číslo 1,  ročník 21, január 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
Vyrastal som vo veľkej katolíckej rodine – mal som osem súrodencov! Hoci v súčasnosti žijeme od seba dosť ďaleko, dodnes cítim, že máme medzi sebou silné putá. Nezhodneme sa vždy na všetkom a každý z nás má iný pohľad na život. No i napriek tomu, keby niekto z nás bol vo vážnej núdzi, viem, že ostatní súrodenci by urobili všetko pre to, aby mu pomohli.
Písmo a Cirkev nás učí čosi podobné: hoci sme rozdelení tým, že patríme do rôznych cirkví a denominácií, napriek tomu sme si ako kresťania všetci bratmi a sestrami. Neprežívame dokonalú jednotu, no predsa sme súčasťou tej istej rodiny v Kristovi.

Všetci sa máme starať o jednotu
Túto tému otváram preto, lebo Cirkev nás tento mesiac pozýva zapojiť sa do Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (od 18. do 25. januára). Počas tohto týždňa máme uvažovať nad všetkými smutnými rozdeleniami medzi kresťanmi – katolíkmi, protestantmi a pravoslávnymi – a modliť sa tak, ako sa modlil Ježiš pri Poslednej večeri: „… aby boli jedno“ (Jn 17, 22). Podvoliac sa tejto výzve, rozhodli sme sa venovať toto číslo povolaniu k jednote.
Pri čítaní aktuálnych článkov uvidíte, ako každý pápež od svätého Jána XXIII. až po pápeža Františka hovoril, že je potrebné, aby sa katolíci modlili a usilovali o jednotu s našimi protestantskými a pravoslávnymi bratmi a sestrami. Azda najvýrečnejšie to povedal svätý pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike Ut unum sint (Aby boli jedno): „Ekumenizmus, hnutie podporujúce zjednotenie kresťanov, nie je len nejakým ,príveskom‘ k tradičným činnostiam Cirkvi. Naopak, je organickou súčasťou jej života a pôsobenia a v dôsledku toho ním musí byť celkom preniknutá“ (20).
Niektorí ľudia si však môžu povedať: „Samozrejme, že je to dôležitá vec, no je to skôr úloha pápeža, biskupov a teológov. Ja s tým veľa nemôžem urobiť.“ Cirkev však trvá na tom, že „starosť o obnovenie jednoty sa týka celej Cirkvi, tak veriacich, ako aj pastierov, a to podľa osobných schopností každého z nich“ (Unitatis redintegratio 5). Je to starosť náš všetkých, pretože každý jeden kresťan – bez ohľadu na to, z akej cirkvi pochádza – je naším bratom či sestrou.

Modli sa za jednotu
Som vďačný, že môžem putovať po boku mnohých oddaných a verných katolíkov, no aj po boku učeníkov iných tradícií. V priebehu svojho života som si vytvoril hlboké priateľstvá s bratmi a sestrami z metodistických, evanjelických a reformovaných cirkví. Pán ma podnecoval k väčšej láske skrze bratov a sestry z pravoslávnych a turíčnych cirkví aj skrze tých kresťanov, ktorí sa nehlásia k žiadnej konkrétnej denominácii. Uvedomujem si, že sme rozdelení, túžim po jednote a modlím sa za ňu. Nič to však nemení na tom, že títo moji bratia a sestry v Kristovi ma veľmi obohatili.
Tento mesiac sa modlime za jednotu. A pamätajme pritom na naliehavú výzvu pápeža Benedikta XVI.: „Modlime sa a prosme pritom nástojčivo Boha o veľký dar jednoty medzi všetkými Pánovými učeníkmi…, aby sme tak všetci mohli vyznávať spoločne, že Ježiš je Spasiteľ sveta“ (Generálna audiencia, 16. januára 2013).

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt