číslo 1,  ročník 21, január 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
pred pár dňami som s túžbou prečítať si nejaké slovo od Pána siahol po manželkinom Svätom písme. Otvoril som ho teda, no namiesto čiernobielych stránok som uvidel malý farebný papierik – naše svadobné oznámenie. S úsmevom som si teda prečítal citát, ktorý sme si zvolili, vediac, že mi Pán pravdepodobne chce povedať, aby som ešte viac zo svojej strany popracoval na našej jednote: „Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (Jn 17, 23).

Tento citát sme si zvolili s túžbou po tom, aby naša vzájomná láska a jednota boli pre svet svedectvom o Bohu, ktorý je prameňom každej, i tej našej lásky. Takéto svedectvo však nevydávajú len kresťanské manželstvá. Vydávajú ho všetci kresťania – jednotou, ktorá medzi nimi vládne, a vzájomnou bratskou láskou.
Na jednote kresťanov sa pritom podieľa každý z nás, nielen pápež, biskupi a teológovia. Jednota sa totiž rodí v našom srdci, oslobodenom od odsudzovania a nenávisti voči tým kresťanom, ktorí sa od nás v niečom odlišujú.
Niekedy však toto naše budovanie jednoty vyzerá krajšie v predstavách a na papieri ako v realite. V nej totiž stretávame kresťanov, ktorí majú iný štýl prejavu aj evanjelizácie, modlia sa inak ako my a kladú dôraz na iné veci. Ak sa pritom ešte povyšujú nad iných kresťanov, môže nám napadnúť, či ich napriek tomu máme milovať a či by sme nemali skôr brániť seba a svoju spiritualitu a či by sme nemali reagovať podobne nevraživo ako oni.
Odpoveď znie: Nie; v žiadnom prípade. Ak naozaj radikálne milujeme Ježiša Krista, mali by sme byť ochotní dať si radšej rozbiť lebku ako svätý Jozafát alebo svätí košickí mučenici než sa oplácať podobnou nenávisťou alebo ponižovaním, aké sa dostáva nám.
Modli sme sa teda počas tohto mesiaca – a najmä počas Týždňa za jednotu kresťanov –, aby láska Ducha Svätého v srdciach kresťanov, a teda i v našom srdci, rozpustila nevraživosť, odstránila zlobu a zahojila zranenia. Staňme sa jedným srdcom!

P.S.: Tento mesiac prvý raz celá Cirkev slávi v 3. nedeľu v Cezročnom období Nedeľu Božieho slova. Keďže sme tiež časopis Božieho slova, rozhodli sme sa vám ponúknuť predplatné v akciovej cene: Jeden mesiac – od Nedele Božieho slova (26. januára) do Popolcovej stredy (26. februára) – sa bude dať objednať ročné predplatné na Slovo medzi nami za akciovú cenu 9,99 €. Ponúknite ho aj priateľom a známym; budú tak mať dar, ktorý im bude prinášať radosť z Pána celý rok.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt