číslo 0,  ročník 0,  1999  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1
Predplatné
 

Slovo medzi nami

Časopis vychádza ako mesačník a je možné si ho objednať počas celého roka.

predplatné na 10 čísel je 13€

Cena pre kupujúceho jednotlivé čísla 1,50€

   
       
Noví predplatitelia si môžu časopis objednať na e-mailovej adrese predplatne@smn.sk
Ako predmet správy prosíme uveďte - SMN - PREDPLATNÉ. Do mailu je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu a o aké predplatné sa jedná (rok, jedno číslo), prípadne počet kusov z každého čísla.
Predplatiteľom, ktorí už v minulosti mali časopis predplatený, posielame avízo o končiacom predplatnom, aj s informáciami, ako si predplatiť časopis na ďalšie obdobie.

Objednať si môžete tiež knižné novinky z nášho vydavateľstva. Aktuálnu ponuku všetkých kníh nášho vydavateľstva nájdete tu.

----------------------------------------------------------------------

Odoslaním objednávky udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, e-mail, telefónny kontakt) Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi, so sídlom Puškinova 1, 811 04 Bratislava, IČO 00587133, za účelom vybavenia objednávky, vystavenia daňového dokladu, kontaktovania zákazníka ohľadom objednávky, a zároveň dávate súhlas so zaradením do evidencie v databáze predplatiteľov.

Za účelom dodania objednávky sú vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa - poskytnuté sprostredkovateľom, ktorými sú spoločnosť L.K. Permanent, s.r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO 31352782, respektíve Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať - mailom na adresu: slovo@smn.sk.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
       

 

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt