číslo 5,  ročník 21, jún 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Drahí bratia a sestry,
s manželkou Jeannie sa vždy veľmi tešíme na každú oslavu narodenín niektorého z našich piatich vnúčat. Tento mesiac bude mať naše najstaršie vnúča Landon desať rokov. Ako všetci starí rodičia, aj my radi sledujeme, ako naše vnúčatá zareagujú, keď si rozbalia darček. Predovšetkým však túžime, aby prežili radosť z toho, že sú milované a sú súčasťou našej rodiny. Jeannie aj ja jednoducho chceme, aby prežili milosť, ktorú sme zakúsili aj my.
Najväčšou milosťou, ktorú som vo svojom živote dostal, bola milosť spoznať Ježiša Krista. Hoci sme spolu s manželkou dostali od Pána veľa milostí (a popri nich aj pár skúšok), tým najväčším pokladom, ktorý sme dostali, je určite dar viery. Jeho prostredníctvom sme zakúsili Božie odpustenie a vernú Božiu lásku. Spoznali sme milosť plynúcu z toho, že v Kristovi máme bratov a sestry, nádej na nebo i moc modlitby. A prostredníctvom viery sme sa tiež naučili počúvať jeho hlas pri rozjímaní nad jeho slovom v Písme.
Preto chcem svojim vnúčatám – ako aj svojim deťom, širšej rodine a všetkým svojim priateľom – odovzdať predovšetkým tento dar, dar viery.

Podnietený Duchom Svätým
Práve na túto tému sa tento mesiac zameriavajú aj naše články: ako sa so svojimi milovanými podeliť o dar viery v Ježiša. Pri tom nás budú sprevádzať John a Therese Boucherovci, autori knihy s názvom Ako sa podeliť o vieru, ktorú máš rád. Títo manželia nás budú učiť, ako odovzdať ten veľký poklad, ktorý nám Pán zveril.
Niektorí z nás môžu mať pocit, že sa o svoju vieru s druhými nevedia podeliť. Nevieme, čo povedať, alebo máme pocit, že nevieme veľmi dobre komunikovať. Vedz však, že ty – bez ohľadu na svoje talenty alebo životné okolnosti – máš všetko potrebné na to, aby si sa s ľuďmi vo svojom okolí podelil o Pánovu lásku. Prečo? Pretože v tebe žije Duch Svätý, prebýva v tebe samotná Božia prítomnosť a moc. To znamená, že máš všetko, čo potrebuješ. A čím viac sa budeš obracať na Ducha, tým hlbšie budeš cítiť nutkanie podeliť sa o svoju vieru – tak, ako to cítil Pavol (pozri 2 Kor 5, 14).

Ty si svedok
Jedna z mojich šiestich sestier je ateistka. Zároveň je to však najláskavejší a najstarostlivejší človek, akého poznám – „len“ neverí v Boha. Nedávno mi však povedala, aká je rada, že ja a Jeannie pevne veríme v Boha a v prísľub neba. Za tieto jej slová som bol veľmi vďačný. Pripomenulo mi to slová svätého pápeža Pavla VI.: „Dnešní ľudia radšej počúvajú svedkov než učiteľov a ak počúvajú učiteľov, tak preto, že sú aj svedkami“ (Evangelii nuntiandi 41).
Moja sestra si uvedomila, že viera nás posilňuje a podopiera v dobrých aj v zlých časoch. Vďaka Božej milosti vidí svedectvo o Kristovej láske v tom, s čím sa s ňou delíme, a v tom, ako žijeme. Všetkým nám prajem, aby sme tento mesiac – aj vďaka nasledujúcim článkom – rástli v schopnosti vydávať svedectvo svojim rodinám a priateľom. Buďme si istí, že Boh nám do úst vloží potrebné slová. Keď my urobíme zo svojej strany všetko, čo budeme môcť, môžeme zvyšok prenechať Pánovi: nechať ho zjaviť im svoju lásku a dobrotu.

Jeff Smith, vydavateľ
(jeff_smith@wau.org)

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt