číslo 3,  ročník 21, pôst 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

V loďke s Ježišom
Milosť Ježišovej prítomnosti


 

Bola to dlhá noc. A navyše taká zbytočne dlhá. Šimon a jeho brat Ondrej dnes nechytili žiadne ryby. A tak teraz na brehu spolu s ostatnými rybármi čistili siete. Šimon sa už nevedel dočkať, kedy to dokončia. Tešil sa na dobré raňajky a na pár hodín spánku. Niektoré noci boli jednoducho také. Možno budú mať viac šťastia zajtra.
Keď Šimon začul, že na pobreží je nejaký rozruch, pozrel sa, čo sa tam deje. No samozrejme; bol to Ježiš, rabbi, ktorý učil a uzdravoval chorých. Ako zvyčajne bol obklopený zástupom ľudí, ktorí nesmierne túžili vidieť jeho zázraky a zanietene očakávali, čo ešte povie.
Keď sa Ježiš priblížil k Šimonovi, pozrel sa priamo naňho. Šimon zachytil jeho pohľad a Ježiš mu mávnutím ruky ukázal, aby prišiel k nemu. Azda chce nastúpiť do mojej loďky? čudoval sa Šimon. Čo chce so mnou tento muž? Za koho sa pokladá, keď si myslí, že ho vezmem na svoju loď?
„Mohol by si trochu odraziť od brehu?“ spýtal sa Ježiš. „Ľudia ma tak budú lepšie počuť, keď budem učiť.“
Šimon v tej chvíli myslel len na svoju túžbu zaliezť do postele a trocha si pospať. No nedokázal ho odmietnuť. A tak s loďkou odrazil od brehu. Ježiš sa potom obrátil k zástupom, sadol si a začal ich učiť. Šimon už počul Ježiša hovoriť aj predtým; no teraz ho Ježišove slová úplne očarili. Ježiš určite vedel upútať pozornosť.
Čo sa stalo ďalej, už vieme. Od tej chvíle sa život Šimona Petra obrátil hore nohami. To všetko sa udialo preto, lebo Ježiš ako prvý prišiel za Petrom na miesto, na ktorom sa cítil najlepšie. Prišiel za ním na miesto, na ktorom trávil veľa času; na miesto, na ktorom si zarábal na živobytie.
Počas tohto Pôstneho obdobia sa pozrieme na to, ako si Ježiš vyvolil Petra, ako ho vyhľadal a ako vstúpil do jeho loďky, a tak aj do jeho života. Pozrieme sa tiež na to, kde a ako nás Boh hľadal a hľadá a ako môžeme počas tohto Pôstu pomocou jeho milosti odpovedať na toto jeho volanie.

Ježiš – iniciátor
Teraz sa však vráťme k udalosti, ktorá sa stala pri jazere. Na čo podľa teba Ježiš myslel, keď kráčal v to ráno pomedzi zástupy? Myslíš si, že si Petrovu loďku vybral náhodne? V to ráno tam bolo aspoň desať ďalších rybárov s podobnými loďkami.
Nie, nebola to náhoda. Je jasné, že Ježiš zámerne vyhľadal Petra a jeho brata Ondreja. Z týchto dvoch rybárov však chcel urobiť čosi viac než len svojich ďalších nasledovníkov; chcel s nimi nadviazať skutočné priateľstvo, mať s nimi dôverný a blízky vzťah. Preto prišiel rovno k nim, prihovoril sa im a vstúpil do ich loďky.
Ježiš je jednoducho ten, ktorý prichádza ako prvý – on je iniciátor. Takto chce prísť ku každému z nás. Chce s nami nadviazať dôverný vzťah. Preto prichádza rovno za nami a prosí nás, aby sme ho nechali vstúpiť. Nestojí len kdesi na okraji nášho života a nečaká, že si ho všimneme; on klope na dvere našich príbytkov, pracovísk, rodín, no zvlášť na dvere našich sŕdc. Vyberá si nás nie pre to, čo by sme pre neho mohli urobiť, ale jednoducho pre svoju veľkú lásku, ktorú cíti voči každému z nás.
V evanjeliách nachádzame aj iné príbehy, v ktorých robí Ježiš čosi podobné. Jedného dňa prišiel v Kafarnaume k mýtnikovi Matúšovi vo chvíli, keď práve pracoval na mýtnici, a povedal mu: „Poď za mnou“ (Mt 9, 9). V Jerichu bol zasa istý nízky muž, ktorý sa volal Zachej. Ten sa vyšplhal na planý figovník, pretože chcel vidieť Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal. Keď Ježiš uvidel Zacheja, povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dole, pretože dnes mám zostať v tvojom dome“ (pozri Lk 19, 1 – 5). Matúšov a Zachejov život sa od tej chvíle – podobne ako predtým Petrov – navždy zmenil.

Ježiš – ten, ktorý mení život
Či sme sa už s Ježišom stretli za podobne zaujímavých okolností, alebo nie, jedno je isté: Ježiš nás nevyhľadal len raz; on vstupuje do našej loďky neustále. Samozrejme, je to zdvorilý hosť a nikdy sa do nášho života nevtiera nasilu. Jednoducho sa opýta a potom čaká, či ho znova pozveme dnu.
Zvlášť počas Pôstneho obdobia chce Ježiš vstúpiť do tvojho života a ovplyvniť každú časť toho, kto si – tvoje sny a túžby, tvoje myšlienky a obavy, tvoje zvyky a postoje. Všetky dobré veci v tvojom vnútri túži naplniť a všetky temné miesta uzdraviť svojou milosťou, aby tak mohol premeniť a obnoviť každú tvoju túžbu, slovo a skutok.
Nemysli si však, že Ježiš od teba čaká, že sa staneš svätcom zo dňa na deň. On vie, že je to práca na celý život. Pozri sa na Petra. Možno sa rozhodol stať sa Ježišovým učeníkom v ten deň, keď s ním bol v loďke, no aj neskôr musel stále rásť vo viere; a niekedy jeho viera musela podrásť poriadne.. Peter mal svoje problémy a rozpaky aj po prvom stretnutí s Ježišom. Jeho hriechy a sklony spoliehať sa na vlastnú silu v ňom zostali aj potom, ako vyšiel z loďky. Ježiš teda nevyhľadal Petra preto, lebo bol dokonalý, a neprestal ho vyhľadávať neskôr, keď zlyhal. Ježiš prišiel kvôli hriešnikom a Peter bol jedným z nich.

Ježiš – verný a vytrvalý
Pozrime sa teraz na iné Petrovo dojemné stretnutie s Ježišom. Peter urobil čosi nemysliteľné. Po tom, čo tri roky nasledoval Ježiša a vyhlásil o ňom, že je Mesiáš, po tom, čo mu sľúbil, že ho nikdy nezaprie, opustil ho, keď ho zatkli. A potom ho zaprel – a to trikrát! Petra zrejme veľmi ťažil pocit viny ešte aj vtedy, keď stretol vzkrieseného Pána na Veľkú noc. Svätý Ján totiž píše, že Ježiš vtedy znovu vyhľadal Petra a našiel ho opäť na mieste, ktoré mu bolo dôverne známe a kde sa cítil dobre – v jeho rybárskej lodi (pozri Jn 21, 1 – 19). Peter sa podobne ako za starých čias vrátil na jazero spolu so svojimi siedmimi priateľmi.
Ježiš tam prišiel, pretože vedel, že tam bude Peter i ostatní učeníci. Z brehu na nich zavolal a opýtal sa, či niečo chytili, hoci veľmi dobre vedel, že nechytili vôbec nič. A požiadal ich, aby to skúsili ešte raz. Tentoraz chytili toľko rýb, že mali problém vytiahnuť siete.
Peter bol taký nadšený, keď zistil, že je to Ježiš, že vyskočil z lode a zostávajúcu vzdialenosť preplával. Po spoločných raňajkách si Ježiš vzal Petra nabok a trikrát sa ho opýtal, či ho má rad: „Miluješ ma? Máš má rád? Máš má rád?“ Peter mu trikrát vyznal svoju lásku – za každé jedno zapretie (pozri Jn 21, 15 – 17)
Hoci mal Ježiš plné právo odstúpiť od Petra, hľadal ho a usiloval sa získať jeho srdce. Ani Petrove zapretia ani jeho staré hriechy neodradili Ježiša od toho, aby ho vyhľadal a našiel. Ježiš Petra neuistil len o svojom odpustení, ale vyslal ho aj na misiu a dal mu poslanie ohlasovať radostnú zvesť: „Pas moje ovce. Pas moje baránky“ (Jn 21, 15. 17).
Takýto úžasný je náš Boh! On nás hľadá aj vtedy, keď sa cítime nehodní. Hľadá nás aj potom, čo zhrešíme; dokonca aj vtedy, keď Ježiša sklameme tak vážne, ako ho sklamal Peter. Ježiš nikdy nezabúda na to „áno“, ktoré sme mu dali v minulosti. Preto nás neustále hľadá a prosí nás, aby sme ho nechali vstúpiť do svojej loďky.

Pozri sa počas Pôstu na Ježiša
Ježiš ťa aj počas tohto Pôstneho obdobia hľadá. Hľadá ťa, hoci si možno práve teraz v nejakej ťažkej situácii alebo máš pocit, že sa nevieš vyslobodiť z nejakého zakoreneného hriechu. No hľadá ťa aj vtedy, ak prežívaš čas milosti a požehnania. Vždy ti chce dať zakúsiť ešte viac milosti – predovšetkým milosť svojej prítomnosti.
Hľadaj ho teda, pretože on príde a príde za tebou na miesto, na ktorom sa cítiš najlepšie. Môže to byť tvoja kuchyňa, tvoje pracovisko alebo tvoje obľúbené kreslo. Vyhľadá ťa pri tvojich bežných činnostiach, podobne ako vyhľadal Petra pri chytaní rýb.
No Ježiša nenájdeš len v bežných udalostiach života. Stretneš ho aj vtedy, keď si vyhradíš osobitný čas na modlitbu alebo sa rozhodneš postiť. Bude sa ti prihovárať pri čítaní Písma alebo pri modlitbe ruženca či pri rozjímaní nad zastaveniami krížovej cesty. Veľmi osobne sa ti slovami odpustenia prihovorí vo sviatosti zmierenia. A stretneš ho aj vtedy, keď sa rozhodneš podať pomocnú ruku blížnemu v núdzi.
Nech sa už rozhodneš robiť čokoľvek, dbaj na to, aby si vždy prichádzal s otvoreným a očakávajúcim srdcom. Nedovoľ, aby Ježiš prešiel okolo teba len tak. Nedovoľ, aby vášmu stretnutiu zabránil tvoj pocit viny, tvoje starosti alebo tvoja zaneprázdnenosť. Dovoľ mu vstúpiť do tvojej loďky.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt