číslo 9,  ročník 20, november 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
pred pár týždňami som sa ocitol na odovzdaní plakiet za darovanie krvi. Bolo tam pár desiatok ľudí. Niektorí dostali plakety bronzové za desať odberov, iní strieborné za dvadsať a tak ďalej. Napokon boli dopredu zavolaní traja páni, ktorí mali dostať plaketu za osemdesiat darovaní. Úplne na záver ešte vyvolali po mene staršieho pána z neďalekej neveľkej dedinky, ktorý mal dostať medailu za sto darovaní. V tej chvíli sa mi do očí nahrnuli slzy. Jednak preto, že som si uvedomil, že vďaka tomu, že z jedného odberu možno zachrániť až troch ľudí, títo štyria jednoduchí a úplne neznámi páni zachránili dokopy možno aj tisíc ľudí. No ešte viac preto, že som si uvedomil, že nejako takto to raz bude vyzerať v nebi či, presnejšie, pri Poslednom súde.

Tam odrazu všetci s úžasom pohliadneme na pána, o ktorom sme nikdy v živote nepočuli, a budeme žasnúť nad vierou, láskou a tirádou dobrých skutkov, ktoré nám bude všetkým o danom mužovi zjavovať Ježiš. Tam sa s veľkou úctou a bázňou skloníme pred slávou matky, ktorú druhí počas života podceňovali, hoci mala vo svojom srdci viac obetavosti než mnohí iní, na prvý pohľad duchovnejší ľudia.
Vedomie, že celý náš život sa blíži práve k takémuto okamihu, je dôležité, pretože ono mení celé naše vnímanie pozemského života. Raz – a môže to byť už skoro – sa ocitneme pred tvárou Ježiša Krista, láskavého a milosrdného, no zároveň absolútne svätého Sudcu. Keď prežívame svoje dni s touto myšlienkou, tak, ako hovorí svätý Ján, usilujeme sa byť čistí, „ako je on čistý“ (1 Jn 2, 2).
Okrem článkov vpredu sa tejto témy dotýkajú aj články na konci tohto čísla Slova – jeden o takzvanom memento mori, duchovnom cvičení, ktorým si pripomíname pominuteľnosť svojho života, a druhý o svetoznámom architektovi a kandidátovi na blahorečenie Antonim Gaudím, ktorý formoval svoju dušu i svoje diela podľa krásy, ktorú videl v Bohu i v prírode.
V posledných dvoch článkoch vám predstavujeme naše nové knihy. Obe majú zaujímavý formát, sú od osvedčených autorov – Adama Szustaka a Johna Eldredgea – a môžu sa stať pomôckou pri každodennom pretváraní sa na Ježiša.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt