číslo 9,  ročník 19, november 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 Untitled Document

Vydavateľ slovenskej verzie: Redemptoristi, Bratislava.

Šéfredaktor: Rastislav Dluhý CSsR Editor: Marián Kováčik. Grafická úprava: Ľudmila Králiková. Internet: Ing. Tomáš Žembéry Preklad: Pavol Petrík, Monika Stehlíková. Jazyková redaktor: Katarína Gajdošová. Tlač: Lúč. Povolenie MK: 2181/99. ISSN 1336/0221.
Imprimi potest: ThLic P. Václav Hypius CSsR.

Vydavateľ originálnej verzie:
The Word Among Us Inc., 9639 Dr. Perry Rd.#126, Ijamsville, Maryland 21754, Internet: www.wau.org
Šéfredaktor: Joe Difato, PhD. Editor: Leo Zanchettin. Spoluautori: Jeanne Kun, Ann Ball, Ann Bottenhorn, Marti Dilenno, P. Patrick Granfield OSB, Theresa Keller, André Leyva PhD, P. Jeseph A. Midling OFM Cap, Emily Nelson, Brett Powell, Hallie Riedel, Gregory Roa, P. James P. Scullion OFM, Don Schwager, Anne Williams, P. Joseph F. Wimmer OSA.

©2013 The Word Among Us Inc., všetky práva vyhradené, bez dovolenia vydavateľa nie je možné kopírovať ani publikovať nič z obsahu tohto časopisu

 

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt