číslo 3,  ročník 21, pôst 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Skutky tela a ovocie Ducha
Marián Kováčik


 

Iste poznáte najlepší spôsob, ako sa začať pripravovať na slávenie Veľkej noci. Je to prijatie sviatosti zmierenia niekedy okolo Popolcovej stredy. Tým totiž dávame najavo, že sme hriešnici, ktorí potrebujú vykúpenie; že sme slabí a potrebujeme pomoc; že naša svätosť je vecou pôsobenia Boha v nás a našej spolupráce s ním. Takáto spoveď v sebe nesie „riziko“, že do Veľkej noci ju budeme musieť ešte znovu absolvovať, možno aj viackrát, lebo keď si očistíme srdce, často potom začneme vidieť veci, ktoré sme so špinavým srdcom predtým nemali šance uvidieť. Je to ako rozhliadať sa po miestnosti so zapálenou zápalkou, potom so sviečkou, potom s rozsvietenou žiarovkou a napokon s reflektorom. Vždy niečo uvidíme, ale čím viac svetla, tým viac drobností – nedokonalostí a nedostatkov – sa ukáže našim očiam.
Spoveď na začiatku Pôstneho obdobia je aj prejavom viery vo vykúpenie – dávame najavo, že zmeniť svoj život k lepšiemu nevieme sami, že potrebujeme Božiu milosť a pomoc.
Existujú rôzne spovedné zrkadlá. Aj v našom časopise vždy v Pôstnom a Adventnom čísle prinášame texty, ktoré nám majú uľahčiť spytovanie svedomia. Týmto článkom vám chceme ponúknuť iné spovedné zrkadlo – texty Svätého písma.

Zápalky – Desatoro
Ex 20, 2 – 17
Desatoro je skutočne najzákladnejšie spovedné zrkadlo. Zjavuje základný zákon, vpísaný do srdca každého človeka. Ak ho však berieme len tak, ako je doslovne napísané, je len zápalkou, ktorá nám osvetľuje len obrysy vecí okolo nás. Vyjadrujú to niektoré spovede, pri ktorých zaznie: „Nikoho som nezabil, nikoho neokradol, ženu som nepodviedol, bral som meno Božie nadarmo. Na viac hriechov sa nepamätám.“
Ak sa však na Desatoro pozrieme podrobne, možno s dobrým komentárom k jednotlivým prikázaniam, zo zápalky sa môže stať reflektor. Veľmi odporúčam každému knihu poľského dominikána Adama Szustaka Vrch prísľubov, ktorej druhé vydanie pripravujeme. Jej obsah sa dá zhrnúť asi do takéhoto príhovoru Boha Mojžišovi: „Mojžiš, pozri sa na mňa. Medzi mojou a tvojou tvárou nie je nič iné. Sme priatelia. Ak budem vždy prvý v tvojom živote, v tvojom srdci, ak medzi naše tváre nedáš nič iné – ani ľudí, ani majetky –, sľubujem ti, že nebudeš kradnúť, nebudeš cudzoložiť, nebudeš zabíjať, nebudeš krivo prisahať, nebudeš žiadostivo túžiť po majetku... Chápeš, Mojžiš? Ak budeš vždy pamätať na našu lásku, hriech bude ďaleko od tvojho srdca. To ti sľubujem.“

Sviečka – „katalógy hriechov“
Gal 5, 19 – 21; Ef 4, 25 – 31; 5, 3 – 5; Kol 3, 5 – 9; 1 Tim 6, 4 – 5; 2 Tim 3, 2 – 5
Tieto texty som zaradil medzi „katalógy hriechov“, lebo skutočne vymenúvajú množstvo negatívnych skutkov a postojov, ktoré sa v našom živote môžu vyskytovať. Aj pri nich sa dá spytovať svedomie na prvý pohľad veľmi jednoducho. Prečítam si daný hriech a odpovedám áno alebo nie. No dá sa k týmto zoznamom pristupovať aj ináč. Neuspokojím sa s hlavným alebo prvým významom slova, ktorý mi príde na um, ale skúmam aj hlbšie. Napríklad také slovo „bezcitný“. Taký určite nie som. Ale nepovedal som niekedy manželke či deťom tvrdé slovo – bezdôvodne, zbytočne, nahnevaný...? Nebola to bezcitnosť, keď som nevnímal manželkinu únavu či rozladenosť? A zrazu viem, že som bol bezcitný...
Ak nemáte čas prejsť si všetky uvedené texty, pozrite si aspoň ten posledný. Pavol ho totiž uvádza zvláštnou vetou: „Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy“ (2 Tim 3, 1). Hovorí tiež o našich časoch. A posledný „hriech“ tohto zoznamu je nesmierne aktuálny a týka sa nás asi všetkých: „Budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať“ (v. 5).

Žiarovka – ovocie Ducha
Gal 5, 22 – 23
Pri spytovaní svedomia podľa tohto textu potrebujeme sa pozrieť aj na to, ako nás vidia iní. Svätý Pavol tu totiž vyratúva účinky pôsobenia Ducha Svätého v nás.
Neraz si zamieňame dary Ducha Svätého a ovocie Ducha Svätého. Dary sú tie, ktoré dostávame, aby sme dobre žili – známych sedem darov Ducha Svätého, tiež osobitné charizmy pre budovanie spoločenstva Cirkvi, ktoré Pavol spomína v 14. kapitole Prvého listu Korinťanom. Tieto dary sú ako miazga v strome, ktorá ním prúdi. Ak je strom zdravý a v poriadku, miazga na ňom vytvára a prináša ovocie. A tak je to aj s ovocím Ducha – lásku, radosť, pokoj, láskavosť... nemáme sami zo seba, ale sú znakom toho, že v nás skutočne pôsobí Boží Duch.
Spytovanie svedomia tu môže spočívať v tom, že si pozornejšie všimneme naše konkrétne stretnutia s ľuďmi a skúmame, či sme sa rozišli v pokoji, či mali úsmev pri našich slovách, či neodchádzali v hneve, či sme im zotreli slzu...

Reflektory – Hymnus na lásku, Blahoslavenstvá
1 Kor 13, 1 – 7; Mt 5, 3 – 11
Pripravovať sa na slávenie sviatosti zmierenia podľa týchto textov je už slávnosť sama o sebe. Pri ich čítaní vstupujeme do srdca samotného Boha a usilujeme sa vidieť život jeho očami. „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá... Boh je trpezlivý, Boh je dobrotivý...“ „Blahoslavení plačúci...“
Každá liturgia má byť slávnosť. Aké je krásne prežívať aj sviatosť zmierenia ako slávnosť. A nielen to, čo sa udeje v spovednici, ale aj predtým, keď sa postavím pred Boha s prosbou: „Ukáž mi, v čom zlyhávam, aby som mohol prijať tvoje milosrdenstvo a zakúsiť tvoju obnovu... Aby si tak bol oslávený mojím pokáním.“

V Písme nám množstvo textov môže pomôcť spoznávať naše zlyhania, ale aj dostať sa z nich. Nech nám však Božie slovo odhaľuje nielen naše chyby, ale aj bohatstvo našej dobroty, ktorá je v nás z Božieho milosrdenstva, ako o tom hovorí Hymnus na lásku aj Blahoslavenstvá.

Nabudúce: Pieseň piesní – Kristus vstal z mŕtvych!

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt