číslo 10,  ročník 20, advent 2019  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Ježiš prichádza na svet ako dieťa
vybraté z Vianočnej novény svätého Alfonza


 

Uvažuj, že prvé, čo povedal anjel pastierom o narodení Mesiáša, bolo, aby hľadali dieťa: A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach (Lk 2, 12).
Malé deti majú v sebe niečo príťažlivé. O čo viac by nás mal priťahovať malý Ježiš, ktorý hoci je mocný Boh, stal sa malým z lásky k nám: Pre nás sa stal dieťaťom (svätý Augustín, Traktáty k Jánovi 22). Adam prišiel na svet ako dospelý človek, no večné Slovo sa chcelo zjaviť ako dieťa, chlapček sa nám narodil, aby pritiahol väčšou silou lásky naše srdcia. Neprišiel na svet, aby vzbudzoval strach, ale aby bol milovaný. Preto sa pri svojom prvom príchode na svet dal vidieť ako útle a chudobné dieťa. Veľký je Pán a hoden každej chvály, hovorí svätý Bernard slovami žalmistu (Ž 48, 1). Môj Pán je veľký, a preto si naozaj zaslúži byť chválený za svoju božskú velebnosť. Ale keď ho svätec videl ako malé dieťa v betlehemskej maštali, preniknutý nehou zvolal: Malý je Pán a hoden každej chvály. Môj mocný a najvyšší Boh sa kvôli mne stal malým!
Kto s vierou uvažuje nad tým, že Boh sa stal dieťaťom, čo plače a vzlyká na slame v jaskyni, akože by ho nemiloval a nevyzýval všetkých, aby ho milovali? Ako svätý František z Assisi, ktorý volal: Milujme betlehemské Dieťa, milujme betlehemské Dieťa! Je to dieťa, nehovorí, len plače; ale, ó, Bože, tento plač je rečou lásky, ktorou nás pozýva milovať ho a prosí o naše srdcia. Uvažuj: s deťmi sa zaobchádza citlivo, pretože sú nevinné, hoci všetky sa rodia poznačené dedičným hriechom.
Ježiš prišiel na svet ako dieťa, ale ako sväté, nevinné, nepoškvrnené. Tešme sa, biedni hriešnici, pretože toto božské Dieťa prišlo z neba, aby nám prostredníctvom svojej lásky darovalo nevinnosť. Ak dokážeme zužitkovať jeho zásluhy, môžu nás zmeniť z hriešnikov na svätých a nevinných. Do týchto zásluh vkladajme celú svoju dôveru, pre ne sa obracajme k nebeskému Otcovi, bez prestania prosme o milosti a dosiahneme všetko.

* * *

Ježiš prichádza na svet v maštali, v Betleheme. Úbohá matka ustlala mu slamu v jasliach a položila ho na ňu: A uložila ho do jasieľ (Lk 2, 7). Ale, ó Bože! Aké je toto lôžko tvrdé a bolestné pre novorodeniatko. Údy dieťatka sú veľmi krehké a zvlášť tie Ježišove, utvorené zvláštnym spôsobom Duchom Svätým, aby boli citlivejšie na bolesť. Dal si mi telo (Hebr 10, 5). Preto veľmi intenzívne vníma bolesť a potupu takého tvrdého lôžka.
Veď ktoré dieťa čo aj najchudobnejšieho človeka sa rodí a leží na slame? Slama je podstieľkou pre dobytok. No pre Božieho Syna nebolo na svete iné lôžko ako toto z biednej slamy! Svätý František z Assisi jedného dňa pri obede počul čítať slová evanjelia: A uložila ho do jasieľ. Vtedy povedal: „Ako to? Môj Pán je na slame, a ja budem sedieť?“ Vstal, sadol si na zem a tu dojedol svoj skromný obed, miešaný so slzami vďačnosti, ktoré mu hojne vytryskli pri uvažovaní nad bolesťou, ktorú Ježiško vytrpel na slame.
No prečo Mária, ktorá ho tak milovala, nedržala ho vo svojom náručí, ale položila ho na také bolestné lôžko? Je to tajomstvo, hovorí svätý Tomáš z Villanovy: Nebola by ho položila na také miesto, keby nešlo o hlboké tajomstvo. Jedni vysvetľujú toto tajomstvo tak, druhí inak; avšak najviac zo všetkých sa mi páči vysvetlenie svätého Petra Damianiho: Ježiš sa chcel narodiť práve na slame, aby nás naučil umŕtvovaniu zmyslov. Naznačil zákon mučeníctva. Svet sa rúti do záhuby pre zmyselné pôžitky. Pre ne padol Adam a mnohí jeho potomkovia až podnes. Večné Slovo prišlo z nebies, aby nás naučilo milovať utrpenie. Už ako Dieťa nás učilo tým, že si vybralo najtrpkejšie muky, aké môže dieťa zažiť.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt