číslo 3,  ročník 21, pôst 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Spytovanie svedomia na Pôstne obdobie
„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom“


 

Pred mnohými stáročiami prorok Joel vyzval izraelský ľud, aby sa prostredníctvom daru pokánia vrátil k Pánovi. Naliehal na nich: „Srdcia si roztrhnite, nie šaty“ (Joel 2, 13). Keď to Izraeliti urobili, Boh im odpustil, opäť ich prijal k sebe a znova na nich začal vylievať z neba svoju lásku a ochranu.
Boh chce tieto nebeské priepusty otvoriť počas tohto Pôstu aj nám. Preto nás žiada, aby sme sa k nemu obrátili celým svojím srdcom. Žiada nás, aby sme svoje srdce preskúmali a vyznali pri spovedi všetko, čo nás od Boha oddeľuje. Pritom nám sľubuje, že keď to urobíme, naša vina zmizne. Zakúsime tiež pokoj a istotu, ktoré pramenia zo stretnutia s Božím milosrdenstvom.
Ako sa môžeme pripraviť na toto stretnutie? Veď na to by bolo potrebné preskúmať milión rôznych oblastí: Klamal som? A čo tá hádka s mojou dcérou spred dvoch týždňov? Neprechovával som hnev voči kolegovi? Avšak veľké množstvo týchto a podobných otázok možno zredukovať na tri kľúčové:

  • Je v mojom živote nejaká oblasť, ktorá odporuje Bohu a jeho prikázaniam?
  • Skrývam pred Bohom niektoré myšlienky alebo skutky?
  • Vyhýbam sa zodpovednosti za čosi zlé, čo som vykonal druhým alebo sám sebe?

Vráť sa k Pánovi. Vyznaj svoje hriechy. Jeho srdce je pre teba otvorené. A je pre teba otvorené aj jeho náručie. Dovoľ mu objať ťa a naplniť ťa milosrdenstvom.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt