číslo 2,  ročník 21, február 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
väčšina z vás pravdepodobne pozná Tolkienove knihy Silmarilion, Hobit a Pán prsteňov. V Hobitovi začne v istej chvíli v Stredozemi opäť povstávať veľké zlo v osobe zlého ducha Saurona. Mnohí sú vtedy presvedčení, že toto zlo možno zastaviť len veľkou mocou. Tolkien na to ústami múdreho Gandalfa odpovedá: „Niektorí si myslia, že zlo sa dá poraziť len veľkou silou. Ja som však prišiel na to, že temnotu držia v šachu malé každodenné skutky láskavosti a lásky.“

Prečo o tom píšem? Pretože niekedy máme pocit, že keď nekonáme nejaké „veľké skutky“ – nestojíme na evanjelizačnom pódiu, nezachraňuje práve niekomu život ani nerobíme niečo, čo si druhí ľudia veľmi vážia –, potom vlastne nerobíme nič. To je však veľká lož, ktorú môže náš Nepriateľ využívať na to, aby nás celkom paralyzoval a odradil od konania dobra.
Gandalfove slová z úvodu sú vlastne len parafrázou myšlienky svätej Matky Terézie z Kalkaty, ktorej je venované toto číslo Slova medzi nami: „Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané s veľkou láskou.“ Matka Terézia nám oznamuje jeden pravdivý fakt: My ľudia sme takí drobní, že ani nemôžeme vykonať veľké skutky. Čo však môžeme robiť, je konať malé – ba celkom drobné – skutky s veľkou láskou.
Myslime teda na to, že na svojom mieste sme „rovnako potrební ako archanjel na svojom“ (blahoslavený John Henry Newman) a že „zdvihnúť čo i len špendlík z lásky môže obrátiť človeka“ (svätá Terézia z Lisieux).
Nestrácajme preto čas premýšľaním nad tým, čo by sme urobili, keby sme boli tým alebo oným. Sme tu a teraz. Čo chce od nás Boh teraz? Čím mu urobíme radosť? Čo z toho, čo musíme urobiť, by sme mohli kvôli nemu vykonať s väčšou radosťou a láskou? Čo sú moje špendlíky, ktorými môžem zachraňovať duše rovnako účinne ako misionár v ďalekých krajinách?
Kiež v modlitbe a pri čítaní tohto čísla Slova medzi nami všetci nájdeme odpovede na tieto otázky. A kiež pochopíme, akú veľkú hrádzu zlu stavajú drobné skutky lásky, konané bežnými ľuďmi.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt