číslo 5,  ročník 21, jún 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Zdieľanie a volanie
Evanjelizácia nie je taká náročná, ako si myslíš


 

Pred niekoľkými rokmi John na stretávke zo strednej školy stretol starého priateľa. Po tom, čo sa porozprávali o tom, čo majú nové, John zatúžil povedať svojmu priateľovi, ako sa stredobodom jeho života stal Ježiš. Povedal teda Gregovi o svojich skúsenostiach a dal mu malý Nový zákon. Greg nechodieval do kostola, no Johnovo rozprávanie ho povzbudilo.
Prešiel deň a potom ďalší. Potom prešiel rok a za ním ďalší. Greg stále nosil vo svojom kufríku malý Nový zákon – no bez toho, žeby ho niekedy otvoril. Brával si ho však všade, kam šiel. Asi po desiatich rokoch si Greg v jeden večer všimol Nový zákon, položený vo svojom kufríku. Bol práve na služobnej ceste v Bangkoku a premýšľal nad osobnými problémami, ktorými v tom čase prechádzal. Vytiahol toto malé Písmo, otvoril ho a stretol sa so živým Božím slovom.
V jeho srdci sa vtedy čosi prebudilo a pohlo; a tak začal čítať pár strán každý deň. Postupne začal vyhľadávať ľudí, s ktorými by sa mohol rozprávať o Ježišovi. Napokon sa vrátil do farnosti, v ktorej nebol celých pätnásť rokov. Na Vianoce zavolal Johnovi, aby mu porozprával svoj príbeh a poďakoval mu za nesmierne dôležitú úlohu, ktorú v tom zohral.

Trpezlivé počúvanie
Johnov rozhovor s Gregom sa podobá rozhovoru medzi Ježišom a jeho dvomi učeníkmi na ceste do Emáuz (pozri Lk 24, 13 – 35). Na začiatku Ježiš veľa počúval. Rešpektoval, že prežívajú sklamanie a pochybnosti. Trpezlivo znášal ich zmätok – dokonca bol ochotný na nejaký čas pred nimi ukryť svoju pravú identitu. Ježiš ich do ničoho netlačil. Ani John Grega do ničoho nenútil a neprechádzal sa celé roky hore-dole po dome očakávajúc Gregov telefonát. Len sa zaňho jednoducho z času na čas modlil.
Gregov príbeh nám ukazuje, aké dôležité je napodobňovať Ježišovu trpezlivosť a ochotu prehovoriť v správny čas – a to aj v prípade, že by potom mali naše slová zostať ležať na dne kufríka či priateľovho srdca. Tento príbeh nás povzbudzuje, aby sme zo svojej strany urobili všetko, čo je v našich silách, a potom dôverovali Duchu Svätému, že v správnom čase urobí svoj diel práce zasa on.
Ako sa teda máme podeliť so svojou vierou s ľuďmi v našom okolí? Ako sa môžeme presunúť od súcitnej starostlivosti k aktívnemu zdieľaniu?

Aký je tvoj príbeh?
Teraz je čas položiť si niekoľko otázok o vlastnej duchovnej ceste: Kedy sa začala? Aké sú svetlé a temné chvíle tohto príbehu? Kde je v mojom živote Boh teraz? Odpovede na tieto otázky ti pomôžu jasnejšie pochopiť príbeh, ktorý Boh chce, aby si vyrozprával. Pamätaj na to, že tvoj príbeh má moc vrhnúť na radostnú zvesť Ježiša Krista také svetlo, aké naň nemôže vrhnúť príbeh žiadneho iného človeka. A tak pri spätnom pohľade na svoj život popros Ducha Svätého, nech ti nanovo a hlbšie zjaví, ako pôsobil v tvojom živote. Tvoje slová tak budú môcť priniesť do života druhých ľudí oheň nových a osobných Turíc.
O vieru sa môžeš podeliť nielen vyrozprávaním svojho osobného príbehu, ale aj vyrozprávaním nejakého biblického príbehu alebo príbehu zo života niektorého svätca. Nech už urobíš čokoľvek, vyber si udalosť, ktorú môže daný človek ľahko pochopiť. Napríklad: „Tvoja situácia mi pripomína chvíľu, keď chcel Peter vykročiť z loďky a po vode prejsť k Ježišovi.“ Ak budeš rozprávať o nejakej udalosti zo svojho života, pamätaj, že sa máš zamerať na to, ako si sa stretol s Bohom alebo zakúsil jeho pomoc, nie na svoje duchovné úspechy. Ešte lepšie by mohlo byť, keby si porozprával o svojich zlyhaniach pri nasledovaní Ježiša a o tom, ako ti Boh v tom pomohol a zachránil ťa.
Niekedy, keď sa objaví príležitosť podeliť s niekým o svoj príbeh, možno pocítiš pochybnosti: Mal by som Jozefovi povedať svoj príbeh? Naozaj sa mám so svojím synom rozprávať o tom, že by mal opäť začať chodiť na svätú omšu? Naozaj Boh chce, aby som sa modlil s tetou Agnesou, ktorá má rakovinu? Čo ak ma odmietne? Ak ti schádzajú na um takéto otázky, na chvíľu sa zastav a pomodli sa za daného človeka. Pamätaj pritom, že modlitba je prvý skutok evanjelizácie. Potom sa dobre pozri na svoj vzťah s týmto človekom. Je to, čo sa chystáš urobiť, prejav starostlivosti a Kristovho súcitu?
Taktiež si daj pozor na preháňanie alebo príliš duchovné výrazy – teda slová, ktoré môžu pochopiť len katolíci, ktorí už žijú svoju vieru. Ak tvoje rozprávanie vyvolá nejakú odozvu, potom pokračuj v rozhovore a všímaj si, kam ho vedie Duch. Ak odozvu nevyvolá, pokojne prejdi na inú tému.

Ponúkni modlitbu
Niekedy sa ti po tom, čo niekomu vyrozprávaš svoj príbeh, naskytne príležitosť pomodliť sa s ním. Neboj sa pozvať ho pripojiť sa k tvojej modlitbe. Na to, aby si niekomu ponúkol takúto modlitbu, nemusíš byť žiadny mimoriadny človek. Ctihodný Solanus Casey, františkánsky brat, bol obyčajný vrátnik v jednom kláštore v Michigane. No i tak ľuďom preukazoval súcitnú starostlivosť, akú sme opísali v predchádzajúcom článku. A ľudia k nemu sami začali prichádzať modliť sa. A práve tieto stretnutia so Solanom stovky ľudí označujú za zlomové okamihy vo svojom duchovnom živote.
Ak sa ti teda naskytne takáto príležitosť na modlitbu, zostaň pokorný a láskavý. Spýtaj sa daného človeka, či sa s ním môžeš pomodliť za situáciu, o ktorej ste sa rozprávali. Potom sa nahlas prihovor Bohu. „Pane Ježišu, prosím ťa, príď a pomôž _____. Viem, že ty ju/ho miluješ. Vkladáme túto jej/jeho situáciu do tvojich rúk a vyhlasujem, že budeme čakať na tvoju pomoc.“ Potom zostaň chvíľu ticho. Napokon zakonči modlitbu nejakým prejavom vďaky a dôvery. „Ďakujem ti, Pane, že nás počúvaš a že pomôžeš _____. Veď my vieme, že tvoja láskavosť a dobrota je bezhraničná.“
Ak sa cítiš nesvoj, keď máš predniesť modlitbu vlastnými slovami, pokojne použi nejakú „hotovú“ modlitbu ako Otče náš alebo Zdravas’, Mária. Nakoniec sa daného človeka opýtaj, či počas modlitby pocítil nejakú zmenu, a potom si pozorne vypočuj jeho odpoveď. Pamätaj tiež, že svet sa nezrúti, ak niekto tvoje pozvanie modliť sa odmietne. V tom prípade môžeš svoje starosti o daného človeka predniesť Bohu neskôr.

Pozvanie do spoločenstva
Keď nastal čas, aby Teréziina stará mama išla do opatrovateľského ústavu, jej rodina narazila na jeden problém. Nemohli nájsť žiadny katolícky opatrovateľský ústav, v ktorom by bola svätá omša každý deň. Stará mama bola z toho spočiatku sklamaná, no postupne sa s tým zmierila a vytvorila si nový režim dňa, ktorého centrom bola poludňajšia svätá omša v televízii a modlitba svätého ruženca. Počas tých rokov pozývala ľudí, ktorým chýbala svätá omša alebo iná útecha, k sebe na svätú omšu v televízii. Jej izbička bola vždy plná.
Jej príbeh ukazuje, že ďalším prvkom zdieľania svojej viery je pozývanie ľudí do príjemného kresťanského spoločenstva. Taktiež nám ukazuje, že aj my sami potrebujeme čerpať silu z duchovného spoločenstva, akým môže byť farnosť alebo biblická skupinka. Veď keď niekoho pozveš, aby sa „pozrel a sám sa presvedčil“, tak ho jednoducho pozývaš putovať spolu s tebou.
Raz nám napríklad Johnova sesternica, ktorá žije v inom americkom štáte, nečakane zavolala, že nás príde spolu s manželom cez víkend pozrieť. Žiaľ, my sme v ten víkend mali slúžiť počas jednej svätej omše za uzdravenie. No namiesto toho, aby sme jej požiadavku brali ako narušenie našich plánov, pristúpili sme k tomu s dôverou a verili sme, že Ježiš takto Helene pozýva, aby bola na tejto svätej omši za uzdravenie spolu s nami.
Ona toto naše pozvanie prijala. Počas tejto svätej omše ktosi vyslovil slovo poznania, že je tu niekto, kto potrebuje zakúsiť uzdravenie v naštrbenom vzťahu so svojou dcérou. „To som ja!“ pomyslela si Helene, hoci sa tam prišla modliť za manželské problémy. Keď potom išla na modlitbu príhovoru, poprosila Boha, aby odstránil rozdelenie medzi ňou a jej dvomi dcérami. V nasledujúcich týždňoch sa s nimi naozaj zmierila – a potom našla i silu riešiť problémy vo svojom manželstve!

Otvor si srdce, otvor si oči
Ježiš nás všetkých pozýva napĺňať poslanie ohlasovať evanjelium. Spočiatku to môže znieť desivo. Môžeme azda premýšľať aj nad tým, či na to vôbec máme. Odpoveď je však jednoduchá: Áno! Môžeme si byť istí tým, že keď vykročíme a skúsime pracovať na Božom diele, Boh nás požehná – a vzrastie pritom aj naša viera. Maj teda srdce aj oči otvorené a všímaj si príležitosti, ktorými môžeš pomôcť ľuďom vôkol seba. Modli sa za nich, staraj sa o nich, deľ sa s nimi o svoju vieru a pozývaj ich pripojiť sa k tebe na tejto ceste.

Viac materiálov o evanjelizácii od manželov Boucherovcov môžete nájsť na ich blogu alebo na facebookovej stránke www.fb.com/HolySpiritCalling.

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt