číslo 3,  ročník 21, pôst 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
čo je cieľom Pôstneho obdobia? Dovoliť Ježišovi zmeniť nás tak, aby sme ho dokázali lepšie nasledovať. Jeho cieľom je teda dovoliť Ježišovi zmeniť nás rovnako, ako zmenil svojich prvých učeníkov. V evanjeliách sa stretáme s mnohými povzbudivými príkladmi. Niektorí učeníci opustili svoje rodiny a išli za Ježišom. Ďalší zanechali svoje remeslo. Ba niektorí sa pre Ježiša a jeho evanjelium vzdali aj vlastného života. Toľkí hrdinskí svedkovia!
No s jednou osobou sa v evanjeliách stretáme veľmi často: so svätým Petrom. Prečo nás Peter a jeho príbeh tak fascinuje? Pretože Peter je taký autentický! Podobne ako my, aj on je v jednej chvíli plný horlivosti nasledovať Pána a hneď vzápätí prejavuje svoju slabosť. Mal naozaj silné i slabé stránky – presne ako my.
Petra sa Ježišovo kázanie tak dotklo, že opustil všetko, aby sa stal jedným z jeho prvých nasledovníkov. Zároveň si však uvedomoval, že toho nie je hodný. Povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“ (Lk 5, 8).
Peter Ježišovi svojím vyznaním, že je Mesiáš, dokázal, že ho môže nazvať „skalou“ svojej Cirkvi. Ježiš vtedy tiež sľúbil, že jeho – ani nás – nepremôžu ani pekelné brány (pozri Mt 16, 18 – 19). No už o chvíľu sa ho Peter snaží odradiť od jeho poslania, za čo ho Ježiš ostro pokarhá: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mt 16, 23).
Neskôr v Jeruzaleme, keď nasledovať Ježiša bolo čoraz nebezpečnejšie, Peter dokonca zaprel, že ho pozná. Hoci počul Ježiša hovoriť: „Toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 33), predsa presne toto urobil. No koho vidíme v deň Turíc ohlasovať vzkrieseného Krista veľkému zástupu a nechať sa zavrieť pre evanjelium do väzenia? Áno, práve nášho brata Petra (pozri Sk 2, 14 – 40; 5, 17 – 40).

Máme silné aj slabé stránky
Každý z nás je svojím spôsobom „Peter“. Každým „áno“, ktoré Pánovi hovoríme pri modlitbe, každou modlitbou s priateľom, každým skutkom, ktorým niekomu dávame zakúsiť Kristovu lásku, každým podaným „pohárom vody“ robíme Ježišovi veľkú radosť. Každým neláskavým slovom, každým skutkom vykonaným zo sebectva alebo zo strachu, každým spáchaným hriechom ukazujeme, že sme ešte slabí a potrebujeme sa stále naprávať tak ako Peter.
Počas tohto Pôstneho obdobia vás v našich článkoch pozývame vydať sa na cestu spolu s Petrom. Spolu s Petrom dovolíme Ježišovi nastúpiť do našej loďky, aby sme mohli počúvať jeho vyučovanie. Spolu s Petrom si budeme osvojovať milosť poslušnosti. Spolu s Petrom vystúpime z loďky a staneme sa v našom každodennom živote Pánovými misionármi.
Poprosme teda Ježiša, aby nás premenil tak, ako premenil nášho brata Petra. A keď budeme mať pocit, že táto cesta je príliš náročná, predstavme si, ako po našom boku stojí Peter a hovorí nám: „Ak Ježiš mohol zmeniť mňa, môže zmeniť aj vás.“
Vám i vaším milovaným želám počas tohto Pôstneho obdobia veľa Božieho požehnania.

Jeff Smith, vydavateľ
(jeff_smith@wau.org)

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt