číslo 8,  ročník 20, október 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
ako čerstvý dvadsiatnik som otcovi často pomáhal kosiť trávnik. V tejto súvislosti sa pamätám najmä na jednu nedeľu. Sledovali sme s otcom nejaký športový zápas, keď odrazu počas prestávky zvolal: „Počuj, poďme pohrabať zadný dvor.“ Položartovne som mu odvetil: „Ale otec, dnes je nedeľa a v nedeľu by sme nemali pracovať.“ „Práca je modlitba, Jeffrey!“ odbil ma. No ja som sa nechcel nechať zahanbiť, a tak som mu odvetil: „Nie, ocko, modlitba je práca.“
Modlitba nám niekedy naozaj môže pripadať ako práca, však? Vernosť každodennej modlitbe si vyžaduje určitú dávku disciplíny, no požehnanie a milosti, ktoré z nej plynú, vždy prevýšia našu snahu. V modlitbe sa môžeme pripojiť k anjelom a svätým a spolu s nimi oslavovať všemohúceho Boha. Môžeme Pánovi predkladať svoje najhlbšie obavy i najvrúcnejšie prosby a prosiť ho o pomoc. Dokonca môžeme zakúsiť radosť z toho, že sa nám Boh celkom osobne prihovorí!

Moje ovce počúvajú môj hlas
Počas štyridsiatich rokov každodenného hľadania Pána v modlitbe som nikdy nepočul nejaký fyzický hlas. Väčšina z vás je na tom asi podobne ako ja. Ježiš však prisľúbil: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou“ (Jn 10, 27). Prečo to povedal? Pretože počas modlitby môžeme počuť jeho hlas v tichu svojho srdca a mysle. Ako tento hlas znie? Niekedy utešujúco. Inokedy zas usvedčujúco, keď nás upozorňuje, že sme odišli od Pána. Najčastejšie však znie povzbudzujúco. No nikdy to nie je odsudzujúci hlas.
Pánov hlas počúvame aj vtedy, keď čítame Písmo. Biblia je plná listov, ktoré Boh adresuje tebe osobne. Písmo zjavuje najhlbšie Božie myšlienky a hovorí, čo nám prinesie radosť a čo bolesť a smútok. Odovzdáva nám tiež svoju múdrosť – tým, že hovorí, čo znamená milovať sa navzájom tak, ako on miloval nás.
Bratia a sestry, to, že môžeme každý deň hľadať Pána v modlitbe, je pre nás veľkým privilégiom! Ja pri modlitbe často prosím Boha o požehnanie ľudí a okolností, v ktorých žijeme. No aj keď sa zdá, že tieto modlitby Boh nevypočul, je pre mňa veľkým požehnaním už to, že môžem každé ráno vzdávať Pánovi slávu a chváliť ho ako verného, milujúceho a dobrého Boha. Požehnaním je aj to, že môžem uvažovať nad tým, čo pre nás Ježiš urobil, keď za nás položil život na kríži. A aj to, že môžem ďakovať Pánovi za to, že sme členmi jeho rodiny, Cirkvi. Každého z nás môže nesmierne obohatiť už to, že s Bohom trávi čas – aj keby práve nevypočul naše modlitby.
Tento mesiac si teda každé ráno vyhraďme nejaký čas, trebárs pätnásť minút, a sadnime si v tichu k Pánovi. Dajme mu tieto minúty svojho času a všímajme si, ako nás tridsať-, šesťdesiat- alebo stonásobne požehná.

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt