číslo 8,  ročník 20, október 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
nedávno som neďaleko od svojho domu začul naliehavý detský krik: „Abbaaa! Abbaa!“ Prekvapilo ma to; toto slovo som dovtedy počul asi len v kostole, teraz však pri priehrade uprostred hôr. Po pár sekundách som však pochopil: do neďalekého rekreačného strediska chodí v lete veľa rodín z Izraela a tým naliehavým krikom volalo nejaké dieťa na svojho otca. Vďaka tejto udalosti som však začal premýšľať nad tým, že Boh je naším „Abba“, naším starostlivým Ockom. A ako dobrý otec chce, aby sme naňho volali. Áno, chce, aby sme naňho volali „Otec, Ocko“ – či už bude naše volanie naliehavé a možno aj trochu mrzuté, alebo plné lásky a vďaky.

Prečo to hovorím? Pretože aktuálne číslo Slova medzi nami je venované modlitbe. Modlitba nie je v našom živote len čosi druhoradé – teda nemala by byť. To, akou dôležitou a vážnou vecou je modlitba, najjasnejšie vyjadril svätý Alfonz: „Kto sa modlí, určite sa spasí. Kto sa nemodlí, určite sa zatratí“ (z knihy Modlitba, veľký prostriedok spásy).
Články tohto čísla nás pozývajú predovšetkým k počúvaniu. Áno, modlitba je rozhovor. A pri rozhovore je neslušné, keď jeden hovorí veľa a ten druhý sa ledva dostane k slovu. Ešte neslušnejšie však je to, ak viac mlčí ten múdrejší a skúsenejší. Musím sa však priznať, že moja modlitba vyzerá niekedy práve takto. A možno niekedy aj tá vaša.
Skúsme sa teda sústrediť pri modlitbe na svoje slová, no dajme priestor aj Bohu. Náš dobrý a láskavý Otec sa nám môže prihovoriť vnuknutím v našej mysli, ba aj nejakým pocitom či obrazom. No asi najčastejšie sa nám prihovára skrze svoje slovo. Otvárajme si preto Sväté písmo alebo si čítajme liturgické čítania a denné meditácie a počúvajme, čo tými slovami chce dnes Pán povedať nám. Prosme Ducha Svätého, aby nám otvoril uši a oči srdca tak, aby sme počuli Boha. Veď ak budeme počúvať hlas nášho Pastiera a Otca, dokážeme sa vopred vyhnúť mnohých zbytočným bolestiam a problémom.
V mene celej redakcie vám prajem dobrý duchovný sluch!

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt