číslo 4,  ročník 21, Veľká noc 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Ovocie nášho krstu
Čo spôsobuje sviatosť krstu v našom živote?


 

Pripomeňme si všetky tie úžasné pravdy, ktoré sa týkajú sviatosti krstu: Zomreli sme s Kristom. Boli sme očistení od dedičného hriechu. Stali sme sa Božími deťmi. Stali sme sa členmi Cirkvi. Spomeňme si aj na všetky tie obrazy, ktorými sa vysvetľuje moc krstu: obmytie, osvietenie, zrodenie zhora, vyzlečenie si starého človeka a oblečenie nového.
Takýto súbor právd v nás môže vyvolať úžas. „To všetko sa stalo mne?“ Zároveň nám to však môže pripadať aj príliš teoretické a tiež príliš dobré na to, aby to bola pravda. „A čo môj život tu a teraz? Aký to má význam pre to, ako žijem dnes?“
V tomto článku vám na tieto otázky chceme ponúknuť tri odpovede. Pozrieme sa na to, ako nám krst udeľuje odpustenie hriechov, prístup k Bohu a milosť spoločenstva, a čo všetky tieto dary môžu spôsobiť v našom súčasnom živote.

Uistený o Božom odpustení
Cirkev učí, že „krstom sa odpúšťajú všetky hriechy: dedičný hriech i všetky osobné hriechy, ako aj všetky tresty za hriechy“ (KKC 1263). Aj preto sa novokrstencovi dáva biely odev – symbol čistoty a dôstojnosti človeka, ktorému boli práve zmyté hriechy.
No hoci nás krst dokonale očisťuje, všetci dobre vieme, aké je ťažké zostať čistý. Táto sviatosť nám môže zotrieť všetky hriechy a tresty, no nezbaví nás všetkých pokušení. Všetci opäť – v malých alebo veľkých veciach – padneme. No pretože sme krstom ponorení do Krista, môžeme k nemu kedykoľvek prísť a prijať jeho odpustenie a pokoj – a to bez ohľadu na to, ako veľmi sme padli.
Pán sa dokonca postaral aj o to, aby sme si boli istí tým, že nám Boh odpustil. Mohlo by nás vari niečo utešiť viac, než to, keď počujeme, ako nám Ježiš skrze kňaza pri spovedi hovorí: „Ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov“? Sviatosť zmierenia nás úplne obmýva; po dobrej spovedi vychádzame zo spovednice takí čistí a nevinní, akí sme boli v deň krstu.
Tak sa cítila aj Žaneta, keď prišla na spoveď po mnohých rokoch, prežitých mimo Cirkvi. V mladosti sa vzdialila od Boha a svojej katolíckej viery. V tom čase žila vo vzťahu s mužom, ktorý si ju nechcel vziať, a tak, keď otehotnela, išla na potrat. Po rokoch sa vydala za dobrého muža a narodili sa im tri deti. No nedokázala zabudnúť na to dieťa, o ktoré prišla, keď sa rozhodla ukončiť svoje tehotenstvo. Ľútosť a pocit viny ju tak gniavili, až sa rozhodla začať hľadať Boha; vo svojej farnosti začala chodiť na sväté omše.
Miestny kňaz v rámci jednej kázne hovoril o tom, že krst v nás zanecháva nezmazateľný znak. Nemôžeme ho nikdy zotrieť, nech by sme urobili čokoľvek (pozri KKC 1272). Žaneta si vtedy uvedomila, že stále patrí Bohu a stále patrí aj do Cirkvi. Nebolo ešte príliš neskoro; mohla sa vrátiť k Bohu a požiadať o odpustenie svojich hriechov. Dohodla si stretnutie s kňazom a vyspovedala sa. Neskôr povedala, že nikdy nezabudne na to, aká ľahká a slobodná sa cítila, keď odchádzala z kostola, a akú radosť prežívala, keď mohla nasledujúcu nedeľu prijať Ježiša v Eucharistii.

S dôverou prichádzať k Bohu
Písmo hovorí, že „máme odvahu a v dôvere prístup“ k Bohu (pozri Ef 3, 12). Môžeme teda kedykoľvek vstúpiť do Božej prítomnosti. Nemusíme sa trápiť nad tým, či si zaslúžime jeho lásku. Musíme sa len pevne držať krstných právd a veriť, že Boh chce, aby sme ho spoznali ako svojho nebeského Otca.
A čo tento prístup znamená pre nás? Znamená to, že môžeme s Pánom pestovať živý a životodarný vzťah. Znamená to, že – podobne ako v každom inom vzťahu – môžeme poznávať, čo je v Božom srdci a v Božej mysli. Môžeme sa s Bohom deliť o svoje myšlienky a starosti a prijímať a zakusovať jeho lásku, podporu, múdrosť a pomoc.
No nielen to. Veď vďaka tomu, že sme boli pri krste spojení s Kristom, môžeme vždy prichádzať pred jeho a nášho Otca a predkladať mu svoje potreby. Môžeme dôverovať, že Boh nás počúva, keď sa modlíme, či už za seba, alebo za svojich milovaných.
Terézia a Miro sa dlhé roky modlili za to, aby sa ich syn vrátil do Cirkvi. Po istom čase však začali byť úplne znechutení; ich syn totiž stále neprejavoval žiadne známky záujmu o vzťah s Bohom. Kládli si otázku, či ich Boh skutočne počúva.
Potom stretli ďalší pár, ktorý sa tiež modlil za to, aby sa jedno z ich detí vrátilo späť do Cirkvi. Tento pár im povedal, že všetku svoju nádej vkladajú do krstu svojho dieťaťa: vedia, že v ich dieťati je Boží život, aj keď ho nevidno. Tento pár Terézii a Mirovi navrhol, aby sa modlili za oživenie daru krstu v ich synovi. S novou nádejou sa teda začali zaňho opäť intenzívne modliť. Popritom sa prehĺbila ich viera v moc vlastného krstu. Podnes sa vytrvalo modlia a dôverujú, že Boh je skryte prítomný v živote ich syna a pôsobí v ňom.

Bratia a sestry v Kristovi
Už od najstarších dôb Cirkvi bol krst považovaný za čosi väčšie než len individuálnu sviatosť, ktorá osoží prijímateľovi. Okrem toho, že je pri nej človek očistený od hriechu a dostáva Ducha Svätého, stáva sa aj členom Cirkvi, údom Kristovho tela, prítomnom v celom svete. Krstom si bol aj ty začlenený do obrovskej rodiny veriacich, v ktorej máš bratov a sestry, pochádzajúcich zo všemožných prostredí:

„Z krstných prameňov sa rodí jediný Boží ľud novej zmluvy, ktorý presahuje všetky prirodzené alebo ľudské hranice národov, kultúr, rás a pohlaví: ,Veď my všetci... sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo‘ (1 Kor 12, 13)(KKC 1267).

Vo vzťahoch založených na viere je prítomná zvláštna milosť. Je to milosť, vďaka ktorej sa môžeme navzájom podopierať v modlitbe a povzbudzovať sa v ťažkých chvíľach. No podobne ako milosť krstu, aj táto milosť spoločenstva je ako semienko, ktoré treba zasadiť a zásobovať živinami, pretože len tak môže priniesť ovocie.
Lýdia objavila milosť spoločenstva až po ťažkom rozvode. Keď ju opustil manžel, mala pocit, že už nikdy nebude šťastná. No potom si vo farskom letáku všimla oznam s ponukou podpornej skupiny pre rozvedených mužov a ženy a rozhodla sa, že to skúsi. Zistila, že jej pomáha byť s ľuďmi, ktorí prežívajú podobný zármutok ako ona.
Nečakala, že si s niekoľkými ženami z tejto skupiny vytvorí až také blízke priateľstvá. Ony sa stali jej záchranným lanom. Mohla sa napríklad spoľahnúť, že sa budú za ňu modliť. Taktiež spolu často chodievali na svätú omšu alebo na iné duchovné akcie. Tieto vzťahy jej nielenže pomohli nájsť znova radosť, ale pomohli jej tiež podrásť vo viere.

Nech vo vás ožije váš krst
Ako sme uviedli v predchádzajúcom článku, prijať krst je ako nechať si do srdca zasiať semienko. Toto semienko obsahuje celý potenciál živého a životodarného stromu. Je v ňom všetko. Čaká len na vhodné podmienky; potom ožije a vyraší. Až vtedy uvidíme ožiť milosti plynúce z nášho krstu a budeme svedkami skutočnej zmeny. Aké sú však tie správne podmienky? Živá viera, vytrvalá modlitba, spojenie s Cirkvou a poslušnosť plná dôvery. Ak sa tieto veci nestanú súčasťou nášho života – čo i len v malej miere –, tento nový život zostane len semienkom.
Gilbert Keith Chesterton, významný katolícky spisovateľ 20. storočia, to vyjadril ešte inak. Povedal, že „problém“ kresťanstva nespočíva v tom, že by ho ľudia skúsili a považovali ho za neúčinné. Jeho problém spočíva v tom, že ľudia kresťanstvo považujú za „ťažké, a ono preto zostáva neodskúšané“. Možno by sme to mohli trochu pozmeniť a povedať, že kresťanstvo mnohí ľudia odskúšali len čiastočne – pokúšali sa ho žiť na základe svojej obmedzenej sily ľudskej prirodzenosti, a nie na základe milosti, ktorá bola vliata do ich sŕdc pri krste.
Počas tohto Veľkonočného obdobia nanovo „skús“ kresťanstvo. Každé ráno, keď sa zobudíš, povedz Ježišovi, že veríš v jeho zmŕtvychvstanie. Povedz mu – a čo je ešte dôležitejšie, povedz sám sebe –, že vďaka svojmu krstu si bol spolu s ním vzkriesený aj ty. Sebe i jemu vyznávaj, že si získal odpustenie, prístup k Bohu a že si súčasťou jeho mystického tela tu na zemi.
Kiež ťa pri tom, ako sa budeš radovať z Ježišovho – i svojho – zmŕtvychvstania, Boh hojne požehná.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt