číslo 9,  ročník 20, november 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Memento mori
Ako nám pripomínanie posledných vecí môže zmeniť život
sestra Theresa Aletheia Nobleová, FSP


 

„Ty neveríš v Boha?“
Tak ako inokedy aj v ten deň som na skúške orchestra sedela vedľa svojej spolužiačky Any. Spájalo nás to, že ani jedna z nás na tieto skúšky veľmi necvičila. Zo zadného radu husľovej sekcie, kde sme boli my, bolo občas počuť chichúňanie. Vychádzali sme spolu dobre – teda až do dňa, keď som jej povedala, že som ateistka.
„Uvedomuješ si, že pôjdeš do pekla, však?“
Ana na mňa civela a čakala na odpoveď. No ja som len uprene hľadela na rozmazané noty pred sebou, až kým som si nebola celkom istá, že som potlačila slzy.
Pomyslela som si: Ako si môže niekto myslieť, že povedať druhému, že pôjde do pekla, je dobrý spôsob, akým ho môže priviesť k viere v Boha?

Večná váha terajšej chvíle
Ana sa so mnou už nikdy viac nerozprávala. No keď som sa neskôr obrátila a stala sa katolíčkou (a potom vstúpila do kláštora!), občas som sa v mysli k tomuto rozhovoru vrátila. Poviem vám, že to naozaj nebol veľmi účinný spôsob evanjelizácie. No napriek tomu, že to Ana podala tak zle, pozitívne na tom bolo to, že mala starosť o moju dušu a o to, kde strávim svoju večnosť. Ako ateistka som nestretla mnohých katolíkov, ktorí by boli ochotní rozprávať o tom, že to, čomu verím, bude mať dosah na moju večnosť; ba nestretla som ani takých katolíkov, ktorí by sa veľmi zaujímali o posmrtný život.
Na tieto témy som sa po svojom obrátení veľmi nesústredila – a to ani po tom, čo som vstúpila do kláštora. Všetko sa však zmenilo pred pár rokmi, keď som každý deň začala rozjímať o svojej smrti.

Hľadieť do tváre smrti
Memento mori po latinsky znamená „pamätaj na smrť“. Táto veta sa spája s tradíciou overenou praktikou pripomínania si smrti, ktorá je nevyhnutná a nepredvídateľná. Jej cieľom je pritom pripraviť sa na to, čo príde po nej. Rozjímanie o smrti môže znieť ponuro a depresívne, no v skutočnosti je to rozjímanie plné nádeje. Pomáha nám obrátiť svoju pozornosť na tie najdôležitejšie veci, aby sme tak dokázali žiť s jasnou mysľou a určitým cieľom. Toto duchovné cvičenie má korene vo Svätom písme aj v tradícii Cirkvi. Napríklad Kniha Sirachovho syna hovorí: „Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš“ (7, 40). V 6. storočí svätý Benedikt považoval toto cvičenie za také dôležité, že ho zahrnul do svojej regule pre mníchov: „Dennodenne majte pred očami smrť“ (4, 47).
Predtým, než som vstúpila k Sestrám svätého Pavla, dozvedela som sa, že zakladateľ našej rehole, blahoslavený James Alberione, mával na svojom písacom stole lebku, ktorá mu pripomínala smrť. V tom čase som o tejto tradícii vedela len málo, no o niekoľko rokov som sa rozhodla nasledovať jeho príklad. Povedala som si, že sa každý deň pozriem na keramickú lebku na svojom stole a spomeniem si pritom, že moja smrť môže nastať kedykoľvek. A pocity a myšlienky, ktoré pritom budem vnímať, potom prenesiem do modlitby.
Spočiatku mi rozjímanie o smrti pripadalo stresujúce a nepríjemné. Podobne ako mnohí iní ľudia, aj ja som sa celým svojím bytím vyhýbala premýšľaniu o vlastnej smrti. Postupom času ma však Ježiš cez to preniesol a priviedol ma bližšie k sebe. Keď som každý deň premýšľala o svojej smrti, realita spásy sa mi začínala stávať čoraz hmatateľnejšou a hlbšou. Osobnejšie než kedykoľvek predtým som začínala vnímať, že som bola zachránená smrťou Ježiša Krista, ktorá mi otvorila brány neba. Premýšľanie o smrti sa mi stalo prostriedkom, vďaka ktorému som sa začala sústreďovať viac na nebo ako na konečný cieľ svojho života. Každý deň sa vďaka tomu stal pre mňa príležitosťou na to, aby som celým srdcom žila pre láskavého Boha, ktorý na mňa čaká v nebi.

Duchovné cvičenie, ktoré mi zmenilo život
Dnes, po takmer dvoch rokoch, môžem úprimne povedať, že toto jednoduché, krátke a každodenné pripomínanie si smrti mi zmenilo život. Zistila som, že vo svetle blížiacej sa smrti sa mi predovšetkým oveľa ľahšie rozhoduje. Napríklad minulý rok som pri modlitbe vnímala, že Boh ma volá k tomu, aby som napísala pár kníh o memento mori. No vzpierala som sa. Robím si doktorát. Som na plný úväzok zamestnaná v našom rehoľnom vydavateľstve. A ani z emocionálneho a duchovného hľadiska som na tom nebola najlepšie. No keď som deň čo deň rozjímala o smrti, začala som si uvedomovať, že keby som nečakane zomrela, ľutovala by som, že som nepočúvla Boha. A tak som tie knihy napísala!
Možno vy nie ste dosť blázniví na to, aby ste si položili na svoj stôl alebo nočný stolík lebku, ktorá by vám pripomínala blížiacu sa smrť. To však je len jeden z mnohých spôsobov, akými sa dá rozjímať o smrti. Rozjímanie memento mori môžete tiež začleniť do svojho každodenného večerného spytovania svedomia – teda duchovného cvičenia, ktoré odporúčal svätý Ignác z Loyoly. Človek, ktorý si robí spytovanie svedomia, každý večer prosí Ducha Svätého, aby mu pomohol vidieť celý deň vo svetle Božej milosti. Keď si takto prejdete svoj deň, môžete sa pokúsiť pozrieť sa naň akoby z pohľadu posledných chvíľ svojho života. Napríklad si môžete predstaviť, ako ležíte na smrteľnej posteli. Potom poďakujte Bohu za všetko, čo vás počas daného dňa pripravilo na nebo, a poproste ho o milosti potrebné do ďalších dní. To je však len jedna z mnohých možností. Sú aj mnohé iné spôsoby ako cvičenie memento mori začleniť do svojej každodennej modlitby.

Jasnejšie vidieť
Samotná modlitba nemusí byť komplikovaná; no i tak vám môže zmeniť život – tak, ako ho zmenila mne. Keď budete každý deň uvažovať o smrti a pripravovať sa tak na nebo, postupne začnete čoraz jasnejšie vidieť pravý zmysel svojho života. Táto jasnosť vám pomôže pozrieť sa s odstupom na svoju každodennú zaneprázdnenosť a zamerať na to jediné potrebné – na trávenie času s Pánom Ježišom a na počúvanie toho, čo hovorí (pozri Lk 10, 42). Povzbudzujem vás: skúste si mesiac-dva robiť cvičenie memento mori. Môže vám pomôcť hľadieť s radosťou na ten slávny deň, keď zomriete a uvidíte Boha z tváre do tváre!

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt