číslo 10,  ročník 20, advent 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
pred pár dňami som počas cesty autom začul z rádia hrať populárnu pieseň (What If God Was) One of Us, „Čo keby bol Boh jedným z nás“. Na zlomok sekundy som si pomyslel: To by bolo naozaj skvelé. A potom mi to došlo: Veď to už tak je.

V tejto piesni okrem iného zaznieva želanie: Keby tak bol Boh jedným z nás... Jednoducho taký tulák, ako sme my... neznámy človek v autobuse, ktorý sa len snaží dostať domov. Keď som sa pri uvažovaní nad týmto číslom Slova medzi nami znova započúval do tejto piesne, odrazu som nanovo pochopil a prežil, že nekonečný Boh, väčší ako celý vesmír, sa skutočne rozhodol stať jedným z nás. Boh, ktorý je taký veľký, že ho rozum človeka ani len nedokáže pochopiť, sa rozhodol sám stať človekom. Ježiš nám chcel byť podobný vo všetkom, a tak prijal ľudskú prirodzenosť, a to aj s jej obmedzeniami. Musel sa potulovať po zemi tak ako my, viesť pozemský život, riešiť pozemské problémy a mať aj pozemských nepriateľov. Stal sa Emanuelom, Bohom, ktorý je s nami. Bohom, ktorý „pracoval ľudskými rukami, myslel ľudským rozumom, konal ľudskou vôľou a miloval ľudským srdcom“ (Gaudium et spes 22).
Taký úžasný je Ježiš! Cieľom Vianoc je preto v podstate len jedna vec: v duchu alebo aj skutočne si kľaknúť k jasličkám a s veľkou láskou ďakovať Ježišovi za to, že sa pre nás tak ponížil a stal sa jedným z nás.
Cieľom Adventu je zasa pripraviť sa na jeho príchod. No na rozdiel od patriarchov a prorokov my už nemusíme vzdychať: Keby tak Boh bol jedným z nás... My toto čakanie na jeho príchod môžeme – najmä vďaka Eucharistii – prežívať spolu s ním.
Inšpirujme sa teda Zachariášom, Jozefom, Máriou, mudrcmi, pastiermi a svätým Štefanom a kráčajme mu v ústrety!
V menej celej redakcie Slova medzi nami vám želám, aby ste spolu s Ježišom, láskavým Bohom a zároveň milujúcim človekom, prežili požehnaný Advent a milostiplné Vianoce!

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt