číslo 9,  ročník 20, november 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
občas sa zastavím a zamyslím nad tým, ako rýchlo plynie čas. Zdá sa mi, akoby uplynulo len pár dní odvtedy, čo som prvý raz pocítil Pánov dotyk – no to sa udialo ešte počas môjho dospievania! Pamätám sa, ako som raz v lete čítal úryvok z Pavlovho Listu Filipanom a začal som si pritom uvedomovať, že najhlbším zmyslom môjho života je to, aby som sa stal takým, aký je Ježiš, ktorý sa „nepridŕžal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu“, „preto ho Boh nad všetko povýšil“ (Flp 2, 6 – 9). Začal som chápať, že Boh má s mojím životom hlbší zámer – nebeský zámer.
To sa stalo v roku 1975; no mne sa stále zdá, že to nemohlo byť až tak dávno! S Jeannie sme manželia už tridsaťštyri rokov a Boh nás požehnal piatimi deťmi a piatimi vnúčatami. No hoci sa náš život môže niektorým zdať ideálny, ani zďaleka nebol dokonalý. Prežívali sme rôzne boje a trápenia – podobne ako mnohí z vás. Len pred dvomi rokmi nám heroín vzal naše štvrté dieťa, Kathleen. Mala v tom čase len dvadsaťštyri rokov. V to ráno, keď umrela, sme našli vedľa jej postele lístok s vlastnoručne napísanou poznámkou: „Naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista“ (Flp 3, 20). Hoci Kathleen bojovala s drogovou závislosťou, milovala Ježiša a zo všetkých síl sa mu snažila zostať verná. A hoci ju chcel Zlý okradnúť o život, spolu s Jeannie berieme túto poznámku ako znamenie toho, že Boh ju vo svojom veľkom milosrdenstve zachránil.
No akoby nestačilo, že sme prišli o Kathleen, o pol roka neskôr nášmu najstaršiemu synovi diagnostikovali rakovinu vo štvrtom štádiu. (Nebojte sa. Pete je ešte stále s nami!) Počas posledných dvoch rokov sme teda s Jeannie prežívali hlboký zármutok, ale aj útechu plynúcu z vedomia, že Boh je verný a stará sa o všetky svoje deti. Pevne sa držíme toho, že sme všetci občanmi neba; a táto pravda nás posilňuje. Plačeme pre to, že už nemôžeme objať Kathleen, no tešíme sa vo vedomí, že Ježiš sa pre nás všetkých – aj pre Kathleen – ponížil. Kathleen nám chýba, no radujeme sa v nádeji, že ju objíma Boh Otec a neskôr ju vďaka Božej milosti budeme môcť objať aj my.
V tomto čísle sa pozrieme bližšie práve na tento prísľub neba a na to, že ono je našou pravou vlasťou. Som presvedčený, že ak myšlienka na nebo môže dodávať silu mne a Jeannie, môže ju dodávať aj vám.
Ak ste aj vy stratili niekoho blízkeho, neprestávajte veriť v túto pravdu: ste občania neba a náš Boh je verný a milujúci Boh! Ak je niekto z vašich milovaných v Kristovi v nebi a vy ste v Kristovi skrze vieru na zemi, potom ste mu aj v tejto chvíli nablízku, pretože ste blízko Boha.
Nech nás všetkých posilňuje láska Boha Otca až do chvíle, keď Pána Ježiša a svojich blízkych uvidíme z tváre do tváre.

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt