číslo 2,  ročník 21, február 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
tento mesiac si urobíme malú duchovnú obnovu s pápežským kazateľom pátrom Ranierom Cantalamessom, OFMCap. Podobne ako mnohí iní katolíci, aj ja už roky sledujem jeho kázne. Najviac sa mi na ňom páči jeho pokora. Nikdy nepriťahuje pozornosť na seba. Namiesto toho poslucháčov upriamuje na Ježiša a podnecuje ich otvoriť srdcia moci Ducha Svätého.

Poď, nájdi Ježiša
Tento mesiac budeme mať česť čítať rozjímania pátra Raniera o svätej Matke Terézii z Kalkaty, ďalšej Kristovej nasledovníčke, ktorá vôbec nechcela priťahovať pozornosť na seba. Po tom, čo sa stala známou svojou starostlivosťou o chudobných, mnohí ľudia jej chceli udeľovať rôzne ocenenia a vyznamenania a vzdávať jej rôzne pocty. A právom. V roku 1979 dokonca dostala Nobelovu cenu za mier! No na ničom z toho jej nezáležalo. Ona len túžila poznať Ježiša a starať sa o neho v jeho „najskľučujúcejšom prestrojení“ chudobných. Sestrám zo svojho rádu pri jednej príležitosti povedala:

„Kým nebudete počuť Ježiša v tichu svojho srdca, nebudete môcť počuť ani to, ako hovorí ,žíznim‘ v srdciach chudobných. Nikdy sa nevzdajte každodenného a dôverného styku s Ježišom ako s reálnou osobou – nie len ideou. Ako by sme mohli vydržať čo i len jeden deň bez toho, aby sme počuli Ježiša hovoriť: ,Milujem ťa‘? To je nemožné.“

Keby tu Matka Terézia bola s nami dnes, pravdepodobne by nám povedala čosi podobné. Pripomenula by nám, že Ježiš k nám neustále vystiera svoju ruku a pozýva nás stretnúť sa s ním v modlitbe a vo svätej omši. Pripomenula by nám, že keď sa stretneme s Ježišom takto osobne, zakúsime milosť milovať ľudí, s ktorými žijeme – zvlášť tých, ktorí trpia alebo s niečím zápasia.
Keď teda budete tento mesiac uvažovať a rozjímať nad článkami pátra Raniera, dajte pozor, aby ste si jeho alebo Matku Teréziu nepoložili na akýsi piedestál. Vnímajte ich skôr ako svojich spolupútnikov na ceste k Ježišovi. Dovoľte im pomôcť vám upriamiť srdce na Ježiša.

Bez ohľadu na to, ako sa cítime
Ešte jedna vec: nebuďte zaskočení, ak nebudete pri každej modlitbe cítiť Ježišovu blízkosť. Každý má dobré i zlé dni. Každý z nás sa občas cíti ďaleko od Pána. Matka Terézia sa cítila vzdialená od Pána dlhé roky, no predsa ho deň čo deň hľadala. Nedovoľte teda, aby vám pocity bránili v modlitbe! Bohu sa veľmi páči vaša vytrvalosť. Ako povedala Matka Terézia:

„Je dobré modliť sa a bdieť vtedy, keď máme v sebe zápal Božej milosti, no Bohu je nesmierne príjemné a veľmi sa mu páči i to, keď nepoľavujeme v modlitbe a bdení napriek tomu, že túto božskú milosť nemáme alebo nám bola odňatá. Vykonajte svoj diel práce a Boh zasa urobí ten svoj. ,Vynútené‘ modlitby sú Bohu obzvlášť milé.“

Kiež vás Boh všetkých požehná hlbšou láskou k Ježišovi a k chudobným, ktorých máme medzi sebou.

Jeff Smith, vydavateľ

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt