číslo 10,  ročník 20, advent 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
ďakujem vám, že chcete prežívať Advent spolu s nami! Ďakujem vám, že sa pripájate k jeden a pol miliónu ľudí v stovke krajín sveta, ktorí budú počas svojho adventného putovania používať tento časopis.
Som si istý tým, že ak každé ráno (alebo inokedy počas dňa) venujete desať alebo pätnásť minút liturgickým čítaniam a meditácii, Boh vás určite požehná. Som o tom presvedčený preto, lebo vždy, keď hľadáme Pána v modlitbe, nenapĺňame tým len svoju povinnosť, ale získavame tak aj „prístup“ k Bohu (porov. Ef 2, 18). A vždy, keď to robíme, náš nebeský Otec na nás zosiela požehnanie – dokonca aj vtedy, keď to v tej konkrétnej chvíli necítime. Ba aj vtedy, keď nám nezosiela presne také milosti a požehnania, aké sme čakali. Vo svojej láske k nám – a vo svojej nekonečnej múdrosti – nám totiž dáva vždy to, čo potrebujeme.
Chcem vás teda povzbudiť, aby ste počas tohto Adventného obdobia prichádzali k Bohu s dôverou. Prichádzajte s veľkou túžbou po Pánovi – ako pastieri, keď počuli správy „o veľkej radosti“ (porov. Lk 2, 10). Prichádzajte pokorne – ako mudrci, ktorí „sa nesmierne zaradovali“ a „padli na zem a klaňali sa“ Pánovi (Mt 2, 10 – 11). A prichádzajte s dôverou – ako Panna Mária, ktorá povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).
Okrem toho, že budete každý deň tohto Adventného obdobia sedieť pri Pánových nohách, chcel by som vás vyzvať, aby ste každú adventnú sobotu alebo nedeľu urobili ešte čosi. Venujte pár minút čítaniu článkov v tomto čísle.

  • 1. decembra sa pripojte k Zachariášovi, otcovi Jána Krstiteľa; jeho viera sa prehlbuje v období ticha a modlitby – od neho sa naučte prijímať dar tichej kontemplácie (TU);
  • 8. decembra sa pripojte k Márii vo chvíli, keď sa vydáva na vôbec prvé adventné putovanie, a skúste pochopiť, že jej príbeh je zároveň aj vaším príbehom a jej cesta aj vašou cestou (TU);
  • 15. decembra sa pripojte k mudrcom, ktorí sa klaňali Pánovi, keď ich hviezda priviedla k príbytku Svätej rodiny, a od nich sa učte prinášať Bohu poklady svojho srdca (TU);
  • 22. decembra sa nechajte povzbudiť príbehom prvého mučeníka, svätého Štefana; dovoľte mu zväčšiť vašu dôveru v Božie milosrdenstvo a upevniť vás v presvedčení, že Boh túži vám i vašim blízkym priniesť uzdravenie a útechu (TU);
  • ak 29. decembra nebudete mať prečítané ostatné články vzadu, môžete si pri ich čítaní všímať rôzne spôsoby, akými Boh koná v živote ľudí i dnes.

Toto Adventné obdobie môže byť časom prijatia skutočného a trvácneho požehnania a radovania sa z Ježišovho narodenia, ktoré oslávime na Vianoce. Stačí každý deň pár minút modlitby a trochu čítania počas víkendov. Boh od vás žiada len to, aby ste mu každý deň o trochu viac otvorili svoje srdce. Poďte teda do toho! Dovoľte dnes Kristovi narodiť sa vo vašom srdci!

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt