číslo 3,  ročník 21, pôst 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
mali ste niekedy pocit, že vás Ježiš volá opustiť to, v čom sa cítite dobre, a s dôverou a vierou sa vydať za ním? Pravdepodobne áno. Pre dobro alebo spásu iných ste teda museli „vystúpiť zo svojej komfortnej zóny“ či „vyjsť zo svojich zabehaných koľají“.

Nie, nie je to vždy príjemné. Ale práve o to ide. Ak sa chceme pohnúť ďalej, ak chceme v niečom podrásť, musíme vystúpiť zo svojej loďky, zanechať za sebou to, čo dobre poznáme, a s dôverou kráčať za Ježišom na miesta a do vecí, ktoré sme dovtedy nepoznali, či začať spolu s ním robiť veci, ktoré sme dovtedy nerobili.
Práve o tom je toto číslo Slova medzi nami. Vzorom nám v tom môže byť rybár Peter: najprv nechal Ježiša vstúpiť do svojej loďky, do svojej každodennosti, na miesto, ktorom sa cítil najlepšie – do svojej komfortnej zóny. Potom sa v tej loďke doňho zamiloval a uvedomil si, že kvôli tomuto Mužovi sa oplatí ísť aj na kraj sveta. A napokon túto svoju starú a obľúbenú loďku opustil a išiel za ním. V istom zmysle by sa vlastne dalo povedať, že zo svojej komfortnej zóny nevystúpil, ale že jeho komfortná zóna sa zmenila: tým najobľúbenejším miestom pre Petra prestala byť rybárska loďka a stala sa ňou Ježišova prítomnosť. Vďaka tomu dokázal opustiť všetko ostatné a napokon za Ježiša položiť svoj život.
Toto nám všetkým prajem aj do tohto Pôstneho obdobia: aby sme dovolili Ježišovi vstúpiť do našej loďky, aby sme sa doňho ešte viac zamilovali a potom spolu s ním vykročili a ochotne pritom za sebou zanechali všetko druhoradé.

P.S.: Všetkým vám vrelo odporúčam novú knihu biskupa Roberta Barrona Živé paradoxy, o ktorej sa viac dočítate v tomto článku. Sám som ju prekladal a musím povedať, že som už dávno nečítal knihu, ktorá je teologicky a filozoficky taká hlboká, no pritom sa venuje takým aktuálnym témam. Po jej prečítaní mnohé z nich uvidíte v novom svetle!

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt