevstala z postele. Prestali ju poslúchať nohy. Začal sa čas každodennej starostlivosti a opatery, aká je bežná pri každom ležiacom človeku. No okrem toho „vonkajšieho“ sa pred nami otváral aj nový rozmer čohosi veľmi „vnútorného“. Oveľa intenzívnejšie sme začali vnímať Ježišovu prítomnosť, prítomnosť trpiaceho Krista. Tiež sa pred nami občas vynáral obraz Boha, ktorý si pripravuje človeka na odchod domov, do neba.
O tom všetkom je najnovší Modlitbový denník. Nerobí si nárok na nejaké praktické rady, ako a čo robiť, čomu sa venovať. Je len obyčajným podelením sa autorov o tom, ako so svojou mamou a svokrou prechádzali dňami postupného odchádzania, ako prežívali „nácviky“ definitívneho odchodu. A ako v tom všetkom vnímali, že Boh je na tejto ceste s nimi.
Hoci sme babku „sprevádzali“ počas celých dlhých rokov jej starnutia, rok a pol, ktorý strávila ako ležiaci pacient v posteli, bol časom osobitného požehnania pre nás i pre ňu. Drobné pozornosti, ohľaduplnosť, prítomnosť, prejavy lásky... akoby naberali na sile a intenzite, hoci to vidíme až pri spätnom pohľade na celý ten čas. Keď naša babka 4. júna 2019 zomrela v Hodine milosrdenstva počas modlitby Korunky, začali sa v našich srdciach a mysliach vynárať texty Písma, ktoré by najlepšie charakterizovali jej život. A tie sme potom vložili do pohrebnej svätej omše.
Ako prvé čítanie sme vybrali text z Piesne piesní (je na zadnej strane obálky Modlitbového denníka). „Hor’ sa, priateľka moja, holubica moja, krásava moja, a poď! Veď už je po zime, dážď prestal, pominul... prišiel čas veselého spevu“ (2, 10 – 11. 12b). Pomohlo nám to spätne vnímať celý čas bolesti a odchádzania ako Pánovo volanie... a samotnú smrť ako odpoveď na také naliehavé pozvanie samotného Boha.
Potom sme spievali 122. žalm: „Zaradoval som sa, keď mi povedali: ‚Pôjdeme do domu Pánovho.‘“ Ako ľahšie sa vníma smrť blízkeho, keď vieme, že išiel domov, k Otcovi, v pokoji, vyrovnaný a s radosťou...
A evanjelium bolo o kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly (Mt 13, 44 – 46). Nielen preto, že naša babka sa volala Margita a toto meno znamená Perla, ale najmä preto, lebo sme vnímali, že tým Kupcom je sám Boh, ktorý dal všetko, aby si našu milovanú (a svoju milovanú) získal. Aj preto je na obálke perla v lastúre...

Budeme veľmi radi a modlíme sa za to, aby Modlitbový denník na rok 2020 priniesol mnohým úľavu na ceste, poskytol malé smerovky pre každodenné sprevádzanie odchádzajúcich príbuzných či blízkych, pomohol prekonať ťažké chvíle bezmocnosti pri pohľade na bolesť, zmiernil opustenosť... Máme však nádej, že prinesie požehnanie aj tým, ktorí takouto skúsenosťou ešte nemusia prechádzať. Lebo ukazuje cestu s Bohom, ktorý je uprostred nás. A touto cestou ide každý, kto Boha miluje...

Modlitbový denník 2020 má 224 strán formátu A5 v praktickej špirálovej väzbe s tvrdými doskami. Jeho cena v obchodoch je 5,20 €, v našej redakcii poskytujeme 15-percentnú zľavu.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt