číslo 3,  ročník 21, pôst 2020  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1
Predplatné
 

Slovo medzi nami

Časopis vychádza ako mesačník a je možné si ho objednať počas celého roka.

predplatné na 10 čísel je 13€

Cena pre kupujúceho jednotlivé čísla 1,50€

   
       
Noví predplatitelia si môžu časopis objednať na e-mailovej adrese predplatne@smn.sk
Ako predmet správy prosíme uveďte - SMN - PREDPLATNÉ. Do mailu je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu a o aké predplatné sa jedná (rok, jedno číslo), prípadne počet kusov z každého čísla.
Predplatiteľom, ktorí už v minulosti mali časopis predplatený, posielame avízo o končiacom predplatnom, aj s informáciami, ako si predplatiť časopis na ďalšie obdobie.

Objednať si môžete tiež knižné novinky z nášho vydavateľstva. Aktuálnu ponuku všetkých kníh nášho vydavateľstva nájdete tu.

----------------------------------------------------------------------

Odoslaním objednávky udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, e-mail, telefónny kontakt) Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi, so sídlom Puškinova 1, 811 04 Bratislava, IČO 00587133, za účelom vybavenia objednávky, vystavenia daňového dokladu, kontaktovania zákazníka ohľadom objednávky, a zároveň dávate súhlas so zaradením do evidencie v databáze predplatiteľov.

Za účelom dodania objednávky sú vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa - poskytnuté sprostredkovateľom, ktorými sú spoločnosť L.K. Permanent, s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO 31352782, respektíve Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať - mailom na adresu: slovo@smn.sk.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
       

 

 

 

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

Adam Szustak OP

ešte5minút

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2020

 

Jim McManus, Stephanie Thornton

Vyrovnanosť a pokoj, spiritualita pribúdajúcich rokov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt