číslo 4,  ročník 21, Veľká noc 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
predstavte si, že v deň vášho narodenia by sa stalo čosi neuveriteľné. Nejaký dávno zabudnutý príbuzný by vložil milión dolárov do zvereneckého fondu na vaše meno. Po dovŕšení veku dospelosti by ste na tomto účte mali viac než 7 miliónov dolárov. No život by k vám bol krutý. Vaši rodičia by sa pohnevali a rozviedli a nikdy by vám o tomto zvereneckom fonde nepovedali. Keby sa toto všetko naozaj stalo, nebola by to tragédia?
Nuž, mnohým z nás sa predsa krátko po našom narodení stalo čosi neuveriteľné. Boli sme pokrstení a dostali sme duchovné bohatstvá, aké si ani nedokážeme predstaviť. Boli sme naštepení na Krista a stali sme sa občanmi neba. Stali sme sa Božími deťmi a dedičmi Božieho kráľovstva. Ak medzi týchto ľudí patríš aj ty, tak si aj ty vtedy dostal do vlastníctva všetky tieto poklady!
Krst je vo svojej podstate Božie dielo, celkom reálny čin, ktorým Boh človeka vytŕha z kráľovstva temnoty a prenáša ho do svojho kráľovstva. Nejde o nejaký čarovný trik; ide o Božie pôsobenie v našom živote. Počas prvej Veľkej noci Ježiš svojich apoštolov vyslal získavať učeníkov zo všetkých národov a krstiť ľudí v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Na kríži porazil hriech a teraz sa chce podeliť o toto víťazstvo s každým, kto uverí a prijme krst. Chce, aby sme zakúsili milosť, ktorú pre nás vydobyl, a aby sme sa ňou nechali premeniť.

Vráťme sa do „banky“
To, že mnohí z nás boli pokrstení už v detstve, taktiež dokazuje, aký veľkorysý je tento Boží dar. Žiadne dieťa nikdy nebude môcť pochopiť, nieto si ešte zaslúžiť to, čo Boh preň robí v deň jeho krstu – no ani to Boha neodradilo od toho, aby nám ho daroval.
No ak má krst vplývať na náš život, je potrebné, aby sme naň ustavične odpovedali. Všetci vieme, že človek môže byť pokrstený, a predsa ho to všetko, čo mu dal Boh v Kristovi, nemusí zmeniť. Vlastne ani my sami si možno niekedy neuvedomujeme, akými bohatými sme sa krstom stali! To je smutné predovšetkým preto, lebo jediné, čo musíme urobiť, je ísť do „banky“ a vytiahnuť si prostriedky z fondu, ktorý Boh založil na naše meno. Inými slovami, musíme len každý deň odpovedať Pánovi, prichádzať k nemu v modlitbe a vo sviatostiach a nechávať jeho slovo formovať naše srdcia.
Keď budeš teda v modlitbe uvažovať nad článkami tohto veľkonočného čísla, pamätaj pritom na to, čo nám oznámil svätý Pavol: že „v krste sme boli s Kristom aj vzkriesení“ (porov. Kol 2, 12). Si teda novým stvorením! Môžeš prežívať moc vzkriesenia a v jej sile žiť novým životom v Kristovi.
Celá redakcia Slova medzi nami vám želá požehnanú Veľkú noc a radostné Turíce. Kiež krst v Krista, spojený s vierou a láskou k Pánovi, naďalej formuje naše srdcia, aby sme tak spoločne mohli meniť svet!

Jeff Smith, vydavateľ
(jeff_smith@wau.org)

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt